Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

5. Sınıf Matematik Toplama ve çıkarma işlemleri

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

TOPLAMA İŞLEMİ

 

  • Aşağıda yazılı olarak verilen doğal sayıları yazarak toplama işlemlerini örneğe uygun yapınız.

 

-On iki bin dört yüz on

-Sekiz bin dört

-Yüz altmış bin sekiz yüz elli beş

  -On dokuz bin yüz sekiz

-Yedi yüz on altı bin yedi yüz kırk altı

– Doksan altı bin kırk iki

 

– Dokuz

– Sekiz yüz bin  seksen  yedi

– Yedi yüz doksan üç

– Elli altı bin yüz bir

 

– Yetmiş beş

– Altı yüz on dört bin beş yüz

– Beş bin kırk

– Seksen bin yedi yüz yedi

 

 

– Dokuz yüz altı

– Sekiz

– İki yüz altı bin on

– Altı bin üç yüz elli yedi

 

 

– Altı yüz otuz beş

– Beş yüz kırk altı bin bir

– Dört bin dört yüz dokuz

– Kırk altı bin altı yüz on yedi

 

 

– Altmış bin dört yüz elli

– Dört yüz beş

– On sekiz

-Dokuz yüz yetmiş bin seksen

 

 

–  Elli beş bin beş yüz beş

– Beş yüz beş

– Sekiz bin kırk

– Dört yüz yetmiş bin seksen altı

– Üç

– Beş yüz altı bin kırk yedi

– Elli bir bin dört yüz yirmi

– Bin beş

 

 

– Elli bin üç yüz otuz

– Sekiz yüz doksan

– Dört yüz yirmi bin altı yüz dört

– Seksen altı bin doksan

– Yüz beş

– Altı bin yedi yüz elli iki

–  Yüz bin  beş yüz otuz

– Yedi

 

 

– Altı bin kırk üç

– Seksen yedi

– Yüz yedi bin seksen yedi

– Dört bin  beş

– On altı

– On altı

– Altmış altı bin yüz yirmi yedi

– Dokuz yüz on

– Yedi yüz elli bin elli

 

 

-Seksen bin dört

– Elli üç

– Altı yüz bin

– Beş bin on altı

– Dokuz yüz elli dört

– Seksen altı bin seksen altı

– Kırk beş

– İki yüz on yedi bin doksan

 

 

– Yedi yüz altı bin

– Seksen bin dört yüz iki

– İki bin bir

– Altı bin kırk beş

 

ÇIKARMA İŞLEMİ VE PROBLEMLERİ

1. Bir çıkarma işleminde eksilen 5643 , çıkan 3598 ise fark kaçtır?
2. Atatürk 1881 yılında doğduğuna göre bugün yaşasa kaç yaşında olurdu?
3. Atatürk’ün ölümünün üzerinden kaç yıl geçmiştir?

4. Okulumuzda 2136 erkek öğrenci ve erkeklerden 417 eksik kız öğrenci vardır.Buna göre okulumuzda toplam kaç öğrenci vardır?

5. Bir tavuk çiftliğinde 275 tavuk , tavuklardan 136 eksik horoz ve horozlardan 87 fazla civciv vardır.Buna göre çiftlikte toplam kaç hayvan vardır?

6. Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 826 ‘dır.Çıkan 186 ise fark kaçtır ?

7. Anıl’ın dedesi 1929 doğumludur.Anıl bugün 9 yaşında olduğuna göre Anıl doğduğunda dedesi kaç yaşındaydı?

8. 4 basamaklı en büyük sayıdan doğduğum yılı çıkarırsam 8027 buluyorum.Acaba ben hangi yılda doğdum?

9. Her gün bir önceki günden 4 sayfa eksik okuduğum 96 sayfalık kitabımı 4 günde
okudum.Acaba ilk gün kaç sayfa okumuşum?

10. Rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en büyük sayıdan rakamları birbirinden farklı 4 basamaklı en küçük sayıyı çıkarınız.Bulduğunuz sayıyla doğum yılınızı toplayın.

5. Sınıf Matematik Toplama ve çıkarma işlemleri BENZER İÇERİKLER
5. Sınıf Matematik Toplama ve çıkarma işlemleri YAPILAN YORUMLAR