Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

3. Sınıf Hayat Bilgisi Genel Tekrar Testi

HAYAT BİLGİSİ GENEL DEĞERLENDİRME

1) Aşağıdakilerden hangisi geniş ailedir?
a) Anne, baba, çocuklar
b) Baba, anne, komşular
c) Dede, baba, anne, çocuklar

2) * Gürültü yapmak
* Ev almak
* Seyahat etmek
* Yüksek sesle müzik dinlemek
Yukarıda verilenlerden kaç tanesi hak ve hürriyetlerimiz arasında yer alır?
a) 2 b) 3 c) 4

3) Amacımıza ulaşabilmek için bir takım işlemler yapmamız gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi işlem basamaklarından birisi olamaz?
a) Başarısız olunacağını düşünmek
b) Amaç belirleyerek işe başlamak
c) Yapılacak işle ilgili planlar yapmak

4) I. Trafik kurallarına uymamak
II. Otobüste hastalara yer vermek
III. Yemek yerken ağzı şapırdatmak
Yukarıdakilerden hangileri görgü kurallarındandır?
a) I ve II b) I ve III c) Yalınız II

5) Aşağıdakilerden hangisi bir liderde bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
a) Etkileyici konuşur.
b) Sorunlar karşısında çaresizdir.
c) Yeterince bilgiye sahiptir.

6) Aşağıdakilerden hangisini ulusça kutlarız?
a) Dini bayramları
b) Milli bayramları
c) Doğum günümü

7) Emre, babasının çocukluğunu araştırmak istiyor. Aşağıdakilerden hangisiyle konuşursa bu konuda doğru bilgiler edinir?
a) annesi b) ablası c) babaannesi

8) Aşağıdakilerden hangisi akrabamız değildir?
a) anneanne b) komşu c) kuzen

9) Aşağıdakilerden hangisini yön bulmak için kullanmayız?
a) Ay b) Kutup Yıldızı c) Güneş
10) “ Atatürk sık sık insanlarla sohbet ederdi. Halkla iç içe olmayı severdi. “
Yukarıdaki paragrafta Atatürk’ ün hangi özelliği anlatılmaktadır?
a) Çocuk sevgisi b) İnsan sevgisi
c) Yurt sevgisi

11) “ ……….. temel ihtiyaçlarından biridir. “ cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
a) gezme b) barınma c) beslenme

12) Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
a) inek….. yabani hayvan
b) at …… evcil hayvan
c) tavuk …… yabani hayvan

13) Hangi davranış bir arkadaşımızın üzüntüsünü paylaştığımızı gösterir?
a) Yere düşüp acı çeken arkadaşımıza gülmek.
b) Hasta arkadaşımıza ziyarete gitmek.
c) Kötü not alan arkadaşımıza gülmek.

14) Aşağıdakilerden hangisi insanlığa hizmet etmiş kişiler arasında gösteremeyiz?
a) Keloğlan
b) Mimar Sinan
c) Thomas Edison

15) Bilgisizlik, dikkatsizlik ve kurallara uymama sonucu ev kazaları meydana gelmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ev kazası değildir?
a) Hastalanma b) Yanmac) Zehirlenme

16) Aşağıdaki davranışlardan hangisi yanlıştır?
a) Deprem çantası hazırlamalıyız.
b) Evlerimizi dere yataklarına yapmamalıyız.
c) Heyelanı önlemek için evlerimizi sağlam yapmalıyız.
17. Okullar hangi ayda açılır?
A. ekim B. ağustos C.eylül
18. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Ödevlerimizi zamanında ve eksiksiz yapmalıyız.
b. Okul çantamızı akşamdan hazırlamalıyız.
c. Okula düzenli gitmek okul başarımızı artırmaz.

19. Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki duygusal farklılıklara örnek olarak verilebilir?
a. Fatih, arkadaşlarına ve öğretmenine karşı çok saygılıdır.
b. Kerem ile Burak aynı boydadırlar.
c. Çağatay , sınıfın en ağırıdır.

20. Mustafa, arkadaşı yere düştüğünde onun yanına giderek ayağa kalkmasına yardım etti. Sizce bu davranış nasıl adlandırılır?
a. yardımseverlik b. bencillik c. Saygı

21. Sevinç, korku, öfke birer …………………dur. Tümcesi aşağıdaki sözcüklerden hangisi ile tamamlanırsa doğru olur?
a. görev b. duygu c. Hoşgörü

22. “Bizim gibi düşünmeyen insanların görüşlerine saygılı olmalıyız.” Bu insanların düşüncelerine karşı saygılı olmak ne anlama gelmektedir?
a. Beğenmediğimiz düşünceleri yok etmeliyiz.
b. Her düşüncenin saygı duyulmaya değer olduğunu bilmeliyiz.
c. Bizde onlar gibi düşünmeye başlamalıyız.

23. Aşağıdakilerden hangisi nezaket ifadesi değildir?
a. İyi akşamlar. b. Nasılsın? c. Versene şunu!

24. Kendisine şaka yapılmasını istemeyen biri, başkalarına şaka yapmaktan geri durmamaktadır. Bu davranışı gösteren kişi nasıl değerlendirilmelidir?
a. Başkalarına saygılı davranan biridir.
b. Duyarlı bir insandır.
c. Başkalarına saygısı olmayan bir insandır.

25. Bir sorunla karşılaştığımızda izlememiz gereken en doğru yol aşağıdakilerden hangisidir?
a. Karamsarlığa kapılmalıyız.
b. Çözüm yollarını düşünmeliyiz.
c. Sorun yokmuş gibi davranmalıyız.

26. “ Şule sık sık ödevlerini yapmadan okula gelmektedir. Öğretmeni Şule’yi birkaç defa uyarmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunun çözüm yollarından biri olabilir?
a. Ödevlerine babasına yaptırmalıdır.
b. Günlük çalışma planı yapmalıdır.
c. Yapmadığı zaman bahaneler bulmalıdır.

27. Arkadaş seçerken aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olan birini seçersek doğru bir karar vermiş oluruz?
a. hırçın b. öfkeli c. saygılı
28. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ihtiyaçlarımızdan biri değildir?
a. yemek b. Banyo c. sevgi

29. Aşağıdakilerden hangisi başarımız üzerinde etkili değildir?
a. Dengeli ve düzenli beslenmek
b. Planlı ve düzenli çalışmak
c. Arkadaşlarımızla bol bol oynamak
30. Aşağıdakilerden hangisi bir kişinin hayatını sağlıklı ve iyi bir şekilde sürdürebilmesi için yaptığı kişisel bakımlardan biridir?
a. Yemek öncesi ve sonrası ellerlini su ve sabunla yıkamak
b. Derslerine düzenli olarak çalışmak
c. Arkadaşlarıyla iyi geçinmek

3. Sınıf Hayat Bilgisi Genel Tekrar Testi BENZER İÇERİKLER
3. Sınıf Hayat Bilgisi Genel Tekrar Testi YAPILAN YORUMLAR