Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji Müfredatı

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

Ünite 1 Genden Proteine

antibiyotik, antikodon, biyoetik, biyogüvenlik, biyoteknoloji, DNA ligaz, DNA parmak izi, DNA polimeraz, helikaz, DNA, gen terapisi, gen, genetik şifre, genetik danışmanlık, genetik mühendisliği, insülin, klonlama, kod, kodon, kök hücre, kromozom, nükleik asit,nükleotit, replikasyon, RNA, transkripsiyon, translasyon, yapay doku/organ

Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi

Nükleik asitlerin keşif süreci

Nükleik asitlerin çeşitleri ve görevleri

Hücre içerisinde genetik materyalin organizasyonunda parça bütün ilişkisi

Gen ve DNA ilişkisi

DNA’nın kendini eşlemesi

Genetik şifre ve Protein sentezi

Protein sentezinin mekanizması

Genetik şifre ve protein sentezi arasındaki ilişki

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji arasındaki farklar

Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji uygulamalarının insan hayatına etkisi

Aşı, antibiyotik, insülin, interferon üretimi, kanser tedavisi ve gen terapisi

Klonlama çalışmalarının ve organizmaların genetiğinin değiştirilmesinin olası sonuçları

Biyogüvenlik ve biyoetik

Ünite 2 Canlılarda Enerji Dönüşümleri

alkolikfermentasyon, ATP, enerji, enerji dönüşümü, fosforilasyon, glikoliz, fotosentez, ışık, kloroplast, klorofil, laktik asit fermentasyonu, mitokondri, oksijenli solunum, solunum

Canlılık ve Enerji

Canlılığın devamı için enerjinin gerekliliği

ATP molekülünün yapısı

Fosforilasyonda kullanılan enerji kaynakları

Fotosentez

Fotosentezin canlılar açısından önemi

Fotosentez hızını etkileyen faktörler

ışık şiddeti, ışığın dalga boyu, sıcaklık ve klorofil miktarı

Tarımsal ürün miktarını artırmada yapay ışıklandırma uygulamaları

Solunum

Hücresel solunumun canlılar için önemi

Hücresel solunumun glikoliz evresi

Tepkimelerdeki ATP tüketim ve üretimi

Fermentasyon

Oksijenli solunum süreci

Krebs döngüsünde açığa çıkan moleküller

Oksijenli solunumda, fermentasyona göre enerji verimliliğinin daha fazla olmasının nedenleri

Oksijenli solunum süreci

Oksijenli solunumda reaksiyona girenler ve reaksiyon sonunda açığa çıkan son ürünler

Fotosentez ve solunum ilişkisi

Ünite 3 Bitki Biyolojisi

adhezyon, basınç akış teorisi, çekim teorisi, çiçek, çimlenme, dormansi, döllenme, floem, fotoperiyodizm, gutasyon, gübre, ksilem, kohezyon, kök basıncı, meyve, mikoriza, minimum kuralı, nasti, nodül, oksin, stoma, terleme, tohum, tozlaşma, tropizma, uç meristem, üreme hücreleri, yanal meristem, yaş halkaları

Bitkilerin Yapısı

Çiçekli bir bitkinin temel kısımlarının yapı ve görevleri

Bitki büyümesinde hormonların etkisi

Bitkilerde hareket çeşitleri

Oksin hormonunun tropizmadaki etkisi

Bitkilerde Madde Taşınması

Köklerde su ve mineral emilimi

Su ve minerallerin bitkiler için önemi

Minerallerin topraktan alınması, nodül ve mikoriza oluşumu

Bitkilerin büyüme ve gelişmesinde gerekli olan mineraller

Bitkilerde su ve mineral taşınma mekanizması

Bitkilerde fotosentez ürünlerinin taşınma mekanizması

Bitkilerde Eşeyli Üreme

Çiçeğin kısımlarını ve bu kısımların görevleri

Çiçekli bitkilerde döllenme, tohum ve meyvenin oluşumu

Tohum çimlenmesi

Çimlenmeye etki eden faktörler

Dormansi ve çimlenme arasında ilişki

Ünite 4 Canlılar ve Çevre

adaptasyon, mutasyon, varyasyon, yapay seçilim

Canlılar ve Çevre

Çevre şartlarının genetik değişimlerin sürekliliğine olan etkisi

Varyasyon, adaptasyon, mutasyon

Bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirmesinin nedenleri

Herbisit ve pestisitlerin zaman içerisinde etkilerini kaybetmelerinin nedenleri

Tarım ve hayvancılıkta yapay seçilim uygulamaları

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-biyoloji-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 9. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-biyoloji-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 10. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”http://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-biyoloji-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 11. Sınıf Biyoloji Konuları[/button]

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji Müfredatı BENZER İÇERİKLER
2017-2018 12. Sınıf Biyoloji Müfredatı YAPILAN YORUMLAR