Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2017-2018 Lise Matematik Sene Başı Zümresi

KARARLAR:
1. Matematik müfredat programında 2666 sayılı T.D. kararları gereğince tarafından müfredatta yapılan değişiklikler incelendi ve ünitelendirilmiş yıllık ders planlarının 9. Sınıflarda ………………………….., 10. Sınıflarda ……………………,11. Sınıflarda ……………….. ve 12. Sınıflarda …………………… tarafından yapılmasına karar verildi.
a. 9. Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı TTKB’nın 01.02. 2013 yılında yaptığı değişiklik çerçevesinde TTKB’nın 01.02.2013 tarih ve 9 karar sayılı 2666 sayılı T.D.’de eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge hükümlerine göre 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan “Atatürkçülükle İlgili Konular” esas alınarak hazırlandı.
b. 10.Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programı TTKB’nın 01.02. 2013 yılında yaptığı değişiklik çerçevesinde TTKB’nın 01.02.2013 tarih ve 9 karar sayılı 2666 sayılı T.D.’de eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge hükümlerine göre 2104 ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan “Atatürkçülükle İlgili Konular” esas alınarak hazırlandı.

TIKLA TAMAMINI İNDİR

2017-2018 Lise Matematik Sene Başı Zümresi YAPILAN YORUMLAR