2017-2018 11. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı

Sponsorlu Bağlantılar

SORULAR
DoğruYanlışSoruları( Herssoru 2 Puan)
D Y
1 Etçilmemelerilerinincebağırsağı , otçulmemelileregöredahauzundur.
2 Bitkilerinhepsindehücredışısindirimgörülür.

3 İçiskelettekaslariskeletiniçyüzeyinebağlanmıştır.
4 Besinlerincebağırsaktavilluslardanemilir.
5 ÇizgilikaslarkasılırkenAbandınınboyuuzarken I Bandıboyukısalır.
6 Sarkoplazmakemiklerdeeninebüyümeyisağlar.
7 İnsülüntiroidbezitarafındansalgılananbirhormondur.
8 BüyümeHormonu (STH) fazlasalgılanırsaCücelğenedenolur.
9 KalsitoninveParathormonvücuttakalsiyumveFosfatdengesinindüzenlenmesinisağlar
10 Giberellinlerbitkideışığayönelimisağlar.

Boşlukdoldurmasoruları( HerSoru 2 Puan)
11 ……………… hormonuglikozunkaraciğervevücuthücrelerinegeçişinihızlandırır.
12 Omurgalılardadüzkaslar……………….olarakçalışırken ,çizgilikaslar…………………larakçalışır.
13 Midye ,çekirge, yengeçgibihayvanlarda ………….iskeletvardır.
14 UzunKemiklerindışkısmındaeninebüyümeveonarımısağlayan ………………………….. bulunur.
15 Bitkilerdedıştangelenuyartınınyönünebağlıhareketlere …………………….. Denir.
16 İnsandaiskelet ……., …………….ve ………………….olmaküzereüçbölümdenoluşur.

17 Çizgilikaslardabirikken …………………………………… yorgunluğanedenolur.
18 Bitkilerdeışığayönelim …………….. hormonusayesindeolur.
19 Dokunmanınetkisiylebitkininhareketetmesene ……………………….. Denir.
20

KlasikSorular( 10arpuan)

21 Tropizm (yönelme )hareketinedir? Nasılgerçekleşir.?
22 Kaskasılmasınıfizikselolarakaçıklayınız(Huxley Hipotezi)
23 Kaskasılmasısırasındanelerinmiktarıartar?
24 Vücudumuzuntümhücrelerinietkileyenhormonlarhangileridir.Görevleriyleyazınız
25 Tükrüğünsindirimdekifonksiyonunedir?
26 İskeletinfonksiyonlarınelerdir.?

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Biyoloji 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir