8. Sınıf İnkılap Tarihi LGS Deneme Sınavı – Yeni Sistem

1-Gümrü antlaşması, TBMM’nin Kurtuluş Savaşı sırasında uluslararası alanda Ermenistan Cumhuriyeti ile imzalamış olduğu ilk antlaşmadır. 3 Aralık 1920 tarihinde imzalanan antlaşma sayesinde, TBMM’yi ve Misak-ı Millîyi ilk tanıyan devlet Ermenistan olmuştur. Antlaşmayla Doğu cephesi kapanmış, buradaki askerler ve silahlar Ankara’ya gönderilmiştir. Aynı zamanda TBMM’nin siyasi ve askeri başarısı olarak kabul edilen bir antlaşmadır. Paragrafta ki bilgilere göre hangi yargıya ulaşamayız?

A- Kurtuluş savaşında askeri başarılar, diplomatik başarılarla tamamlanmıştır.
B- Kazanılan bu zaferle birlikte diğer cepheler için insan ve malzeme desteği sağlanmıştır.
C- TBMM nin saygınlığı artmıştır.
D- İstanbul hükümeti ve TBMM arasında görüş ayrılıkları yaşanmıştır.

2- Aşağıdaki olaylardan hangisi arasında sebep – sonuç ilişkisi YANLIŞ verilmiştir?

a- Misak millinin kabulü- İstanbul un işgali
b- Gümrü anlaşması- Kurtuluş savaşının sona ermesi
c- Mondros ateşkes- ülkemizin işgali
d- İstanbul un işgali – TBMM nin açılışı

3- LOZAN antlaşması nin hangi maddesi ülkemizin ekonomikbağımsızlığınakatkı sağlamıştır?

A -Türkiye’de bulunan bütün azınlıklar Türk vatandaşı sayıldı
B- Kapitülasyonların bütün sonuçlarıyla birlikte kaldırılması kabul edildi.
C-Türkiye’de bulunan bütün yabancı okullar Türk Milli Eğitim sistemine bağlı olacak
D-SuriyeSınırı 20 Ekim 1921’de imzalanan Ankara Antlaşması¬na göre belirlendi.

8. Sınıf İnkılap Tarihi LGS Deneme Sınavı – Yeni Sistem BENZER İÇERİKLER
8. Sınıf İnkılap Tarihi LGS Deneme Sınavı – Yeni Sistem YAPILAN YORUMLAR