4. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimiz-dendir?

A) Duygularımız B) Arkadaşlarımız
C) Eşyalarımız D) Göz rengimiz

2) Çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın başarısı bizde nasıl bir duygu uyandırır?

A) Sevinç B) Şaşkınlık
C) Kıskançlık D) Üzüntü

3) İnsan yaşamına ilişkin aşağı¬daki olaylardan hangisi di¬ğerlerinden önce gerçekleşir?
A) Okula başlamak
B) Konuşmayı öğrenmek
C) Evlenmek
D) Bilgisayar kullanmayı öğrenmek
4) Tarihte Türklerin yaygın olarak oyna-dığı oyun hangisidir?

A) Voleybol B) Basketbol
C) Tenis D) Cirit

5) Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanımızda yer almaz?
A) Baba adı B)Doğum tarihi
C) Doğum yeri D) Ev adresi

6) I. torun sahibi olmak
II. yürümeyi öğrenmek
III. çocuk sahibi olmak
Bir insanın yaşamına ait yu¬karıdaki olayların sıraya konmuş hâli aşağıdaki¬lerden hangisidir?

A) I, II, III B) II, I, III
C) II, III, I D) III, II, I

7) 1.Dünya savaşından sonra yurdumuzu işgal eden düşmanlara karşı , Kurtuluş Savaşında yukarıda verilen cephelerde (Doğu cephesi-Batı Cephesi-Güney Cephesi) mücadele ettik.buna göre Müge’nin dedesi yıllar öncesin-de Fransızlarla büyük savaşlar yaptığını ve bacağını da bu savaşta kaybettiğini söylemiştir.
Buna göre,Müge’nin dedesi Kurtuluş Savaşımızın hangi cephesinde gazi ol¬muştur?

A) Güney Cephesi B) Batı Cephesi
C) Doğu Cephesi D) Kafkasya cephesi

8) Bir kişinin nüfus cüzdanına bakarak, sahibi hakkında aşağıdakilerden hangisini öğrenemeyiz?

A) Yaşını B) Sac rengini
C) Anne adını D) kan grubunu

9) Aşağıdakilerden hangisi olumlu duyguları-mızdan biri değildir?

A) mutluluk B) umut
C) sevinç D) kıskançlık

10) Aşağıdakilerden hangisi Milli kültürümüze (Türk kültürüne) ait?
A) B) C) D)

11) Olaylar kronolojik sıralanırken aşağıdakiler-den hangisi dikkate alınır?
A) Olayların bizi nasıl etkilediği
B) Olayların önem sırası
C) Olayın oluş tarihi
D) Olayı yaşayanlar

12) I-parmak izi II-kilo III-boy
Yukarıdaki fiziksel özelliklerimizden hangisi yaşımız büyüdükçe değişir?
A) Yalnız I B) Yalnız III
C) I ve III D) II ve III

Hazırlayan: Yerlikaya

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Soruları BENZER İÇERİKLER
4. Sınıf Sosyal Bilgiler Genel Tekrar Soruları YAPILAN YORUMLAR