Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Konuları

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 12. Sınıf Biyoloji kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

12. SINIF BİYOLOJİ KONULARI

1. ÜNİTE GENDEN PROTEİNE

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi
Nükleik Asitlerin Keşfi
DNA’nın Yapısına İlişkin Araştırmalar
Nükleotitlerin Yapısı
DNA’nın Yapısı
RNA’nın Yapısı
rRNA (Ribozomal RNA)
mRNA [Mesajcı (Elçi) RNA]
tRNA (Taşıyıcı RNA)
DNA’nın Kendini Eşlemesi (Replikasyon)

Genetik Şifre ve Protein Sentezi
Genetik Şifre
Protein Sentezi
Transkripsiyon
Translasyon
Bir Gen Bir Polipeptid Hipotezi
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji
Modern Islah Yöntemleri
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Uygulamaları
Biyogüvenlik ve Biyoetik

2. ÜNİTE BİTKİ BİYOLOJİSİ

Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket
Bitkisel Dokular
Meristem Doku
Temel Doku
İletim Doku
Örtü Doku
Bitkisel Organlar
Kök
Gövde
Yaprak
Bitkisel Hormonlar
Giberellin Hormonu
Oksin Hormonu
Sitokinin Hormonu
Etilen Hormonu
Absisik Asit (ABA) Hormonu
Bitkilerde Hareket
Tropizma Hareketleri
Nasti Hareketleri
Bitkilerde Fotoperiyodizm
Bitkilerde Madde Taşınması
Su ve Minerallerin Taşınması
Su ve Minerallerin Topraktan Emilmesi ve Ksileme Taşınması
Su ve Minerallerin Ksilemde Taşınması
Organik Besinlerin Taşınması
Bölüm Değerlendirme
Bitkilerde Eşeyli Üreme
Çiçeğin Yapısı ve Kısımları
Çiçekli Bitkilerde Üreme Hücrelerinin Oluşumu
Dişi Üreme Hücresinin Oluşumu
Erkek Üreme Hücresinin Oluşumu

Tozlaşma
Döllenme
Tohum Oluşumu
Meyve Oluşumu
Tohumun Çimlenmesi
Çimlenmeye Etki Eden Çevre Faktörleri

3. ÜNİTE KOMÜNİTE VE POPÜLASYON EKOLOJİSİ

Komünite Ekolojisi
Komünitenin Yapısı
Komünitelerde Rekabet ve Av-Avcı İlişkisi
Rekabet
Av-Avcı İlişkisi
Komünitelerde Simbiyotik İlişkiler
Mutualizm
Kommensalizm
Parazitizm
Amensalizm
Süksesyon
Birincil (Primer) Süksesyon
İkincil (Sekonder) Süksesyon
Popülasyon Ekolojisi
Popülasyonun Dinamikleri
Popülasyonun Yoğunluğu
Popülasyonun Dağılımı
Popülasyonların Yaş Dağılımları
Popülasyonun Büyüklüğü
Popülasyonun Gen Havuzu ve Genlerin Bulunma Oranları
(Hardy-Weinberg Prensibi).

İnsan Popülasyonunun Artışı ve Dünyanın Taşıma Kapasitesi
Türkiye’de Nüfus Artışı ve Tarım Alanları
Dünyada ve Ülkemizde Nesli Tükenen ve Tükenmekte Olan Canlılar

4. ÜNİTE HAYATIN BAŞLANGICI VE EVRİM

Hayatın Başlangıcı
Hayatın Başlangıcına İlişkin Görüşler
Abiyogenez ve Biyogenez Görüşleri
Panspermia Görüşü
Ototrof Görüşü
Heterotrof Görüşü
Yaratılış Görüşü
Fosillerin Hayatın Anlaşılmasına Sağladığı Katkılar
Canlıların Embriyolojik, Biyokimyasal, Anatomik, Genetik Yapılarındaki Benzerlik ve Farklılıkların Hayatın Anlaşılmasına Katkıları
Jeolojik Zamanlar ve Canlı Çeşitliliğindeki Değişimler
Evrim
Lamarck’ın Görüşleri
Darwin’in Görüşleri
Doğadaki Değişikliklerin Evrime Etkisi

2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Konuları BENZER İÇERİKLER
2018-2019 12. Sınıf Biyoloji Konuları YAPILAN YORUMLAR