admin | Tüm Dersler

Yazar Arşivi: admin

2015-2016 Matematik 8. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

MATEMATİK DERSİ 8. SINIFLAR 2. DÖNEM 1.YAZILI YOKLAMA Yazılıyı indirmek için tıklayın. Diğer Yazılılar: Devamını Oku »

2015-2016 Matematik 7. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

2. Aşağıdaki boşlukları uygun bir şekilde tamamlayınız. a) Komşu olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçalarına………………………….. denir. b) Köşegenlerinin tamamı çokgenin iç bölgesinde kalıyorsa bu tür çokgenler………………….. olarak adlandırılır. c) Köşegenlerinin bazıları çokgenin dış bölgesinde kalıyorsa bu tür çokgenler………………… olarak adlandırılır. d) Belli bir kurala göre artan,azalan şekil ya da sayılara………………….denir. e) Aynı yöne bakan açılara……………………………. açılar denir. Yazılının tamamını word ... Devamını Oku »

2015-2016 Matematik 6. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

Soru-2 Aşağıdaki boşlukları doldurunuz. (5 puan) Birler basamağı. . . . veya 5 olan sayılar 5’ e tam bölünür. Birler basamağı çift olan sayılar . . . . ‘ye tam bölünür. Birler basamağı 0 olan sayılar . . . . ‘a tam bölünür. 2 ve 3’ e tam bölünen sayılar . . . . ‘ya tam bölünür. Rakamlarının sayı değerleri ... Devamını Oku »

2015-2016 Matematik 5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

1.) Tek sıra olan bir sınıfın öğrencilerinden Ahmet, baştan yedinci sondan otuz ikincidir. Bu sınıfın öğrenci sayısı kaçtır?(5 puan) A. 36 B. 38 C. 40 D. 42 Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Diğer Yazılılar: Devamını Oku »

2015-2016 4. Sınıf Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

9- Doktor hastası olan Ali Bey’ e, 8 gramlık toz halinde bir şişe ilaç veriyor. Ali Bey’in bu ilacı günde 4 defa 20’şer miligram içmesi gerekmektedir. Düzenli olarak içilen bu ilaç Ali Bey’e kaç gün yetecektir. ( 8p) 10- Bir tren 21.25’te çıktığı yola saat 04.25’te vardığına göre saat kaç olmuştur? (5p) 11- Metin öğretmen, 2450 TL maaşının 1/10 ‘i ... Devamını Oku »

Lise 4 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

4. a) Alkoller ve eterler birbirinin izomeri olmasına rağmen alkollerin kaynama noktası eterlerden yüksektir, bunun nedenini yazınız. b) Alkollerde karbon sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir? c) Alkollerde dallanma arttıkça kaynama noktası nasıl değişir nedeniyle birlikte yazınız. d) Alkollerde –OH grubu sayısı arttıkça kaynama noktası nasıl değişir, nedeniyle birlikte yazınız. 5. C3H8, C3H6 ve C3H4 karışımının 0,8 molü amonyaklı AgNO3 ... Devamını Oku »

Lise 3 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

1. Aldehitlerin izomerleri olan fonksiyonel grubun ismini yazınız. (Keton) 2. Aldehitlerin verdiği reaksiyonları yazınız. > Yanma > Yükseltgenme > İndirgenme > Katılma > Polimerleşme 3. Aldehit ve ketonlardan hangileri tollens ve fehling ayıracı ile reaksiyon verir Aldehit 4. Asetonun kullanıldığı alanlardan bazılarını yazınız. > Yağları, reçineleri,plastik ve selülöz türevlerini çözer > Boya sanayinde çözücü olarak kulanılır > Renksiz, hoş kokulu, ... Devamını Oku »

Lise 2 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

Aşağıdaki bilgileri doğru “D” veya yanlış “Y” olarak doldurunuz. (Her soru 10 puan) (     ) 1 mol Ca(Kalsiyum) ile 5 mol O2(Oksijen gazı) birleşerek 1 mol CaO bileşiği oluşur (Ca:40 gr/mol, O:16 gr/mol). (     ) Bir bileşiğin kütle numarası kimyasal özelliğini belirleyen sayıdır.    (     ) Periyodik cetvelde 1’den 18’e kadar periyot bulunur.    (     ) Johann Wolfgang Döbereiner, elementleri ... Devamını Oku »

Lise 1 Kimya 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (10p) En az 1000 monomerin bağlanmış haline …………………… denir. Aminoasitlerin su ayrılarak birleşmesi sonucu ..………………… oluşur. Çelik tencere …………………….. örnektir. Dehidratasyon olayının tersi ……………………..dir Turnusol kağıdını asitler …………….., bazlar ise ………………. boyar.   Aşağıdaki cümlelerin yanına doğru ise (D) , yanlış ise (Y) işareti koyunuz. (10p) Yükseltgen bir madde elektron verir. (…..) Benzen aromatik bir ... Devamını Oku »

İngilizce 12. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

A GROUP ) A, B, or C. (2×15:30)üA.      Read the article and tick ( The best shopping cities Which are the best cities to shop in? Writer, Ellie Clare, has been to five cities around the world to find out. This week, she writes about Paris. I went to Paris in June. It’s a lovely city for sightseeing at that time ... Devamını Oku »