Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

12. SINIFLAR İÇİN BİYOLOJİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SINAVI

SORU.1:Bir canlıda çevrenin yada genetik yapının etkisi ile ortaya çıkan ve gözlenebilen özelliklere ne ad verilir?
A) Genotip B) Fenotip C) Kalıtım D) Melez E) Saf Döl

SORU.2: AABbCcDDEeFFGgHHkkSs genotipli bir bireyde kaç çeşit gamet oluşur?
A) 128 B) 64 C)32 D) 16 E) 8

SORU.3:Siyah ve beyaz tüylü kobaylar çaprazlandığında %100 oranında alacalı bireylerin görülmesi, aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?
A) çekiniklik B) baskınlık C) çok alellik D) eksik baskınlık E) dihibritlik

SORU.4:Taşıyıcı bir anne ile renk körü bir babanın renk körü bir kız çocuğu oluyor. Bu ailede doğacak erkek çocukların renk körü olma olasılığı nedir?
A) %50 B) %25 C) %0 D) %100 E) %75

Soru.5: (44+XX) olan bir yumurtalıkta (23+X) ve (21+X) şeklinde bir oluşum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Genlerde ayrılmama B) gonozomlarda ayrılmama C) otozomlarda ayrılmama
D) genlerde mutasyon E) kromozomlarda parça değişimi

SORU.6: Bakterilerde yeni özelliklerin ortaya çıkmasına neden olay aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varyasyon B) Modifikasyon C) Mutasyon D) Konjugasyon E) Rekombinasyon

SORU.7:Aşağıdakilerden hangisi mutasyona neden olmaz?
A) Radyasyon B) Çeşitli kimyasal maddeler ( formaldehit,civa,sigara..) C) pH değişiklikleri
D) Sıcaklık E) Ultrason

SORU.8:Aşağıdaki hastalıklardan hangisi yada hangileri insanda X ve Y kromozomlarının homolog kısmına bağlı olarak kalıtıma uğrarlar?
I-Hemofili II-Xeroderma pigmentosum III- Yapışık parmaklılık IV-kırmızı –yeşil renk körlüğü V- Retinis pigmentosa VI-Kulak kıllılığı

A) I-II-III B) II-III-IV C) II-IV D) III-V-VI E) II-V

SORU.9:Aşağıdaki yazılanlardan hangileri kesin doğrudur?
I- Bir ailede kız çocuğu renk körü ise baba renk körüdür
II- Erkek çocuklar renk körü ise anne mutlaka renk körlüğü geni taşır.
III- Kız çocuğu taşıyıcı ise anne renk körüdür.
IV- Erkek çocuk sağlam ise baba kesin sağlamdır.

A) I-II B) I-III C) II-III-IV D) III-IV E) I-II-III-IV

SORU.10: Hemofili bir kız çocuğuna ve hemofili bir erkek çocuğuna sahip bir ailede babanın genotipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) X Y B) X Y C) X Y D) X Y E) X Y

SORU.11:Aşağıdaki organik baz dizilişlerinden hangisi DNA zinciri üzerinde yer almaz.
A) ATGG B) ATTA C) ATUG D) GGGG E) GCTA

SORU.12: Dihibrit çaprazlama ile F2 de oluşan bireylerin fenotipik ayrışım oranı ………………………dır.

SORU.13: RNA’da ………………… bazı bulunmaz bunun yerine ……………………….. bazı bulunur.

SORU.14: Nokta mutasyonu ile hemoglobini kodlayan genlerden birinin değişmesi sonucunda Glutamik Asit yerine Valin amino asidi oluşur. Böylece ………………………………………………………… adı verilen ve anormal hemoglobinlerin oluştuğu kalıtsal bir bozukluk ortaya çıkar.

SORU.15:……………………………… kromozom yapısına sahip bireylere süper dişi adı verilir. Bu bireylerin eşey organları gelişir fakat menstrüal döngülerinde anormallikler vardır. Zeka geriliği görülür. Bazıları normal ve
doğurgan olabilir.

SORU.16: Kan uyuşmazlığı Rh faktörü bakımından ………………………… bir baba ile ………………………
……….bir anneden ………………………….bir fetüsün oluştuğu durumlarda ortaya çıkar.

NOT BAREMİ:13.14.15.ve 16.sorular 10’ar puan İlk 12 soru ise 5 puandır B A Ş A R I L A R

sorubak.com

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

2017-2018 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı BENZER İÇERİKLER
2017-2018 12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı YAPILAN YORUMLAR