admin | Tüm Dersler

Yazar Arşivi: admin

2017-2018 12. Sınıf Fizik Konuları ( Fen Lisesi)

12.1.1. Düzgün Çembersel Hareket 12.1.1.1. Düzgün çembersel hareketi açıklar. a. Düzgün çembersel harekette periyot, frekans, çizgisel hız ve açısal hız kavramları birbirleriyle ilişkilendirilir. b. Öğrencilerin düzgün çembersel harekette çizgisel hız vektörünü çember üzerinde iki farklı noktada çizerek merkezcil ivmenin şiddetini bulmaları ve yönünü göstermeleri sağlanır. 12.1.1.2. Düzgün çembersel harekette merkezcil ivmeye sebep olan kuvvet ile cismin kütlesi, çizgisel hızı ve ... Devamını Oku »

2017-2018 11. Sınıf Fen Lisesi Fizik Konuları

11.1.1. Vektörler 11.1.1.1. Vektörlerin özelliklerini açıklar. Vektörlerin bir referans noktasına göre cisimlerin konumlarını bildirmek için kullanıldığı vurgulanmalıdır. 11.1.1.2. İki ve üç boyutlu kartezyen koordinat sisteminde vektörleri çizer. 11.1.1.3. Vektörlerin bileşkelerini farklı yöntemleri kullanarak hesaplar. Paralel kenar ve uç uca ekleme yöntemleri kullanılmalıdır. 11.1.1.4. Bir vektörü kartezyen koordinat sisteminde bileşenlerini çizerek büyüklüklerini hesaplar. 11.1.1.5. Kartezyen koordinat sisteminde vektörleri, birim vektör cinsinden ... Devamını Oku »

2017-2018 10. Sınıf Fizik Müfredatı ( Fen Lisesi)

Ünite 1 Elektrik ve Manyetizma Akım, potansiyel fark, direnç, Ohm Yasası, Joule Kanunu, manyetik alan Potansiyel Fark, Akım ve Direnç Potansiyel fark, elektrik akımı ve direnç Katı bir iletkenin direncinin bağlı olduğu değişkenler İletken direncinin sıcaklığa bağlı değişimi Elektrik Devreleri Elektriksel potansiyel kavramı Potansiyel fark, akım ve direnç kavramları arasındaki ilişki Dirençlerin bağlanma şekillerinin akıma etkisi Üreteçlerin seri ve paralel bağlanma ... Devamını Oku »

2017-2018 9. Sınıf Fizik Konuları (Fen Lisesi)

Ünite 1 Fizik Bilimine Giriş Fizik biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemi Fiziğin amacı Fiziğin alt dalları ve bu dalların uygulama alanları Fizik bilimini diğer disiplinlerle ve teknoloji ile ilişkisi Fiziğin temel bilimler ve sanatla ilişkisi Ses, renk ve perspektif Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimi için önemi Fiziksel nicelikleri Ölçme ve ölçülebilir değişkenlerde bir standart kullanılmasının gerekliliği Ölçmede hata kaynakları Günlük hayatta ... Devamını Oku »

2017-2018 8. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

1 Mevsimler ve İklim 2 DNA ve Genetik Kod 3 Basınç 4 Madde ve Endüstri 5 Basit Makineler 6 Enerji Dönüşümleri ve Ekoloji 7 Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi 8 Fen ve Mühendislik Uygulamaları Şunlar da işinize yarayabilir: Devamını Oku »

2017-2018 7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

1 Güneş Sistemi ve Ötesi 2 Hücre ve Bölünmeler 3 Kuvvet ve Enerji 4 Saf Madde ve Karışımlar 5 Işığın Madde ile Etkileşimi 6 Canlılarda Üreme, Büyüme ve Gelişme 7 Elektrik Devreleri 8 Fen ve Mühendislik Uygulamaları Şunlar da işinize yarayabilir: Devamını Oku »

2017-2018 6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

1 Güneş Sistemi ve Tutulmalar 2 Vücudumuzdaki Sistemler 3 Kuvvet ve Hareket 4 Madde ve Isı 5 Ses ve Özellikleri 6 Vücudumuzdaki Sistemler 7 Elektriğin İletimi 8 Fen ve Mühendislik Uygulamaları Şunlar da işinize yarayabilir: Devamını Oku »

2017-2018 5. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

1 Güneş, Dünya ve Ay 2 Canlılar Dünyası 3 Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme 4 Madde ve Değişim 5 Işığın Yayılması 6 İnsan ve Çevre 7 Elektrik Devre Elemanları 8 Fen ve Mühendislik Uygulamaları Şunlar da işinize yarayabilir: Devamını Oku »

2017-2018 4. Sınıf Fen Bilimleri Müfredatı

1. Ünite Dünyamızın Hareketleri 2. Ünite Besinlerimiz 3. Ünite Kuvvetin Etkileri 4. Ünite Maddenin Özellikleri 5. Ünite Aydınlatma ve Ses Teknolojileri 6. Ünite İnsan ve Çevre 7. Ünite Basit Elektrik Devreleri 8. Ünite Fen ve Mühendislik Uygulamaları Şunlar da işinize yarayabilir: Devamını Oku »

2017-2018 3. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

1. Ünite Gezegenimizi Tanıyalım 2. Ünite  Beş Duyumuz 3. Ünite  Kuvveti Tanıyalım 4. Ünite  Maddeyi Tanıyalım 5. Ünite  Çevremizdeki Işık ve Sesler 6. Ünite  Canlılar Dünyasına Yolculuk 7. Ünite  Elektrikli Araçlar Şunlar da işinize yarayabilir: Devamını Oku »