2017-2018 Bilişim ve İnternet Kulübü Tüm Dosyalar

2017-2018 Bilişim ve İnternet Kulübü Tüm Dosyalar

BİRİNCİ BÖLÜM
İlkeler
MADDE 5
1. Eğitim kurumlarında yürütülecek tüm sosyal etkinlikler 1739 sayılı Kanunda yer alan Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenlenir.
2. Sosyal etkinlik çalışmalarında; öğrencilerin gelişim seviyeleri, ilgi, istek, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurulur.
3. Sosyal etkinlik çalışmaları, öncelikle ders saatleri dışında uygulanır. Bu çalışmalar zorunlu hâllerde ders saatleri içinde de uygulanabilir.
4. Sosyal etkinlik çalışmaları, öğrenci kulübü ve toplum hizmeti çalışmaları kapsamında yürütülür.
5. Her öğrenci, en az bir sanat veya spor dalında beceri kazanacak şekilde uygun bir öğrenci kulübü ile ilişkilendirilir ve bu kulübün çalışmalarına katılır.

TIKLA-İNDİR

2017-2018 Bilişim ve İnternet Kulübü Tüm Dosyalar YAPILAN YORUMLAR