2017-2018 7. Sınıf Türkçe Performans Ödevi Konuları

KONULAR :

Derste kullanmış olduğumuz metinlerin yazarları kendi dallarında ün yapmış kişilerdir. Sizlerden bu yazarlardan birini seçmenizi ve onunla ilgili araştırma yapmanızı istiyorum.

Seçtiğiniz yazarla ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayacak bir araştırma yapınız.

Kişisel Özellikleri ve eğitim durumu nedir?
Yaşamında nelerle mücadele etmiştir?
Ne tür yazılar yazmıştır?
Yazılarında genel olarak nelere değinmiştir?
Yazarın önemli yapıtları nelerdir?

Bir hafta boyunca televizyon izleyin ( Ödevlerinizi bitirdikten sonra) . Televizyonun dilimize olumlu katkılarını ve olumsuz etkilerini program adı vererek örneklerle inceleyiniz. İnceleme yaparken:

Hangi kanalda saat kaçta ve programın adını belirleyin.
Seçtiğiniz programların tek yönlü olmamasına özen gösterin.
Haber programları, magazin programları, şov programlarını dikkatle izleyin ve notlar alın.
Günlük aldığınız notları derleyip belli bir düzen haline getirin. ( olumlu – olumsuz )
Bu programların eleştirisini yapın.

Farklı öykülerden tek bir öykü oluşturma

Okuduğunuz iki ya da üç öykünün adlarını belirleyin.
Kahramanlarını çıkarın
Bu kahramanları kullanarak yeni bir öykü yazın.
Bu öyküyü oluştururken farklı olasılıklar düşünmeye çalışın.
Eğer…….. olsaydı/ olmasaydı ne olurdu? Sorularına yanıt veren bir öykü yazmaya
çalışın.

Çevremizdeki doğal güzellikleri tanıma ve tanıtma

Bulunduğunuz yöredeki tanıtmaya değer olan güzellikleri belirleyin
Bunların tarihi ve kültürel geçmişini elde etmeye çalışın
Bunların günümüzdeki kullanımını ve bize kattıklarını belirlemeye çalışın
Bu güzelliklere gereken önem veriliyor mu? Verilmiyorsa bize neler düşüyor?

Ulasal Kültür Değerlerimizden Sözlü Kültür Ürünlerini tanıtmak

Öncelikle kültürün anlamı belirlenmeli
Türk kültürünün özellikleri genel hatlarıyla ortaya konulmalı
Sözlü kültür ürünlerimiz belirlenmeli
Sözlü kültür ürünleri bize neler katıyor? Biz onlara neler katabiliriz.
Bu kültürün yaşamını devam ettirebildiğini düşünüyor musunuz? Eğer hayır diyorsanız alınabilecek önlemler için önerilerinizi ve uygulama şekillerini belirtiniz.

”Her sabah pencerenize konan kuşların sesleriyle uyanıyorsunuz. Ancak bir sabah o alıştığınız kuş seslerini duyamıyorsunuz. Dışarı çıkıp çevrenize bakıyorsunuz. Yaşadığınız çevrede hiç kuş olmadığını fark ediyorsunuz.”
Sizden bu durumun nedenlerini araştırıp bir rapor hazırlamanız ve hazırladığınız raporla birlikte bir dilekçe yazarak, bu sorunu çözmek üzere girişimde bulunmanız isteniyor.”
Bu olay doğal mı yoksa insanlığın doğaya müdahalesinden doğan bir sonuç mu? Bunu belirtiniz.
İnsanlığın etkileri var ise bunlar nelerdir sebep ve sonuçlarıyla belirtiniz.
Bulunduğumuz bu durumu değiştirmek için neler yapılabileceğini uygulama planıyla birlikte belirtiniz.
İnsanoğlu bu duruma düşmesin diyorsanız onlara hangi yol ya da araçla ulaşır ve neler anlatmak veya göstermek istersiniz

”Sınıfınızla, okulunuzla ve öğretim hayatınızla ilgili çeşitli sorunlarınızı anlatabileceğiniz bir yetkili ile görüşme olanağı buldunuz. Sizden onu sorunlarınızın çözümü konusunda ikna etmeniz bekleniyor. Bu amaçla bir konuşma hazırlayınız ve sınıfta sununuz. ”

Sınıfınızla, okulunuzla ve öğretim hayatınızla ilgili dile getirebileceğiniz sorunlarınızı belirleyip öncelik sırasına yerleştirin
Bu sorunlardan çözüme kavuşturulabileceğini düşündüklerinizi çözüm önerileriyle birlikte sunum haline getirin. ( fotoğraflar, dilekçeler, mektuplar vb. kullanılabilir.)
Ulaştığını kişinin size hangi konularda yardımcı olabileceğini daha önceden bulduğunuz örnek olaylarla ortaya koymaya çalışın.
Sorunlarınızın çözüme kavuştuğunda elde edeceklerinizi en etkileyici anlatımınızla ulaşmaya çalıştığınız kişiye sunun.

Yaşanılan yerin folklorik özelliklerini ( gelenek görenek, mani, türkü, efsane…) derleme.

Öncelikle hangi konuyu ele alacağınızı belirleyin.
Bu konuyla ilgili araştırmaları nerden yapabileceğinizi belirleyin
Araştırmalarınızı hangi şekilde sunum haline getirebileceğinizi öğretmenlerinizle paylaşın
Araştırmalarınızı ilgi çekecek araç gereçleri kullanarak renklendirip sunumunuzu gerçekleştirin.
{Grup çalışması olabilir}

“Atatürk’ün anılarını derleme”
Atatürk’ün hangi konuları içeren anılarını derleyeceğinizi belirleyin
Atatürk’ün anılarına nerelerden ulaşabileceğinizi öğretmenlerinizden de faydalanarak belirleyin
Ulaştığınız bilgileri nasıl sunmanız gerektiğiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunun
Anıların derlemesini kalıcı hale getirmek için bir çalışma gerçekleştirmeyi hedefleyip bu doğrultuda sunum yapın
{Grup çalışması olabilir}

Eğitici köşe yazıları derleme ve bunların yorumunu yapma

Derleyeceğiniz köşe yazılarını nerden derleyeceğinizi belirleyin
Köşe yazılarının hangi konuda eğiticilik içerdiğini belirtiniz
Bu yazıların sizce vermeye çalıştığı mesajları ortaya koymaya çalışın.
Bu yazılara yönelik sizin yorumlarınızı içeren yazılarınızı mutlaka yazın.
{Grup çalışması olabilir}

Kitap incelemesi, tanıtımı, özeti ve eleştirisini yapma

Öğretmenlerinizin ve sizin birlikte belirleyeceğiniz bir kitabı okuyarak incelemeye alın.
Kitabın içeriğini, olayını, kişilerini, zamanını vb. belirli bir plan dâhilinde sunun
Mutlaka kitabın bir özetini oluşturun
Kitap ile ilgili düşüncelerini mutlaka bir eleştiri yazısı şeklinde sunun
Kitabı daha iyi tanıtmak için değişik araçlardan da yararlanarak bir bilgisayar sunumu yapın

“Umut, mutluluk, kaygı, yalnızlık, özlem, bağışlama, takdir etme.” Kavramlarından birini kullanarak afiş hazırlama.
Konulardan afiş hazırlamayı düşündüğünüz birini seçmek
Konuyu afiş yapabilmek için uygun metinler, resimler ve sloganlar ayarlamak
Bunları afişe en uyumlu şekilde yerleştirmek
Afişin amacına uygun ilgi çekiciliği elde etmesini sağlamak
{Grup çalışması olabilir}

2017-2018 7. Sınıf Türkçe Performans Ödevi Konuları BENZER İÇERİKLER
2017-2018 7. Sınıf Türkçe Performans Ödevi Konuları YAPILAN YORUMLAR