Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2018-2019 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı

I. Aşağıda ifadelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz? (Her soru 2 puan)

a) Organik bileşikler, karbonun ……………..,karbonatları, siyanür ve siyanatları hariç karbon bileşikleridir.

b) Doymuş hidrokarbonlardan bir hidrojen çıkarıldığında geri kalan kısma alkil kökü ya da …………… denir.

c) İki tane çift bağ içeren aklenlere, ……… ………. denir.

d) Alkinlerin en basit üyesi, ……………… formülü ile bilinen asetilendir.

e) Alkinlerde üçlü bağa katılan C atomları …………….hibritleşmesi yaparlar.

 

2018-2019 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı BENZER İÇERİKLER
2018-2019 12. Sınıf Kimya 1. Dönem 2. Yazılı YAPILAN YORUMLAR