2018-2019 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

Boşluk Doldurma Aşağıdaki boşlukları verilen uygun kelimelerle doldur(Her boşluk 4’er Puan)

(Demokrasi, Milliyetçilik, Fransa,İngiltere, Evliya Çelebi , Coğrafi Keşifler, Sanayi İnkılâbı ,Otomobil,Taç Mahal,)

11- Fransız İhtilal inin ortaya çıkardığı …………………… akımı çok uluslu bir devlet olan Osmanlı’nın yıkılmasını sağlayan temel faktör olmuştur
12- ……………………………..ile kol gücünün yerini makine gücü almış, üretim artmış ham madde ihtiyacı doğmuş ve sömürgecilik hızlanmıştır?
13- Babürlülere ait dünyanın yedi harikasından sayılan anıt mezar……………………………………………………dır.
14-10 Ciltlik Seyahatname’nin yazarı ………………………………………………………………dir.
15- Sanayi İnkılabı dokumacılık alanında ………………………………………devletinde başladı.

2018-2019 10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı YAPILAN YORUMLAR