2018-2019 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

10- I. Amasya Genelgesi – Milli Mücadele’nin yöntemi belirlenmiştir.
II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisi’nin açılma¬sı kararı
III. Sivas Kongresi – Temsil Heyeti’nin yürütme gücünü kullanması
IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması
V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) IV ve V C) III ve V D) III, IV ve V E) II, IV ve V

 

2018-2019 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı YAPILAN YORUMLAR