Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2015 Sene Sonu Veli Toplantısı 2. Sınıf

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

ŞEHİT TEĞMEN MURAT ARSLANTÜRK İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

 

2014–2015 eğitim ve öğretim yılı sene sonu veli toplantısı 21.05.2015 Perşembe günü saat 13.00’da okulun çok amaçlı salonunda aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek için yapılacaktır.

Toplantının yapılmasına izinlerinizi arz ederim

 

 

 

18/05/2015

Nermin ERTÜRK

2/A Sınıfı Öğretmeni

 

 

 

 

 

       GÜNDEM:

 

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi,
 3. 2014-2015  Eğitim-Öğretim yılı II. dönemin değerlendirilmesi,
 4. Öğrenci davranışlarında görülen eksiklikler,
 5. Öğrenci başarı ve davranışlarında ailenin rolü durumları hakkında velilere bilgi verilmesi,
 6. Yaz tatilinde yapılacak çalışmalar ve tatilinin verimli değerlendirilmesi,
 7. Karneler ile ilgili bilgilendirme,
 8. Dilek ve temenniler Karneler ile ilgili bilgilendirme,
 9. Kapanış.

 

 

 

 

 

 

UYGUNDUR.

18/05/2015

Yusuf GÖÇLİ

Okul Müdürü

 

ŞEHİT TEĞMEN MRAT ARSLANTÜRK İLKOKULU 2014-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI                                                                                    2/A SINIFI SENE SONU VELİ TOPLANTI TUTANAĞI

 

Okulun çok amaçlı salonunda 21.05.2015 Perşembe günü saat 13.00  ‘da sene sonu veli toplantısı yapıldı.

 1. Sınıf öğretmeni Nermin ERTÜRK, velileri selamlayarak, katılımları ve gösterdikleri ilgi için teşekkür etti. Gelen velilerin imzası alındı.
 2. Toplantının gündem maddeleri okundu, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği soruldu ve hazırlanan gündem maddelerinin aynen kabul edilmesi ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
 3. Sınıf Öğretmeni Nermin ERTÜRK, ikinci yarıyılı değerlendirerek, yapılan çalışmalar hakkında velilere bilgiler verdi. Konuların hedeflenen düzeyde öğretildiği, konuların kalan süre içerisinde tekrar gözden geçirilerek öğrenmenin tam ve kalıcı olarak sağlanması için gerekli çalışmaların yapılacağı söylendi.

4.Öğrencilerin bazılarının arkadaşlarına istenmedik biçimlerde davrandıklarının gözlemlendiği; hatta küfür ettiği şeklinde sınıfta şikâyetlerin arttığı söylendi. Havaların ısınması ile beraber davranış sorunlarının arttığından bahsedildi. Bu öğrencilerin velileri ile toplantı sonrası özel görüşüleceği ve çözüm aranacağı belirtildi. Bu öğrencilerin sınıfın düzenini bozduğu ve sınıftaki diğer arkadaşlarına olumsuz model olduklarından bahsedildi. Velilerin çocuklarının mahallede kimlerle arkadaş olduklarına dikkat etmeleri gerektiği söylendi. Yanlış arkadaş seçimi yanlış davranış modelleri oluşmasına neden olmaktadır, denildi. Problemli çocuklarla özel görüşmeler yapılarak yaptıklarının yanlışlığından bahsedildiği ve olayın çözüme ulaştırıldığı velilerle paylaşıldı. Fakat bu tür istenmedik davranışların sınıf veya okul ortamında tekrar edilmemesi ve öğrencilerde kalıcı davranış haline dönüşmemesi açısından evde çocukların yanında aile büyüklerinin dikkatli davranmaları ve bu hususta çocukları ile uygun görüşmeler yapmaları istendi.

 1. Öğrenci başarı durumları hakkında sınıf öğretmeni tarafından velilere bilgiler verildi. Velilere havaların ısınması ile birlikte sınıfta çoğu öğrencinin derslere karşı ilgisinin kaybolduğu, dikkatlerinin derse zor toplandığı belirtilerek öğrendiklerini bile bu mevsim değişikliğinde unuttukları söylendi. Derslere karşı ilgisizliğin sınıf düzenini bozduğu ve davranış problemlerini ortaya çıkardığı belirtildi. Sınıf öğretmeni Nermin ERTÜRK, bu kısa süreci olumlu hale getirmek için kendisine yardımcı olmalarını belirtti. Sınıf öğretmeni son zamanlarda öğrencilere verilen ödevlerin eksik yapıldığı ve hatta bazı öğrencilerin tamamen dersleri bıraktığından bahsetti.

Derslere karşı ilgisiz öğrencilerin velileri ile toplantı sonrası görüşüleceği,  velilerle bu sorunların nedenleri belirlenerek birlikte hareket edildiği taktirde istenen başarının yakalanabileceği belirtildi.

Sınıfta çok dikkatli ve çok başarılı öğrencilerin olduğu söylenerek bu öğrencilerin kendilerini çok iyi ifade ettikleri hemen hemen her soruya doğru cevap verdikleri belirtildi. Anneleri de evde çocukları ile ilgili olduklarını ve yaptıkları plana göre hareket ederek başarıyı yakaladıklarını belirttiler. Öğretmene ilgisinden dolayı teşekkür ettiler.

Ders araç gereçlerini getirmeyen öğrencilerin velilerine bu durumun nedenleri soruldu. Ders araç-gereçlerinin eksikliğinin başarıyı aşağıya çektiği söylendi.

 1. Sınıf öğretmeni Nermin ERTÜRK, yaz tatilinin mutlaka verimli değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sınıf öğretmeni Nermin ERTÜRK, çocukların tatil başlangıcında belli bir süre tatile girdiklerini anlamaları ve biraz dinlenip rahatlamaları için velilerin ders konusunda bu sürede çok ısrarlı olmamaları gerektiğini belirtti. Daha sonraki dönemlerde de bir plan yapılarak sene boyunca öğrenilen konuların tekrarının yapılması, yaz tatil kitaplarının cevaplanması, bol bol soru çözülerek konuların pekiştirilmesi, anlaşılamayan konuların belirlenerek bu eksiklikleri giderici çalışmaların yapılması gerektiği söylendi. Böylece hem 2.sınıfta öğrenilen konular unutulmayacak, pekiştirilecek hem de 3.sınıfa öğrencilerin dolu olarak gelmeleri sağlanacaktır.

Tatilde bol bol kitap okunması belirtilerek okuma kalitesinin anlamayı nasıl etkilediği ve okudukları kitapların özetini özet defterine yazmalarının önemi söylendi.

 1. Sınıf öğretmeni ve bütün veliler tarafından bundan sonraki çalışmaların verimli geçmesi, daha başarılı bir gelecek temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

ALINAN KARARLAR

 1. 2014-2015 Eğitim –Öğretim yılında öğrenilen konuların tekrar gözden geçirilmesine,
 2. Öğrencilerin küfür ve kötü davranışlar hakkında uyarılmalarına, çocuklarının kimlerle arkadaş olduklarına velilerin dikkat etmelerine,
 3. Evde çocukların yanında aile büyüklerinin dikkatli davranmaları ve bu hususta çocukları ile uygun görüşmeler yapmalarına,
 4. Derslerde gerekli ders araç- gereçlerinin sınıfta mutlaka hazır olmasına,
 5. Başarının arttırılması için sorunların nedenleri belirlenerek veli-öğretmen birlikte hareket edilmesine,
 6. Yarıyıl tatilinin verimli geçirilmesi için bir plan yapılmasına, konu tekrarına, tatil kitaplarının çözülmesine, okunmasına ve ek etkinliklere ayrılmasına karar verildi.

 

 

 

Nermin ERTÜRK

2/A Sınıf Öğretmeni

2015 Sene Sonu Veli Toplantısı 2. Sınıf YAPILAN YORUMLAR