4. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Testi

Sponsorlu Bağlantılar

SOSYAL BİLGİLER

1)Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim birimlerinin görev alanlarına giren konulardan biri değildir?

a)Spor Faaliyetlerini yaygınlaştırmak

b)Halkın sağlığını korumak

c)Kültürel faaliyetleri arttırmak

d)Halkın güvenliğini sağlamak

2)Aşağıdakilerden hangisi bir yerel yöneticinin kararını değiştirmesi için başvurulacak yöntemlerden biri olamaz?

a)Basın toplantısı düzenlemek

b)Yöneticilerin çalışmasını engellemek

c)İmza kampanyası başlatmak

d)Mahkemede dava açmak

3)Ulusal egemenliğin temsil edildiği yer aşağıdakilerden hangisidir?

a)TBMM              b)TEMA               c)AÇEV                d)TEV

4)Atatürk Samsun’a çıktıktan sonra aşağıdaki illerden hangisine gitmemiştir.

a)Kars                   b)Erzurum            c)Amasya             d)Sivas

5)Milletvekili seçilebilmek için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir?

a)18                       b)40                       c)25                       d)30

6)………….. yerel yönetim olduğu halde merkeze bağlıdır.

a)Valilik b)Muhtarlık         c)Belediye            d)Kaymakamlık

7)Aşağıdakilerden hangisi T.B.M.M. için söylenemez?

a)İlk T.B.M.M. 23 Nisan 1923’de açılmıştır.

b)Kanunları çıkarır

c)Belediye başkanlarını belirler.

d)Milletvekilleri seçimle iş başına gelir.

8)Milletvekilleri kaç yılda bir seçilir?

a)6                         b)5                         c)3                          d)4

9)Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra kutlanmaya başlamıştır?

a)Cumhuriyet’in ilanından sonra.

b)T.B.M.M.’nin açılmasından sonra

c)Kurtuluş savaşından sonra

d)Atatürk’ün Samsun’a çıkışından sonra

10)Yerel yöneticilerin ve T.B.M.M. üyelerinin belirlenmesindeki benzerlik aşağıdakilerden hangisidir?

a)İkisi de 5 yıllık süre için göreve getirilir.

b)T.B.M.M. üyelerini Cumhurbaşkanı, yerel yöneticileri halk seçer.

c)İkisi de nüfusu 5000’in üzerinde olan yerleşim yerlerinde halkın oyları ile seçilir.

d)İkisi de vatandaşın oyları ile belirlenir.

11)I-Ulaşım Hizmetlerinden

II-Telefon faturalarından

III-Emlak vergilerinden

Yukarıda verilenlerden sağlanan gelirlerden hangisi belediyenin parasal kaynaklarındandır?

  1. a) I,II,III b)I,II c)I,III                    d)II,III

12)Atatürk Samsun’a neden gitti?

a)Milli mücadeleyi başlatmak için.

b)İngilizlerden kaçmak için

c)Padişahtan kaçmak için.

d)Arkadaşlarını görmek için.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir