2018-2019 Kütüphanecilik Kulübü Sene Sonu Raporu

  • Ana Sayfa
  • Kulüp
  • 2018-2019 Kütüphanecilik Kulübü Sene Sonu Raporu

……………….. İLKOKULU KÜTÜPHANECİLİK, KÜLTÜR VE ÇEVRE VARLIKLARINI KORUMA KULÜBÜNÜN 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YIL SONU FAALİYET RAPORU

EYLÜL – EKİM – KASIM:
1. Kulüp tüzüğü hazırlanmıştır.
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenmiştir.
3. Genel kurul toplanma tarihi belirlenerek toplantı yapılmıştır.
4. Genel kurulun ilk toplantısında yönetim kurulu ve denetleme kurulunun üyeleri seçilmiştir.
5. Kulüp çalışma planı hazırlanmıştır.
6. Sosyal kulüp panosu hazırlanmıştır.
7. Kütüphanecilik, ,Kültür ve Tabiat Varlıkları” konulu yazı ve resimler kulüp panosunda sergilenmiştir.
8. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.

ARALIK – OCAK:
1. Yönetim kurulunun toplantısı yapılmış ve yapılacak çalışmalar kararlaştırılmıştır.
2. Yapılacak çalışmaların kararları alınmıştır.
3. Genel kurul faaliyetleri gözden geçirilmiştir.
4. “Çevre ve bizim için Önemi” konularında kulüp panosunda yazılar sergilenmiştir.
5. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurularak değerlendirilmiştir.
6. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılmıştır.
7. Doğal çevrenin önemi ile ilgili yazı ve resimler panoda sergilenmiştir.

ŞUBAT – MART:
1. Genel kurulun toplandı.
2. Alınmış kararlar gözden geçirildi.
3. Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.
4. “Kitapların Düşünmeye Etkisi ” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
5. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.

NİSAN – MAYIS:
1. “Çocuklukta Oyun”un ve Kitap okuma alışkanlığının önemini belirten yazılar kulüp panosunda sergilendi. Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.
2. “Türkiye’de ve Dünyada Kitap Sevgisi ” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi. kültür ve çevre varlıklarını koruma kulübü olarak 23 Nisan etkinlikleri için döviz ve afişler hazırlandı. Ülkemizdeki Kütüphanelerin durumu hakkında öğrencilere bilgi aktarıldı.
3. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
4. Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.
HAZİRAN:
1. Genel kurul toplandı.
2. Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.
3. Sosyal Kulüp Faaliyet Raporu oluşturulup genel kurulda okundu.
4. Yıl içinde yapılan çalışmalar değerlendirildi.

2018-2019 Kütüphanecilik Kulübü Sene Sonu Raporu BENZER İÇERİKLER
2018-2019 Kütüphanecilik Kulübü Sene Sonu Raporu YAPILAN YORUMLAR