2018-2019 10. Sınıf Biyoloji Konuları

ÜNİTE: HÜCRE BÖLÜNMELERİ
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME
HÜCRE BÖLÜNMESİNİN GEREKLİLİĞİ
MİTOZ
İnterfaz
Mitotik Evre
Hücre Döngüsünün Kontrolü
EŞEYSİZ ÜREME1.2. MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME
MAYOZ
Mayoz I Evreleri
Mayoz II Evreleri
EŞEYLİ ÜREME

2. ÜNİTE: KALITIMIN GENEL İLKELERİ
KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
KALITIMIN GENEL ESASLARI

GENETİK VARYASYONLARIN BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ
Bölünerek Üreme
Tomurcuklanma
Sporla Üreme
Rejenerasyon
Partenogenez
Bitkilerde Vejetatif Üreme
Olasılık İlkeleri
Mendel İlkeleri ve Uygulamaları
Alellerin Gametlere Taşınması
Monohibrit Çaprazlama
Dihibrit Çaprazlama
Kontrol Çaprazlaması
Eş Baskınlık
Soyağaçları
Çok Alellilik
Eşeye Bağlı Kalıtım
Akraba Evliliği

3. ÜNİTE: EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ
EKOSİSTEMİN CANLI VE CANSIZ BİLEŞENLERİ
Ekosistemdeki Canlı Faktörler
Ekosistemdeki Cansız Faktörler
Ekosistemdeki Değişikliklerin Olası Sonuçları
CANLILARDAKİ BESLENME ŞEKİLLERİ
EKOSİSTEMDE MADDE VE ENERJİ AKIŞI
Biyolojik Birikim
MADDE DÖNGÜLERİ VE HAYATIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Azot Döngüsü
Karbon Döngüsü
Su Döngüsü
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI VE İNSAN
GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARININ SEBEPLERİ VE OLASI SONUÇLARI
Hava Kirliliğ
Su Kirliliği
Toprak Kirliliği
Radyoaktif Kirlilik
Ses Kirliliği
Asit Yağmurları
Küresel İklim Değişikliği
Erozyon
Doğal Yaşam Alanlarının Tahribi ve Orman Yangınları
Biyoçeşitliliğin Azalması
ÇEVRE SORUNLARININ ORTAYA ÇIKMASINDA
İNSANIN ROLÜ
Ekolojik Ayak İzi
Su Ayak İzi
Karbon Ayak İzi
YEREL VE KÜRESEL BAĞLAMDA ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ
Yerel ve Küresel Bağlamda Çevre Kirliliğinin Önlenmesi için Yapılan Çalışmalara Örnekler
Çevre Kirliliğinin Önlenmesinde Biyolojinin Diğer Disiplinler ile İlişkisi
Çevreye Saygılı Olmanın Doğaya Katkısı

DOĞAL KAYNAKLAR VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
DOĞAL KAYNAKLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİN ÖNEMİ
Doğal Kaynakların Sürdürülebilirliliği ile İlgili Başarılı Uygulamalar
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN YAŞAM İÇİN ÖNEMİ
Türkiye’deki Biyolojik Çeşitlilik Örnekleri
Endemik Tür
Endemik Türlerin Sağlık ve Ekonomiye Katkısı
Soyu Tükenen Türler
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI
Biyokaçakçılık
Gen Bankaları

2018-2019 10. Sınıf Biyoloji Konuları BENZER İÇERİKLER
2018-2019 10. Sınıf Biyoloji Konuları YAPILAN YORUMLAR
  • duygu
    6 ay önce

    çok teşekkürler 🙂