Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2017-2018 10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

* Tarihi yapılar ve müzeler araştırma ödevi olarak verilebilir.
* Tarihi yapıların maket çalışması ödev olarak verilebilir.
*Anadolu’da Türk Siyasi Birliği’nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama.
*Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama.
*Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama.
*Yeniçağda Avrupadaki gelişmeler ve Osmanlı Devletine etkileri
*Divan-ı Hümayun’un işleyişi, görevleri ve üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile ilgili sunu hazırlama.
* Duraklama Devrinde Çıkan İç İsyanlar Sebep Ve Sonuçları.
*Sefer-i Hümayun-Bir sefer hazırlığının nasıl yapıldığı, ordunun sefere çıkış kararı, askerlerin eğitimi, sefer hazırlıkları, sefer yolculuğu, giyecek, barınma, güvenlik vb. konularıyla ilgili metin ya da sunu hazırlama.
* Kapitülasyonların Veriliş Nedenleri, Gelişimi Ve Sonuçları.
*Osmanlı toplumuna ilişkin Türk ve Avrupalı seyyahların dilinden yazılmış metinlerin incelenmesi.
*Türk denizciliğinin gelişimi (kürekli ve yelkenli gemiler, haritacılık faaliyetleri vb. özellikler) araştırılarak sunu ya da metin hazırlama.
*Bacon, Descartes, Pascal, Leibniz, Galileo, Kepler, Newton, Harvey gibi bilim insanlarıyla ilgili araştırma yapılıp, biyografilerinin hazırlanması.
*Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde yer alan Bursa şehri hakkındaki bilgilerin metin halinde sunulması.
*Fransız İhtilâli ile ilgili sunu hazırlama.
*ABD’nin Kurulması ile ilgili sunu hazırlama.
*Sanayi İnkılâbı ve Sömürgecilik ile ilgili sunu hazırlama.
* Osmanlı Devletinde Tanzimat Dönemi
*Osmanlı Hazine Bonosu-Esham uygulaması hakkında araştırma yapılması, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
*Tanzimat Fermanı ve Mustafa Reşit Paşa hakkında metin ya da sunu hazırlama.
*Plevne Marşı eşliğinde Plevne Savunması ve Gazi Osman Paşa ile ilgili sunu hazırlanması.
*Nene Hatun’un Erzurum savunmasındaki rolü ve Aziziye Tabyalarının öneminin araştırılıp metin ya da sunu haline getirilmesi.
*Osmanlı’da fikir hareketleri hakkında araştırma yapılarak sunu hazırlanması.
* Osmanlı Devletinde Ermeni Meselesi ile ilgili sunu hazırlama
*1900’lerin başında kurulan futbol takımları hakkında araştırma yapılarak, konu ile ilgili metin ya da sunu hazırlanması.
* Osmanlı Devleti’nde Ordu Teşkilatı ile ilgili sunu hazırlama
* Osmanlılarda Devlet Anlayışı ile ilgili sunu hazırlama
*Osmanlı Devletinde Hukuk ile ilgili sunu hazırlama
*Osmanlı Devletinde Toprak Dağılımı Ve Yönetimi ile ilgili sunu hazırlama
* Yeniçeri Ocağı ve kaldırılması ile ilgili sunu hazırlama
* Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinin incelenmesi
* Devşirme sistemi ile ilgili sunu hazırlama

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları 2017-2018

11. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Ödevi Konuları 2017-2018

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Proje Ödevi Konuları 2017-2018

2017-2018 10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları BENZER İÇERİKLER
2017-2018 10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları YAPILAN YORUMLAR