Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu
2016-2017 İlkokul Sene Başı öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

2016-2017 İlkokul Sene Başı öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
2. Gündem maddelerinin okunarak ilave edilmesi istenen konuların gündeme alınması.
3. Yazman Seçimi
4. Okul Müdürü Şaban YILDIRIM ın açılış konuşması,Bir önceki öğretim yılının değerlendirmesi,
Başarı yönünden-Disiplin yönünden-Rehberlik ve sosyal faaliyetler yönünden-Devam ve devamsızlık yönünden
5. Senebaşı Öğretmen hazırlıkları:Sınıfların düzenlenmesi,Öğretmen Kılavuz Kitapları ve Planların incelenmesi-Yıllık Çalışma Takvimi ve Zümre İstanbul Uçak Bileti Öğretmenler kurulu toplantılarının yapılması
6. İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 16/06/2016 tarih ve 29744 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerinin incelenmesi,
Öğretmenlerin görevleri ve uyulması gereken hususların görüşülmesi, nöbet, sevk ve izin işlemlerinin nasıl yürütüleceğinin
tespiti (İKY. Md. 44), (İKY. Md. 47) (İKY. Md. 48)
7. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin incelenmesi ve yapılacak çalışmalar.
8. Öğrenci kıyafetleri;uyulması mobiletomania.com gereken kurallar; geç kalan öğrencilerle ilgili işlemler,öğrenci izin ve hasta sevk işlemlerinin nasıl yapılacağı,
9. Okul Demirbaşları ile Ders araç ve gereçlerinin kullanılması ve korunması
10. Rehberlik çerçeve programı ve Rehberlik faaliyetlerinin planlanması
11. Okul içinde kurulacak kurulların oluşturulması,
Stratejik Planlama Ekibi
Okul psikolojik danışma ve rehberlik servisinin kurulması, Rehberlik Okul Yürütme Kurulu, (Rehberlik ve PDHY. Md. 45, 47/b) (T.D. 2524)
Kitap ve yazı inceleme kurulu üyelerinin seçimi (Sosyal E.Ynt. Mad. 24 )
Satın alma komisyonu seçimi,
Okul-aile birliği denetleme kuruluna Uçak Bileti öğretmen seçimi, (Aile Bir. Yönt. Md. 11)
Muayene ve Kabul Komisyonu
Kütüphane Kaynaklarının Tespiti ve Seçimi Komisyonu (Okul. Kütüp. Yön. Mad.10),
Tören ve Kutlama Komisyonu (Sosyal E.Ynt. Mad. 28,)
Okul Seçim ve Sandık Kurulu (Dem. Eğt. Ok. Mec. Yng. Mad. 9, 10)
15- Belirli gün ve haftalarla ilgili görevlendirmeler
16- Ders defteri ve yoklamanın işlenmesi.
17- Bayrak törenleri, törenlerde dikkat edilecek hususlar,
18- Kaynaştırma Eğitimleri ve BEP
19- Öğretmen-veli ilişkileri, Veli toplantı tarihinin belirlenmesi.
20- Dilek ve Temenniler Kapanış.

2016-2017 İlkokul Sene Başı öğretmenler Kurulu Gündem Maddeleri YAPILAN YORUMLAR