2018-2019 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı

1.I. Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru savaşa giren ABD Wilson İlkelerini yayınlayarak savaş durumunun sona ermesini sağlamaya çalışmıştır.
II. Dünya Savaşı sonlarına doğru ABD savaşı sonlandırmak amacıyla aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmiştir?

A) A) Monreo Doktrini’ni yayınlamıştır
B) B) Atlantik Bildirisi’ni yayınlamıştır
C) C) Truman Doktrini’ni yayınlamıştır.
D) D) Marshall Planı’nı kabul etmiştir.
E) E) Eisenhower Doktrini’ni yayınlamıştır.

2. I. Birleşmiş Milletleri’nin kurulması
II. Locarno Antlaşması’nın imzalanması
III. Balkan Antantı’nın imzalanması

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri II. Dünya Savaşı’ndan sonra barışı koruma çabalarından biridir?

A) Yalnız I B) yalnız II C)yalnız III D) I ve II E) I ve III

 

2018-2019 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 2. Yazılı YAPILAN YORUMLAR