Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji Konuları

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (1 votes, average: 5,00 out of 5)

Aşağıdaki konu listesi Milli Eğitim Bakanlığına ait Eğitim Bilişim ağı (EBA)da yer alan 11. Sınıf Biyoloji kitabından alınmıştır. Güncel konular 2017-2018 eğitim öğretim yılında derslerde işlenmiştir.

2018-2019 eğitim öğretim yılında aşağıdaki konu listesinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda liste yenilenecektir.

11. SINIF BİYOLOJİ KONULARI

I. ÜNİTE: CANLILARDA ENERJİ DÖNÜŞÜMLERİ

1. BÖLÜM: CANLILIK VE ENERJİ
Canlılığın Devamı İçin Enerji Gereklidir
A. Canlıların Kullandığı Enerji: ATP

2. BÖLÜM: FOTOSENTEZ
Fotosentezin Canlılar İçin Önemi
A. Fotosentez Hakkındaki Bilgilerin Tarihsel Gelişimi
Fotosentezin Reaksiyonları

A. Bitkilerde Fotosentezin Gerçekleştiği Organel: Kloroplast
1. Güneş Işığının Yapısı
2. Fotosentez Pigmentleri
3. Işığın Klorofili Uyarması

B. Fotosentezin İki Önemli Evresi
1. Işığa Bağımlı Reaksiyonlar
2. Işıktan Bağımsız Reaksiyonlar (Kalvin Döngüsü)
Fotosentez Hızını Etkileyen Faktörler
A. Seralarda Tarımsal Ürün Miktarını Artırma Yöntemleri

3. BÖLÜM: KEMOSENTEZ
Kemosentez Olayı ve Hayat İçin Önemi
A. Kemosentezin Madde Döngülerine Katkıları ve Endüstriyel Alanda Kullanımı

4. BÖLÜM: SOLUNUM
Hücresel Solunumun Canlılar İçin Önemi
Tüm Canlılarda Hücresel Solunumun Glikoliz ile Başlar

Oksijensiz Solunumda Glikozun, Etil Alkol veya Laktik Aside Dönüşümü
A. Etil Alkol Fermantasyonu
B. Laktik Asit Fermantasyonu

Oksijenli Solunum ve Evreleri
A. Mitokondrinin Yapısı
B. Oksijenli Solunum Evreleri

1. Glikoliz
2. Krebs Döngüsü (Sitrik Asit Döngüsü)
3. Elektron Taşıma Sistemi (ETS)
Karbonhidrat, Yağ ve Protein Monomerlerinin Oksijenli Solunuma Katılma Basamakları
Fotosentez ve Solunum İlişkisinin Hayatın Sürdürülebilirliği İçin Önemi

II.ÜNİTE: İNSAN FİZYOLOJİSİ

1. BÖLÜM: DOKULAR
Doku, Organ ve Sistem İlişkisi

2. BÖLÜM: SİNİRLER, HORMONLAR VE HOMEOSTAZİ
Sinir Sisteminin Yapısı, Görevi ve İşleyişi
A. Nöronların Yapısı ve Çeşitleri
B. Nöronlarda İmpuls Oluşumu ve İletimi
C. Merkezî ve Çevresel Sinir Sistemi
1. Beyin
2. Omurilik
3. Çevresel Sinir Sistemi
Ç. Sinir Sistemiyle İlgili Güncel Araştırmalar
1. Koku-Hafıza İlişkisi
2. Uyanma ve Uyku

Homeostazinin Sağlanmasında Sinir Sisteminin ve Hormonların Rolü
A. Homeostazide Geri Bildirim Kontrolü
B. Hipotalamus-Hipofiz İlişkisi
C. Diyabet ve Diyabetin Kontrolü

Sinir Sistemi Rahatsızlıkları ve Sinir Sisteminin Sağlığının Korunması
Duyu Organlarının Yapısı ve İşleyişi
A. Görme Duyusu
B. İşitme Duyusu

C. Tat Duyusu
Ç. Koku Duyusu
D. Dokunma Duyusu

Duyu Organlarının Sağlığının Korunması
A. Göz Kusurları ve Tedavi Yolları
B. İşitme Bozuklukları ve Tedavi Yolları
C. Dokunma Duyusu Sağlığı ve Tedavi Yolları
Ç. Tat ve Koku Duyusu Sağlığı ve Tedavi Yolları

3. BÖLÜM: DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ
Destek ve Hareket Sistemi Elemanlarının Yapısı ve İşleyişi
A. Kıkırdak ve Çeşitleri
B. Eklemler ve Çeşitleri
C. Kemiklerin Yapısı ve Çeşitleri
Ç. Kemik Oluşumu ve Kontrolü
Okuma Metni
D. Kasın Yapısı ve Çeşitleri
E. İskelet Kasının Kasılma Mekanizması
1. Huxley’in Kayan İpler Modeli
2. Kasılmanın Kimyasal Açıklaması
3. Kas ve İskelet İlişkisi
Destek ve Hareket Sisteminin Sağlığının Korunması

4. BÖLÜM: SİNDİRİM SİSTEMİ
Sindirim Sistemindeki Organların Yapısı ve İşleyişi
A. İnsanda Sindirim Sistemi Kısımları
1. Ağız
2. Yutak
3. Yemek Borusu
4. Mide
5. İnce Bağırsak
6. Kalın Bağırsak
B. Sindirime Yardımcı Yapılar ve Organlar
1. Karaciğer

2. Pankreas
C. Besinlerin Sindirimi
1. Karbonhidratların Sindirimi
2. Proteinlerin Sindirimi
3. Nükleik Asitlerin Sindirimi
4. Yağların Sindirimi
Ç. Sindirilen Besinlerin Emilimi
Sindirim Sisteminin Sağlığının Korunması

5. BÖLÜM: DOLAŞIM SİSTEMİ
Dolaşım Sistemindeki Elemanların Yapısı, Görevi ve İşleyişi
A. Kalbin Yapısı ve Çalışması
B. Kan Damarlarının Yapısı ve Çalışması
1. Kılcal Damarlarla Doku Hücreleri Arasında Madde Alışverişi
2. Kan Dolaşımı
C. Kanın Yapısı ve Görevleri
Dolaşım Sisteminin Sağlığının Korunması
Lenf Dolaşımı ve Lenf Dolaşımının Kan Dolaşımı ile İlişkisi
Bağışıklık ve Bağışıklık Çeşitleri
A. Doğal Bağışıklık
B. Kazanılmış Bağışıklık

6. BÖLÜM: SOLUNUM SİSTEMİ
Solunum Sistemindeki Organların Yapısı ve İşleyişi
A. Soluk Alıp Verme Mekanizması
Alveollerden Dokulara ve Dokulardan Alveollere Gaz Taşınması
A. Oksijen Taşınması
B. Karbondioksit Taşınması
Solunum Sisteminin Sağlığının Korunması

7. BÖLÜM: BOŞALTIM SİSTEMİ
Boşaltım Sistemindeki Organların Yapısı, Görevleri ve İşleyişi
A. İnsanda Boşaltımda Görevli Olan Böbreklerin Yapısı

B. Nefronlarda Süzülme, Geri Emilim ve Salgılama Mekanizması
C. Böbreklerin Alyuvar Üretimine Etkisi
Boşaltım Sisteminin Sağlığının Korunması
Boşaltımın Homeostazi Açısından Önemi

III. ÜNİTE: DAVRANIŞ

1. BÖLÜM: DAVRANIŞ
Davranış Nedir?
Doğuştan Gelen ve Öğrenilen Davranışlar
A. Doğuştan Gelen Davranışlar
B. Öğrenilmiş Davranışlar
Sosyal Davranışlar

2018-2019 11. Sınıf Biyoloji Konuları BENZER İÇERİKLER
2018-2019 11. Sınıf Biyoloji Konuları YAPILAN YORUMLAR