8. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

Sponsorlu Bağlantılar

C-COMPLETE THE SENTENCES USING THE PRESENT PERFECT TENSE FORM OF THE VERBS IN BRACKETS (2X10=20)

1. Sally ……… …………….her pen. (lose)

2. ………… you ever ……….. to the USA? (be)

3. She hasn’t ………….yet. (come)

4. They ………. just ………… their homework. (finish)

5. ……….. you ………… Shakira’s album? (listen)

6. ……………. Meral ever ………………. mushrooms? (eat)

7. …………… they ever ………………….a computer? (use)

8. ……………. she ever …………………. to Konya? (be)

9. ……………. you ever …………………. a mountain? (climb)

10. ……………. Arthur ever ………………..Turkish coffee? (drink)

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

6. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

7. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir