Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2018-2019 11. Sınıf Fizik Konuları

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 11. Sınıf Fizik kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

1.1. VEKTÖRLER
1.1.A. Vektörlerin Özellikleri
1.1.B. Vektörel Büyüklüklerin Kartezyen Koordinat Sisteminde Gösterilmesi
1.1.C. Vektörlerin Bileşkesinin Bulunması
1.1.Ç. Vektörlerin Kartezyen Koordinat Sisteminde Bileşenlerine Ayrılması
1.2. BAĞIL HAREKET
1.2.A. Sabit Hızlı İki Cismin Birbirine Göre Hareketi
1.2.B. Hareketli Bir Ortamdaki Sabit Hızlı Cisimlerin Farklı Gözlem Çerçevelerine Göre Hareketi
1.3. NEWTON’IN HAREKET YASALARI
1.3.A. Serbest Cisim Diyagramları ve Cisimlere Etkiyen Net Kuvvetin Bulunması
1.3.B. Net Kuvvet Etkisindeki Cisimlerin Hareketi
1.3.C. Sürtünmeli Yüzeylerde Hareket Eden Cisimler
1.4. BİR BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
1.4.A. Sabit İvmeli Harekete Örnekler
1.4.B. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareketin İncelenmesi ve Grafiklerinin Çizilerek Yorumlanması
1.4.C. Havanın Olmadığı Durumlarda Serbest Düşme Hareketi
1.4.Ç. Serbest Düşen Cisimlere Etki Eden Sürtünme Kuvveti veya Hava Direnci
1.4.D. Limit Hız
1.4.E. Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareketle İlgili Günlük Yaşam Problemleri
1.5. İKİ BOYUTTA SABİT İVMELİ HAREKET
1.5.A. İki Boyutta Sabit İvmeli Hareketler
1.5.B. Atış Hareketlerinin Yatay ve Düşey Boyutta Analizi
1.5.C. İki Boyutta Sabit İvmeli Hareketle İlgili Günlük Yaşam Problemleri
1.6. ENERJİ VE HAREKET
1.6.A. Esneklik Potansiyel Enerjisi
1.6.B. Cisimlerin Hareketi ve Mekanik Enerjinin Korunumu
1.6.C. Sürtünmeli Yüzeylerde Enerji Korunumu
1.7. İTME VE DOĞRUSAL MOMENTUM
1.7.A. İtme ve Momentum Kavramları
1.7.B. İtme ve Momentum Değişimi Arasındaki İlişki

1.7.C. Momentumun Korunumu
1.7.Ç. Bir ve İki Boyutta Momentum Korunumu
1.7.D. Momentum ve Enerji Korunumu ile İlişkili Örnekler
1.8. TORK
1.8.A. Tork
1.8.B. Torkun Bağlı Olduğu Değişkenler ve Tork Vektörünün Yönü
1.8.C. Torkla İlgili Bazı Problemler
1.9. DENGE
1.9.A. Cisimlerin Denge Durumları
1.9.B. Denge Problemleri
1.9.C. Kütle ve Ağırlık Merkezi
1.9.Ç. Günlük Yaşamda Kullandığımız Basit Makineler
1.9.D. Denge Koşullarının Basit Makinelere Uygulanması ve Verim Hesabı
1.9.E. Basit Makine Tasarlama

2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA

2.1. ELEKTRİKSEL KUVVET VE ELEKTRİK ALAN
2.1.A. Elektriksel Kuvvet
2.1.B. Elektrik Alan
2.1.C. Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alanla İlgili Hesaplamalar
2.2. ELEKTRİKSEL POTANSİYEL
2.2.A. Elektriksel Potansiyel Enerji, Elektrik Potansiyeli,
Potansiyel Fark ve İş Kavramları
2.2.B. Elektriksel Potansiyel Enerji ile Gravitasyon Potansiyel Enerjisinin Karşılaştırılması
2.2.C. Elektriksel Potansiyel Enerji, Potansiyel, Potansiyel Fark ve İş Kavramlarıyla İlgili Problemler
2.3. DÜZGÜN ELEKTRİK ALAN VE SIĞA
2.3.A. Yüklü Levhalar Arasındaki Düzgün Elektrik Alanın Potansiyel Fark Kavramı ile İlişkisi
2.3.B. Yüklü Parçacıkların Düzgün Elektrik Alanda Hareketi
2.3.C. Sığa (Kapasite)
2.3.Ç. Düzlem Levha Sığaçlar (Kondansatörler) ve Bu Sığaçlarda
Sığanın Bağlı Olduğu Değişkenler
2.3.D. Yüklenmiş Bir Sığaçta Yük ve Gerilim İlişkisi
2.3.E. Sığaç Çeşitleri

2.3.F. Eş Değer Sığa
2.3.G. Sığaçların Kullanım Alanları
2.4. MANYETİZMA VE ELEKTROMANYETİK İNDÜKLENME
2.4.A. Elektrik Akımının Manyetik Etkisinin Değişkenleri ve Manyetik Alan Yönünün Bulunması
2.4.B. Üzerinden Akım Geçen Bir Tele Manyetik Alanda Etkiyen Kuvvetin Şiddeti ve Yönü
2.4.C. Manyetik Alan İçerisinde Akım Taşıyan Tel Çerçevenin Hareketi
2.4.Ç. Yüklü Parçacıkların Manyetik Alan İçindeki Hareketi
2.4.D. Manyetik Akı
2.4.E. Manyetik Akı Değişimi ile Oluşan İndüksiyon Akımı
2.4.F. Öz-İndüksiyon Olayı
2.4.G. Elektrik Motoru ve Dinamonun Karşılaştırılması
2.5. ALTERNATİF AKIM
2.5.A. Alternatif Akım
2.5.B. Alternatif Akım (AC) ile Doğru Akım (DC) Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar
2.5.C. Alternatif Akımda Etkin ve Maksimum Değerler
2.5.Ç. Alternatif Akım ile Doğru Akımın Avantaj ve Dezavantajları
2.5.D. Alternatif Akım Devrelerinde Devre Direncini Etkileyen Değişkenler
2.5.E. İndüktans, Kapasitans ve Empedans
2.5.F. Değişken ve Doğru Akım Devrelerinde Bobin ve Sığacın Davranışı
2.5.G. Bir Alternatif Akım Devresinde Rezonans Hâli
2.6. TRANSFORMATÖRLER  
2.6.A. Transformatörlerin Çalışma İlkesi
2.6.B. Transformatörlerin Kullanım Amaçları
2.6.C. İdeal Olmayan Transformatörlerin Verimi
2.6.Ç. Enerji Transferlerinde Güç Kaybını Azaltmak

2018-2019 11. Sınıf Fizik Konuları BENZER İÇERİKLER
2018-2019 11. Sınıf Fizik Konuları YAPILAN YORUMLAR