2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulardan doğru olan seçeneği işaretleyiniz (her soru 5puan)

1. Aşağıdaki yapılardan hangisi hayvan hücresinde yoktur?

A) Hücre duvarı B) Koful

C) Çekirdek D) Sitoplazma

2. Bir canlının yapılarının basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Organ-hücre-Doku-Sistem-Canlı

B) Hücre-Organ-Doku-Sistem-Canlı

C) Doku-Hücre-Organ-Sistem-Canlı

D) Hücre-Doku-Organ-Sistem-organizma

3. Kan hücreleri ile verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Alyuvar- Mikroplarla savaşır.

B) Kan pulcukları- Hücrelere oksijen taşır.

C) Alyuvar-Kana kırmızı rengini verir.

D) Akyuvar- Kanın pıhtılaşmasını sağlar

 

2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı BENZER İÇERİKLER
2018-2019 6. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2. Yazılı YAPILAN YORUMLAR