Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

3. Sınıf Hayat Bilgisi Testi

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

1.) Aşağıdakilerden hangisi alış verişlerden sonra mutlaka yapmamız gereken davranışlardan biridir?
A.) aldıklarımızı paket yaptırmak
B.) fatura veya fiş almak
C.) aldıklarımızı taşıtmak
2.) ‘’ Arkadaşlık yapacağım kişinin ,…………..olmasına ömen veririm.’’ Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A.) güvenilir B.) dürüst C.) yalancı
3.) Öğretmen ve arkadaşlarımızla etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken hangi davranışları sergileriz?
1- Onları iyi dinlemeliyiz.
2- Onları üzmeliyiz.
3- Onları önemsemeliyiz.
A.) 1 ve 2 B.) 1 ve 3 C.) 1,2 ve 3
4.) Aşağıdakilerden hangisi mikropların gelişmesine elverişli yerlerden biridir?

1- güneş gören yerler.
2- havası kirli yerler.
3- pis sular.

A.) 2 ve 3 B.) 1 ve 3 C.) 1 ve 2

5.) Aşağıdakilerden hangisi ulusal bayramlarımız içinde yer almaz?

A.) Zafer Bayramı
B.) Cumhuriyet Bayramı
C.) Şeker Bayramı

6.) I – Mahalle muhtarını seçmek
II – Sınıf başkanını seçmek
III – Okul temsilcisi seçmek
Yukarıda verilenlerden hangisi okuldaki demokrasi uygulamalarına örnek değildir?

A.) Mahalle muhtarını seçmek
B.) Sınıf başkanını seçmek
C.) Okul temsilcisini seçmek
7.) T.B.M.M. hangi tarihte nerede açıldı?

A.) 23 Nisan 1920’de İstanbul’da.
B.) 29 Ekim 1923’de Ankara’da
C.) 23 Nisan 1920’de Ankara’da
8.) Öğretmenimizin “Kroki nedir ?” Sorusuna parmak kaldırarak söz alan arkadaşlarımızdan hangisinin verdiği cevap doğrudur ?
Zeynep Gül : Bir yerin kuşbakışı görüntüsünün kağıt üzerine ölçüsüz çizilmesidir.
Esma : Bir yerin kuşbakışı görünüşünün fotoğrafını çekmektir.
Deniz: sınıfın oturma planını gösteren haritadır.

A.) Deniz B.) Esma C.) Zeynep Gül

9.) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel özelliklerimizden birisi değildir?

A.) Boyumuzun uzun olması B.) Göz rengimiz
C.) Duygularımız
10.) Aslı’nın keman çalması, Ahmet’in basketbol oynamayı sevmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A.) İlgi alanları farklıdır.
B.) Fiziksel özellikleri farklıdır.
C.) Zekâ seviyeleri farklıdır.

11.) Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur?

A.) Arkadaşlarımızla iletişim kurarken asabi olmak
B.) Arkadaşımız konuşurken sözünü kesmemek
C.) Sınıfta söz almadan konuşmak

12.) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde herkes tarafından aynı zamanda kutlanan özel günlerdendir?

A.) Doğum günü
B.) Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
C.) Düğün

13.) I – Alay ederek konuşmak
II – Ses tonunu ayarlayarak konuşmak
III – Emir vererek ve suçlayarak konuşmak

Yukarıdakilerden hangileri iletişim etkileyen olumsuz davranışlardır?

A.) I ve II
B.) I ve III
C.) II ve III

13.) A Kurban Bayramı
B Cumhuriyet Bayramı
Y Milli Bayram
Z Dini Bayram

Bayramlarla ilgili eşleştirme yapan ASIM, hangi sonuca varır?

A.) A  Y B Z
B.) A  Z B Z
C.) A  Z B Y

A) Bencil B) Düşünceli C) Yardımsever

 Dürüst
 Saygılı
 Güler yüzlü
 …………..
14.) Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

A.) Cimri
B.) Hoşgörü
C.) Vurdumduymaz

15.) Ceylan: İleride yapacağımız mesleği seçerken ………………
Ceylan’ın cümlesi, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

A.) istekli olmamız yeterlidir.
B.) yeteneklerimize uygun olmasına dikkat etmeliyiz.
C.) meslekler konusunda yeterli bilgiye sahip olmalıyız.
16.) Aşağıdakilerden hangisi vatandaşlık haklarımızdan değildir?

A.) Yemek yeme hakkı
B.) Seyahat etme hakkı
C.) Eğitim görme hakkı

17.) I. Seçimlere katılmak
II. Doğal kaynakları korumak
III. Tasarruf yapmak

Yukarıda verilenlerden hangileri ülkemize karşı sorumluluklarımızdandır?

A.) I, II ve III
B.) II ve III
C.) I ve III

18.) Ülkemizde farklı doğal afetler yaşanmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde pek rastlanamayan bir doğal afettir?

A.) Deprem
B.) Orman yangını
C.) Tsunami

19.) Daha güzel bir dünyada yaşamak için hangi öğrencinin söylediğini yapmamalıyız?

A.) Rukiye: Su kaynaklarını tutumlu kullanmalıyız.
B.) Dilek: Geri dönüşüm maddelerini çöpe atmalıyız.
C.) Aleyna: Bol bol fidan dikmeliyiz.
20.) Evimiz olmasaydı;

1 – Soğuktan veya sıcaktan korunamazdık.
2 – Tehlikelerden korunamazdık.
3 – Öğrenim göremezdik.
İfadelerinden hangileri doğrudur?

A.) 1 ve 3
B.) 1 ve 2
C.) 1, 2 ve 3

Not : Her soru 4 puandır başarılar dilerim.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Testi YAPILAN YORUMLAR