2018-2019 4. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı

1.May Icome in? sorusuna hangisi cevap olamaz?

a)Yes, of course b) Yesyoumay. C) YesIt is d) Sorry not rightnow.

2.Hangi eşleştirme doğru değildir?
a)Raiseyourhand: Ellerini yıka b) Listen tome:Beni dinle
c)Look at theboard:Tahtaya bak d)Open yourbook:Kitabını aç

3.Hangisinin Türkçesi hatalı verilmiştir?
a)Clean the board:tahtayı sil b)Please be quiet:sessiz ol
c)Write your name:adını yaz d)Turn on the lights:lambaları söndür

4. (Chair-scissors-eraser ) sözcükleri sırasıyla hangi seçenekte belirtilmiştir?

a)sandalye-makas-sıra b) Sandalye-makas-silgi c)sandalye-kalemlik-silgid)makas-silgi-masa

5.May I take your pencil? sorusuna olumsuz yanıt için hangi cevabı veririz?
a) Here you are b) Sure c)Sorry not right now d)Of course

 

2018-2019 4. Sınıf İngilizce 1. Dönem 2. Yazılı YAPILAN YORUMLAR