Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2018-2019 Serbest Etkinlikler Dersi Yıllık Plan

  • Ana Sayfa
  • Genel
  • 2018-2019 Serbest Etkinlikler Dersi Yıllık Plan

2018-2019 EĞİTİM –ÖĞRETİM YILI 2. SINIF SERBEST ETKİNLİKLER DERSİ YILLIK FAALİYET PLANI

20.07.2010 Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının İlköğretim Okulu Haftalık Ders Çizelgesinde yapılan değişikler doğrultusunda ve 07.09.2010 tarihli ek açıklamasıyla Serbest etkinlikler saatlerinde;
Okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak;

a. Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme, bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanır.

b. Seçmeli sanat ve spor etkinlikleri, bilişim teknolojileri, satranç ve tarım derslerinin programlarından öğrenci düzeyi de göz önünde bulundurularak yararlanılabilir.

c. 1–3. sınıflarda Talim ve Terbiye Kurulunun 30.03.2000 tarihli ve 32 sayılı Kararıyla kabul edilen yabancı dil öğretim etkinlikleri ile 4 ve 5. sınıflarda seçmeli yabancı dil dersi öğretim programlarından yararlanılabilir.

2018-2019 Serbest Etkinlikler Dersi Yıllık Plan YAPILAN YORUMLAR