Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2018-2019 11. Sınıf Kimya Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 11. Sınıf Kimya kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

11. SINIF KİMYA MÜFREDATI

1. ÜNİTE MODERN ATOM TEORİSİ 

1.1. ATOMLA İLGİLİ DÜŞÜNCELER
1.2. ATOMUN KUANTUM MODELİ
Orbital
Kuantum Sayıları
Elektron Dizilimleri
1.3. PERİYODİK SİSTEM VE ELEKTRON DİZİLİMLERİ
1.4. PERİYODİK ÖZELLİKLER
1.5. ELEMENTLERİ TANIYALIM
s-bloku
p-bloku
d-bloku
f-bloku
1.6. YÜKSELTGENME BASAMAKLARI
1.7. KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ VE ADLANDIRMA

2. ÜNİTE KİMYASAL HESAPLAMALAR

2.1. MOL KAVRAMI
2.2. EN BASİT FORMÜL VE MOLEKÜL FORMÜLÜ
2.3. KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER
2.4. KİMYASAL HESAPLAMALAR

3. ÜNİTE GAZLAR

3.1. GAZLARIN ÖZELLİKLERİ
3.2. İDEAL GAZ YASASI
3.3. GAZLARDA KİNETİK TEORİ
Difüzyon/Efüzyon
3.4. GERÇEK GAZLAR
Buharlaşma/Yoğuşma
3.5. GAZ KARIŞIMLARI
Kısmi Basınç

4. ÜNİTE SIVI ÇÖZELTİLER 

4.1. ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ
4.2. DERİŞİM BİRİMLERİ..

4.3. KOLİGATİF ÖZELLİKLER
4.4. ÇÖZÜNÜRLÜK
4.5. ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
4.6. AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Kristallendirme
Özütleme (Ekstraksiyon)
Kromatografi

5. ÜNİTE KİMYA VE ENERJİ

5.1. SİSTEM VE ÇEVRE
5.2. ISI, MEKANİK İŞ VE İÇ ENERJİ
Isı ve Sıcaklık (Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası)
5.3. TERMODİNAMİĞİN BİRİNCİ YASASI
Sistemlerde Entalpi Değişimi
5.4. ENTROPİ
Gibbs Serbest Enerji ve İstemlilik (Termodinamiğin İkinci Yasası)
5.5. TERMODİNAMİĞİN ÜÇÜNCÜ YASASI

6. ÜNİTE TEPKİMELERDE HIZ VE DENGE

6.1. MADDELER NASIL TEPKİMEYE GİRER?
6.2. TEPKİME HIZLARI
6.3. TEPKİME HIZINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
6.4. KİMYASAL DENGE
6.5. DENGEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
6.6. SULU ÇÖZELTİ DENGELERİ
Suyun Oto-İyonizasyonu ve pH
Asit-Baz Dengeleri .
Kuvvetli/Zayıf Asitler-Bazlar
Tampon Çözeltiler
Tuz Çözeltilerinde Asitlik-Bazlık
Titrasyon
Sulu Ortamlarda Çözünme, Çökelme ve Kompleksleşme Dengeleri
Çözünme-Çökelme Dengeleri
Kompleks Oluşma-Ayrışma Dengeleri

2018-2019 11. Sınıf Kimya Konuları BENZER İÇERİKLER
2018-2019 11. Sınıf Kimya Konuları YAPILAN YORUMLAR
 • Elif
  22 saat önce

  Bir hafta kadar önce soru bankası aldım yeni müfredat mı diye sürekli sordum ve evet yanıtını aldım ama kitapta konular şu şekilde :
  Ünite 1 modern atom teorisi
  Ünite 2 gazlar
  Ünite 3 sıvı çözeltiler ve çözünürlük
  Ünite 4 kimyasal tepkimelerde enerji
  Ünite 5 kimyasal tepkimelerde hız
  Ünite 6 kimyasal tepkimelerde denge

  Kitabı değiştirmeli miyim yoksa bu şekilde mi müfredat?