Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2016-2017 3. Sınıf 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

  • Ana Sayfa
  • Zümreler
  • 2016-2017 3. Sınıf 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

GAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
KIRIKKALE
2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem başı zümre öğretmenler kurulu toplantısını 09.02.2017 tarihinde saat 11.00 de 3-A sınıfında aşağıdaki gündem maddelerini görüşülmek üzere yapmak istiyoruz.
Bilgilerinize arz ederiz.
Ayhan KOÇAK Gülin Doğan R. Kaya YILMAZ İsmail SERT
3-A Sınıf Öğretmeni 3-B Sınıf Öğretmeni 3-C Sınıf Öğretmeni 3-D Sınıf Öğretmeni
GÜNDEM MADDELERİ:
1. Zümre öğretmenlerince 2016-2017 öğretim yılı 1.döneminin değerlendirilmesi.
2. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi ve ortak bir anlayış oluşturulması.
3. Programların uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları.
4. Yeni ders öğretim programlarının incelenmesi.
5. Öğrencilerin çalışması ve eğitim durumları ve çevrenin özellikleri incelenip alınacak önlemlerin değerlendirmesi.
6. Ders araçlarından, kitaplıklardan yararlanma.
7. Planların uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve alınabilecek tedbirler nelerdir?
8. Derslerde izlenen yöntem ve tekniklerin görüşülmesi.
9. Mesleki eserlerin incelenmesi ve yeniliklerin gözden geçirilmesi.
10. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin uygulanmasının görüşülmesi ve yapılan çalışmaların sonuçlarının görüşülmesi ve değerlendirmesi.
11. Dilek ve temenniler.
12. Kapanış.
07.02.2017
Mustafa YILDIZ
Okul Müdürü

2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GAZİ İLKOKULU
3.SINIF ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
2.DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

TOPLANTI N O : 2
TOPLANTI TARİHİ : 09 / 02 / 2017
TOPLANTI YERİ : 3-A Sınıf
TOPLANTIYA KATILANLAR:
3/A Sınıfı Öğretmeni: Ayhan KOÇAK
3/B Sınıfı Öğretmeni: Gülin DOĞAN
3/C Sınıfı Öğretmeni: R. Kaya YILMAZ –Zümre Başkanı
3/D Sınıfı Öğretmeni: İsmail SERT

3. sınıf zümre öğretmenleri 09/02/2017 tarihinde saat 11.00’de zümre başkanı Ayhan KOÇAK başkanlığında zümre öğretmenleri katılımıyla öğretmenler odasında toplandı. Gündem maddeleri okundu.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Zümre öğretmenlerince,2016-2017 öğretim yılı 1.döneminin değerlendirilmesi.
2. Eğitim öğretim programlarının incelenmesi ve ortak bir anlayış oluşturulması.
3. Programların uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları.
5. Öğrencilerin çalışması ve eğitim durumları ve çevrenin özellikleri incelenip alınacak önlemlerin değerlendirmesi.
6. Ders araçlarından, kütüphaneden ve işliklerden yararlanma.
7. Planların uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve alınabilecek tedbirler nelerdir?
8. Derslerde izlenen yöntem ve tekniklerin görüşülmesi.
9. Mesleki eserlerin incelenmesi ve yeniliklerin gözden geçirilmesi.
10. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin uygulanmasının görüşülmesi ve yapılan çalışmaların sonuçlarının görüşülmesi ve değerlendirmesi.(Toplum Hizmetleri Çalışmaları)
11. Dilek ve temenniler.
12. Kapanış.

GÜNDEMİN MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1. 1.dönemin değerlendirilmesi:
09/02/2017 saat 11.00’de zümre başkanı R. Kaya YILMAZ başkanlığında 3.sınıf zümre öğretmenleri 3A sınıfında daha önce belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.
Gülin DOĞAN: “Program planlandığı gibi yürütülmüştür.1.dönem karne verilerine göre %100 oranında başarılı olmuştur. Sınıfların başarı oranlarının birbirine yakın olduğunu ve geri olan öğrencilerin başarılarını artırmak için ortak çalışmalar yapalım. Seviye farkı göz önüne alınarak çalışmalar sürdürülelim dedi.

2. Eğitim-öğretim programları incelenmesi ve ortak bir anlayış oluşturulması;
Eğitim-öğretim programları incelendi ve kılavuz kitabı bulunan derslerin ünitelendirilmiş yıllık planlarının yapılması, kılavuz kitabı olmayan serbest etkinlikler dersinin planlarının aylık yapılmaya devam edileceği açıklandı. Ortak kararlar oluşturuldu.
R. Kaya YILMAZ: Hazırlanan planların iş günü takvimine göre ve çevre şartları da göz önüne alınarak sürelerinin belirlenmesi ve bu sürelere uyulması uygun olur” dedi.
Ayhan KOÇAK: Her üniteyi birlikte ve zamanında çalışarak işleyelim, ünitelerin işlenişi süresince de sınıflar arasında bilgi alışverişinde bulunalım dedi.

3. Programların uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve bunların çözüm yolları;
Gülin DOĞAN: Programın uygulanması sırasında karşılaşılabilecek herhangi bir güçlük durumunda şubeler arasında işbirliği ile gerekirse okul idaresine de başvurulması ve birlikte giderilmesi” görüşünü belirtti.
İsmail SERT: İlköğretim kurumları yönetmeliğine göre 3.sınıflarda sınav yapılmadığını, bu sebeple öğrencilerin başarılarını ölçmek amacıyla hazırlanan çeşitli değerlendirme formlarının kullanılabileceğini söyledi.

5. Öğrencilerin çalışması, eğitim durumları ve çevrenin özellikleri;
R. Kaya YILMAZ: Öğrencilerin çalışmalarının sınıf seviyesine uygun olarak yapılmasına özen gösterilmesini,
Programlara göre hazırlanan etkinlikler zamanında ve doğru olarak yapılmasını,
Öğretmenin, sınıfa yaklaşımı çevre, eğitim ve ekonomik durumu göz önüne alarak buna göre olmalı,
Velilerin eğitim ve sosyal-ekonomik durumları da göz önünde bulundurulmalı.

6. Ders araçlarından, kitaplıktan ve işliklerden yararlanma yolları;
İsmail SERT: Ders araçlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için kullanılan ders araçlarının yerlerine düzgün bir şekilde bırakılmasına, kitaplıktan öğrencilerin faydalanması için takibinin yapılmasının faydalı olacağını söyledi.
Sınıflarda bulunan akıllı tahta ile ilgili karşılaşılan problemlerde okul idaresinden ve diğer arkadaşlardan yardım isteme konusunda çekinilmemesi gerektiği. Ayrıca akıllı tahtanın kullanımı ile ilgili bilgilerin ve çeşitli programların kullanımı konusunda arkadaşların bilgi paylaşımında bulunulmasının önemli olduğu dile getirildi.

7. Planların uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve alınabilecek tedbirler;
R. Kaya YILMAZ: Şu anda planların uygulanması ile ilgili bir güçlükle karşılanmadığını dile getirdi. 1.dönemde matematik dersinin ünitelendirilmiş planlarında sıkıntı olduğu ve bunun giderilmesiyle sıkıntının ortadan kalktığı dile getirildi. Diğer zümrelerde bu fikre katıldı.

8. Derslerde izlenen yöntem ve tekniklerin görüşülmesi;
Gülin DOĞAN: Bir dersi işlerken diğer derslerle bağlantı kurulmasına ve kelime dağarcığını geliştirici etkinliklere mutlaka her derste yer verilmesi, sözlük kullanımını öğreterek kelimeleri nasıl arayacakları konusunda bilgi verilmesi kararı alındı. Rastgele seçilmiş anahtar kelimelerden hikâye yazımına sık sık yer vermenin yararlı olacağı söylendi.
R. Kaya YILMAZ: Türkçe dersinde betimleme, okuma, tartışma, soru-cevap, drama, anlatım, ikna etme, beyin fırtınası, kavram haritası vb. yöntemlerle metin işleme basamakları da göz önünde bulundurularak dersin işlenmesi gerektiğini belirtti. Bunun üzerine Türkçe dersinin bu şekilde işlenmesi kararı alındı. Etkinliklerin yapılması aşamasında da yapılandırıcı eğitimin gereği olan öğrencinin bilgiyi yapılandırabilmesi için gerekli fırsat ve ortamın öğretmen tarafından sağlanmalıdır dedi.
Ayhan KOÇAK: Serbest etkinlikler dersi planlamasının aylık yapılmasına devam edilmesini belirtti.
Beyin fırtınası, kavram haritaları, mülakat, görüşme, balıkçılığı, anlatım, açık uçlu sorular, sıralama tekniklerinin derslerde mümkün olduğunca kullanılması istendi,

9. Mesleki eserlerin incelenmesi;
Ayhan KOÇAK: Mesleki eserlerin incelenmesi ve yeniliklerin gözden geçirilmesine önem verilmeli; zamanında, devamlı olarak inceleme yapılmalı,
Teknolojik gelişmelerin takip edilerek derslere yönelik gelişmelerin izlenmesi gerektiğini,
Mesleki eserler gözden geçirilmeli, incelenmeli ve sınıflarda uygulanmalı dedi.

10. Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin uygulanmasının görüşülmesi ve yapılan çalışmaların sonuçlarının görüşülmesi ve değerlendirmesi.(Toplum Hizmetleri Çalışmaları)
İsmail SERT: Öğrencileri sosyal yönden gelişiminin desteklenmesini, bu amaçla okullarda kutlanan belirli gün ve haftalara öğrencilerin etkin katılımının sağlanmasının faydalı olacağını belirti.
R. Kaya YILMAZ: 2.Dönemde sınıflarca geziye gitme, sinemaya gitme gibi aktivitelerin yapılabileceğini bununda sosyalleşme açısından faydalı olacağını belirtti.
Ayhan KOÇAK: Geleneksel çocuk oyunlarının öğretilmesi yanında satranç gibi oyunlarında sınıflarda öğretilmesinin çocuk gelişimine katkı yapacağını belirtti.
Gülin DOĞAN: Sene başında belirlenen toplum hizmeti çalışmalarına etkili bir şekilde öğretmen arkadaşlarının katılmasını ve öğrencilerini de katmalarını dile getirdi.

11.Kapanış,
Zümre Başkanı R. Kaya YILMAZ, konuşan öğretmen arkadaşların dilek ve isteklerinin göz önünde bulundurulacağını söyledi. İşbirliği içinde çalışmaların devam etmesi dileklerini ileterek ayrıca zümre öğretmenlerine iyi dilek ve temennilerde bulunarak toplantıya son verdi.

ALINAN KARARLAR

1- Birinci yarıyılın değerlendirmesinde, görülen eksikliklerin giderilmesi kararlaştırıldı. Başarı oranının arttırılması için öğrencilere başarılı olma konusunda rehberlik edilmesine,
2- Eğitim öğretim programının daha sıkı takip edilerek, etkinliklerin birlikte yapılmasına, görüş alışverişi yapılarak sosyal etkinliklere daha çok yer verilmesine ortak bir anlayış oluşturulmasına,
3- Planların programa uygun yürütülmesine, karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi için ortak çalışılmasına,
4- İlköğretim 3.sınıflarında yapılacak olan devamsızlıklar planların uygulanmasını ve başarıyı olumsuz yönde etkileyeceğinden böyle durumlarda veli, öğretmen ve idare işbirliğine,
5- Öğrencilerin çevre, eğitim ve ekonomik durumu göz önüne alınarak etkinliklerin sınıf seviyesine uygun olarak yaptırılmasına,
6- Okula uyum güçlüğü yaşayan ve ilgisi dağınık öğrencilerin velileri ile görüşülüp, yapılacak etkinlikler hakkında görüş alış verişinde bulunulması gerektiğine,
7- Ders araçlarından, kütüphane, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri, görsel sanatlar ve müzik derslerinden planlı bir şekilde yararlanılmasında en iyi verimin alınması için çaba sarf edilmesine,
8-Planların uygulanmasında karşılaşılan güçlüklerin aşılmasında zümre öğretmenlerinin zaman zaman toplanıp görüşerek güçlüklerin giderilmesine,
9- Öğrenci merkezli yaparak yaşayarak öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanılması kararlaştırıldı.
Derslerde izlenen okuma, yazma, anlatma, tekrar etme, soru-cevap, fikir yürütme gibi tekniklerin sık kullanılması yanında akıllı tahta gibi teknolojik ürünlerden de yararlanılmasına,
Beyin fırtınası, kavram haritaları, mülakat, görüşme, balık kılçığı, anlatım, açık uçlu sorular, sıralama tekniklerinin derslerde mümkün olduğunca kullanılmasına,
10- Sosyal kulüp çalışmalarında alınan kararların ve projelerin yapılması, ilgili tutanakların tutulmasına, Sosyal kulüp ve rehberlik faaliyetlerine gereken önemin verilmeye devam edilmesine görüş birliği ile karar verildi

Ayhan KOÇAK Gülin Doğan R. Kaya YILMAZ İsmail SERT
3-A Sınıf Öğretmeni 3-B Sınıf Öğretmeni 3-C Sınıf Öğretmeni 3-D Sınıf Öğretmeni

09.02.2017
Mustafa YILDIZ
Okul Müdürü

2016-2017 3. Sınıf 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı BENZER İÇERİKLER
2016-2017 3. Sınıf 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı YAPILAN YORUMLAR