2018-2019 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıdaki doğru yanlış sorularına uygun cevabı veriniz.(Doğruysa D, yanlışsa Y). (20p.)
1. ( ) Nümizmatik bilimi eski yazıları inceler. (2p.)
2. ( ) Antropoloji insan iskeletlerini inceler. (2p.)
3. ( ) 12 Hayvanlı Türk takviminde başlangıç yılı yoktur. (2p.)
4. ( ) Rumi takvimde yılbaşı 21 Mart’tır. (2p.)
5. ( ) Buzul Çağı Yontma Taş devrinde yaşanmıştır. (2p.)
6. ( ) Ateş Yontma Taş devrinin sonlarında bulundu. (2p.)
7. ( ) Köyler Cilalı Taş devrinde kuruldu. (2p.)
8. ( ) İlk şehir devletleri Bakır devrinde ortaya çıktı. (2p.)
9. ( ) Madenî paralar Tunç devrinde kullanılmaya başlandı. (2p.)
10. ( ) Urartular hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır. (2p.)

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boş kısımları doldurunuz. (30p.) (Her biri 3 puan)
1. Tarih araştırmalarında sırasıyla kaynak araştırma, tasnif, tahlil, ………………………. Ve sentez yapılır. (3p.)
2. Karbon 14 metodu ……………………….. biliminin yöntemidir. (3p.)
3. Hicrî takvim ………… gün olup Miladî takvimden 11 gün 6 saat eksiktir. (3p.)
4. Rumî takvimde yıl Miladî takvimden ………… gün sonra başlar. (3p.)
5. Yunanistan’da …………………….. ve Isparta şehir devletleri kurulmuştur. (3p.)
6. Hitit Devleti’nin başında ……………………. denen bir hükümdar bulunuyordu. (3p.)
7. Urartu kralları ülkeyi savaş tanrısı ………………… adına yönetirlerdi. (3p.)
8. Mısır krallarına …………… denirdi. (3p.)
9. Mısır’da temel geçim kaynağı ………………. dır. (3p.)
10. Fenikeliler …………………… ticaretiyle uğraşmışlardır. (3p.)

C) Aşağıdaki test sorularında uygun cevabı işaretleyiniz. (20p.) (Her biri 5 puan)
1. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda değişik özelliklere sahip tarihi eserlerin ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisini doğrular?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Çeşitli dinlerin çıkış ve yayılış alanı olması
C) İklim şartlarının uygun olması
D) Değişik medeniyetlere beşiklik etmesi
E) Bölgesel kültürlerin ortaya çıkması
2. Sadece bir milletin tarihini değil, bütün insanlık medeniyetini anlatan Tarih çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâyeci B) Bilimsel C) öğretici D) Kronolojik E) Genel
3. Aşağıda verilen takvim çeşitlerinden hangi ikisi hem Türkler tarafından icat edilmiş hem de kullanılmıştır?
A) Hicrî – Celalî B) Miladî – Hicrî C) 12 Hayvanlı – Celalî
D) Rumî – Miladî E) Gregoryan – Hicrî

4. Aşağıdaki devirlerden hangisinde insanoğlunun doğaya hâkim olabilecek birikime sahip olduğu söylenebilir?
A) Cilalı Taş Devri B) Yontma taş devri C) Bakır Devri
D) Demir Devri E) Tunç Devri

E) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. (30 puan) (Her soru 5 puan)
1. Tarihe yardımcı bilimlerden ikisi nedir? İsimlerini yazınız.

2. Takvimi ilk defa kullanan toplumlar hangileridir? İsimlerini yazınız.

3. Tunç devrinin özelliklerinden biri nedir?

4. İyonların önemli merkezlerinden ikisi nedir? İsimlerini yazınız.

5. Lidyalıların ticarete katkılarından biri nedir?

6. Mezopotamya’nın başlıca geçim kaynağı nedir?

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

2018-2019 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı YAPILAN YORUMLAR