Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2015-2016 6. Sınıf Türkçe Konuları

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)
2015-2016 türkçe 6. sınıf konuları

2015-2016 türkçe 6. sınıf konuları

 

6. Sınıf Türkçe Konuları

» Anlam Bilgisi

» Sözcükte Anlam

 • Gerçek (Temel) Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
 • Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
 • Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)
 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler

» Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Eş Anlamlı Cümleler
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
 • Açıklama İlişkili Cümleler
 • Cümle Yorumlama
  • Cümlenin Konusu
  • Cümlenin Ana Fikri
  • Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
  • Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
 • Anlamlarına Göre Cümleler
  • Öneri (Teklif) Cümleleri
  • Varsayım Cümleleri
  • Eleştiri Cümleleri
  • Öz Eleştiri Cümleleri
  • Davranış Cümleleri
  • Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri
  • Uyarı Cümleleri
  • Görüş Cümleleri
  • Yakınma (Şikayet) Cümleleri
  • Hayıflanma Cümleleri
  • Pişmanlık Cümleleri
  • Sitem Cümleleri
  • Küçümseme Cümleleri
  • Azımsama Cümleleri
  • Şaşırma Cümleleri
  • Beklenti Cümleleri
  • Özlem (Hasret) Cümleleri
  • Tasarı Cümleleri
  • Tahmin Cümleleri
  • Olasılık (İhtimal) Cümleleri
  • Çaresizlik Cümleleri
  • Beğeni Cümleleri
  • Onay (Bir Düşünceye Katılma) Cümleleri
  • Abartma Cümleleri
  • Endişe (Kaygı) Cümleleri
  • Gözlem Cümleleri
  • Kesinlik Bildiren Cümleler
  • Kararlılık Bildiren Cümleler
  • Kararsızlık Bildiren Cümleler
  • Eşitlik Bildiren Cümleler
  • Bilinenin Soruyla Vurgulandığı Cümleler

» Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
  • Betimleme
  • Öyküleme
  • Açıklama
  • Tartışma
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme
  • Sayısal Verilerden Yararlanma
  • Benzetme
 • Anlatım Özellikleri
  • Doğallık
  • Akıcılık
  • Yoğunluk
  • Tutarlılık
  • Açıklık
  • Özgünlük
  • Özlülük
  • Kalıcılık
 • Anlatıcı Türleri
  • Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
  • Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
 • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Ana Düşüncesi
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafın Konusu
  • Paragrafın Başlığı
  • Paragrafın Anahtar Kelimesi
  • Paragrafta Soru
  • Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
  • Paragrafta Duygular
  • Paragrafta Duyular
  • Paragrafta Karakter
 • Paragrafın Yapı Yönü
  • Paragrafın Bölümleri
   • Giriş Bölümü
   • Gelişme Bölümü
   • Sonuç Bölümü
  • Paragraf Oluşturma
  • Paragraf Tamamlama
  • Paragrafı İkiye Bölme
  • Paragrafın Akışını Bozan Cümle
  • Cümlelerin Yerini Değiştirme
 • Görsel Okuma

» Yazım Bilgisi

 • Ses Bilgisi
  • Harfler
  • Büyük Ünlü Uyumu Kuralı
  • Ünlü Daralması
  • Ünlü Türemesi
  • Ünlü Düşmesi
  • Ünsüz Benzeşmesi
  • Ünsüz Yumuşaması
  • Ünsüz Düşmesi
  • Ünsüz Türemesi
  • Kaynaşma
  • Ulama
 • Yazım (İmla) Kuralları
  • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  • Sayıların Yazımı
  • Birleşik Kelimelerin Yazımı
  • Kısaltmaların Yazımı
  • “de/da” Bağlacının Yazımı
  • “ki” Bağlacının Yazımı
  • “mi” Soru Ekinin Yazımı
  • Pekiştirmelerin Yazımı
  • İkilemelerin Yazımı
  • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Noktalama İşaretleri
  • Nokta (.)
  • Virgül (,)
  • İki Nokta (:)
  • Noktalı Virgül(;)
  • Üç Nokta (…)
  • Soru İşareti (?)
  • Ünlem İşareti (!)
  • Tırnak İşareti (” “)
  • Kesme İşareti (‘)
  • Yay Ayraç (( ))
  • Kısa Çizgi (-)
  • Uzun Çizgi (–)

» Dil Bilgisi

» Sözcükte Yapı

 • Kök
  • Fiil (Eylem) Kökleri
  • Sesteş Kökler
  • Ortak Kökler
 • Ek
  • Yapım Ekleri
  • Çekim Ekleri
   • İsim Çekim Ekleri
    • Çokluk Eki
    • Durum Ekleri
    • İlgi Ekleri
    • İyelik Ekleri
    • Eşitlik Ekleri
   • Fiil Çekim Ekleri
    • Kip Ekleri
    • Şahıs Ekleri
 • Gövde
  • İsim (Ad) Gövdeleri
  • Fiil (Eylem) Gövdeleri
 • Yapı Bakımından Sözcükler
  • Basit Sözcükler
  • Türemiş Sözcükler
  • Birleşik Sözcükler

» Sözcük Türleri

 • İsim (Ad)
  • Özel İsim
  • Cins (Tür) İsmi
  • Tekil İsim
  • Çoğul İsim
  • Topluluk İsmi
  • Somut İsim
  • Soyut İsim
 • Zamir (Adıl)
  • Kişi (Şahıs) Zamirleri
  • İşaret (Gösterme) Zamirleri
  • Soru Zamirleri
  • Belirsizlik (Belgisiz) Zamirleri
 • Sıfat (Ön ad)
 • Niteleme Sıfatları
 • Belirtme Sıfatları
  • İşaret Sıfatları
  • Sayı Sıfatları
  • Belgisiz Sıfatlar
  • Soru Sıfatları
 • Adlaşmış Sıfat
 • Sıfatlarda Küçültme
 • Sıfatlarda Pekiştirme
 • Tamlamalar
  • İsim Tamlamaları
   • Belirtili İsim Tamlamaları
   • Belirtisiz İsim Tamlamaları
   • Zincirleme İsim Tamlamaları
  • Sıfat Tamlamaları
 • Edat
 • Bağlaç
 • Ünlem

» Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları
  • Abartma (Mübalağa)
  • Benzetme (Teşbih)
  • Kişileştirme (Teşhis)
  • Konuşturma (İntak)
 • Düz Yazı Türleri
  • Masal
  • Fabl
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Efsane
  • Anı (Hatıra)
  • Günlük (Günce)
  • Gezi Yazısı
  • Tiyatro
  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Deneme
  • Sohbet (Söyleşi)
  • Mektup
  • Dilekçe
 • Şiir Türleri
  • Lirik Şiir
  • Epik Şiir
  • Didaktik Şiir
  • Pastoral Şiir
  • Satirik Şiir
  • Mani
 • Şiir Bilgisi
  • Şiirde Ahenk Unsurları
   • Ölçü
    • Hece Ölçüsü
    • Serbest Ölçü
   • Kafiye (Uyak)
   • Redif
2015-2016 6. Sınıf Türkçe Konuları BENZER İÇERİKLER
2015-2016 6. Sınıf Türkçe Konuları YAPILAN YORUMLAR