Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2015-2016 3. Sınıf Sene Başı Zümresi

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)

GAZİ İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

BATTALGAZİ /MALATYA

2015-20165 Eğitim-Öğretim yılı 3.sınıflar sene başı zümre toplantısını aşağıda sunulan gündem maddeleri içeriği ile 03.09.2015 tarihinde, saat 11:00’de,okulumuz öğretmenler odasında yapmak istiyoruz.

Gereğini  Bilgilerinize Arz Ederim.

03.09.2015

Muhsin YİĞİT

ZÜMRE BAŞKANI

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve Gündem Maddelerinin Okunması

2 –Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi

3 – Eğitim Öğretim Programlarının İncelenmesi

4 – İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

5- 2015 – 2016 Çalışma Takviminin Hazırlanması

6- İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

7 – Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar

8 –Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

9-2504 Sayılı Atatürkçülük Konuları Ve İşlenişi

10-Sınıf Kitaplıklarının Oluşturulması ve Çalışma Düzeni

11-Temizlik ve Sınıf Düzeni

12-Öğrencilerin Sağlığı ve Beslenmeleri

13-Okul-Öğretmen-Veli İlişkileri ve Veli Toplantılarının Tarihlerinin Belirlenmesi

14- Derslerde Kullanılacak Araç ve Gereçlerin  Tespiti

15-Davranış Bozuklukları ve Uyum Sorununun Giderilmesi İçin Alınacak Tedbirler

16-Öğrencilerin Okula Devam Durumları

17-Öğrenci Kılık – Kıyafetleri

18-Yıl İçinde Yapılacak Sosyal Faaliyetler ve Etkinlikler

19 –Dilek ve Temenniler

 

 

03/09/2015

UYGUNDUR

Celal ÇELİKBAŞ

OKUL MÜDÜRÜ

 

                

                       2015-2016  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GAZİ İLKOKULU

 1. SINIFLAR SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

  

TOPLANTI TARİHİ            :  3 Eylül 2015

TOPLANTI NO                      :  1

TOPLANTI YERİ                 :    Öğretmenler Odası

TOPLANTI SAATİ               :   11:00

TOPLANTIYA KATILANLAR: Müdür Yardımcısı: Ahmet AVCI

3/A Sınıfı Öğretmeni: Refik ERBAŞ

3/B Sınıf Öğretmeni:   Ömer ERDEM

3/C Sınıfı Öğretmeni: Hüseyin ERKUŞ

3/D Sınıfı Öğretmeni: Nedim BENK

3/E Sınıf Öğretmeni: Muhsin YİĞİT

3/F Sınıf Öğretmeni : Bekir ERDEM

3/G Sınıf Ögretmeni: Fadime DEMİREL

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış ve Gündem Maddelerinin Okunması

2 –Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi

3 – Eğitim Öğretim Programlarının İncelenmesi

4 – İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin İncelenmesi

5- 2015 – 2016 Çalışma Takviminin Hazırlanması

6- İlköğretim Okulları Haftalık Ders Saatleri Çizelgesinin incelenmesi

7 – Ünitelendirilmiş Yıllık Planlar

8 –Derslerde Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler

9-2504 Sayılı Atatürkçülük Konuları Ve İşlenişi

10-Sınıf Kitaplıklarının Oluşturulması ve Çalışma Düzeni

11-Temizlik ve Sınıf Düzeni

12-Öğrencilerin Sağlığı ve Beslenmeleri

13-Okul-Öğretmen-Veli İlişkileri ve Veli Toplantılarının Tarihlerinin Belirlenmesi

14- Derslerde Kullanılacak Araç ve Gereçlerin  Tespiti

15-Davranış Bozuklukları ve Uyum Sorununun Giderilmesiİçin Alınacak Tedbirler

16- Öğrenci Ürün Dosyaları ,Ölçme ve Değerlendirme ve Proje ve Performans Görevlerinin Görüşülmesi

17-Öğrencilerin Okula Devam Durumları

18-Öğrenci Kılık – Kıyafetleri

19-Yıl İçinde Yapılacak Sosyal Faaliyetler ve Etkinlikler

20 –Dilek ve Temennile

 

                 GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1- AÇILIŞ VE GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI : Gazi İlkokulu 3. Sınıf Zümre Öğretmenler Kurulu, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 35. Maddesi gereğince, yukarıda yeri, zamanı belirtilmiş olan toplantıyı yapmak üzere Okul Müdür Yardımcısı   Ahmet AVCI  başkanlığında toplanmıştır. Toplantıya listede adı gecen tüm öğretmenler katılmıştır.Zümre Başkanlığına  3– E Sınıf Öğretmeni Muhsin YİĞİT seçilmiştir. Açılışın ardından gündem maddeleri okunarak toplantıya başlanmıştır..

2- BİR ÖNCEKİ YILIN ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU KARARININ OKUNUP DEĞERLENDİRİLMESİ : 3 -A Sınıf Öğretmeni  Refik ERBAŞ, bir önceki yılın zümre Öğretmenler Kurulu kararlarını okudu. Alınan kararlar kısaca değerlendirildi. Öğretim yılı dahilinde zümre kararlarının uygulanışıyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığı ortak görüş olarak söylendi. Yıllık planların yapılışı ve derslerin işlenilmesi sırasında ve yaptırılacak çalışmalarda, tüm derslerin temalar arasında bağlantı sağlanacak şekilde uygulanması ve planlanmasının önemini belirtti.

3- EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMLARININ İNCELENMESİ:Türk Milli Eğitiminin Amaçları 3 – B Sınıf Öğretmeni  Ömer ERDEM tarafından okundu. 3 -C Sınıf Öğretmeni Hüseyin AKKUŞ, yapılacak çalışmaların Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerekliliğini ifade ederek, bizlere verilen  Kılavuz ders kitapları ve İnternet aracılığı ile ttkb.meb.gov.tr veya eba.gov.tr adreslerinde bütün ders programlarını birlikte  tekrar inceleyip varsa değişiklikler hakkında bilgi edinilmesi,  program dahilinde Türkçe dersinde Atatürkçülük ile ilgili kazanımlar, ara disiplin alanları ile ilgili kazanımlar ,zorunlu ve seçmeli temalar,Hayat Bilgisi,Fen Bilgisi,Görsel Sanatlar ve Müzik  derslerinde Atatürkçülük konuları ile ara disiplinlerle bağlantılar,Matematik dersinde kazanımlarla eşleşen ara disiplinlerin alan kazanımları,belirli gün ve haftalarla ilişkilendirilen kazanımlara, bilgisayar vb teknolojilerden yararlanarak program çerçevesinde kalınılarak, çevre şartları, öğrenci seviyelerini dikkate alarak, Ünitelendirilmiş Yıllık Planların yapılması için çalışmalarımızın 21 Eylül‘e kadar yapmamızın ivediliğini dile getirdi.

4- İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNİN İNCELENMESİ : 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı  Resmi gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği incelendi ve 3 -D Sınıf Öğretmeni  Nedim BERK performans görevi ve proje ödevi kaldırılması,20dakikalık beslenme saatinin  kaldırılması, Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dahil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilmesi, İlkokulda kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde verilen Öğrenci Gelişim Raporu kaldırılması, başarı ve üstün başarı belgesi kaldırılması çeşitli sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere iftihar belgesi verilmesi gibi yapılan değişikliklere göre çalışmalarımızı yapmamız gerektiğini belirtti.

 

5- 2015 – 2016 İŞ TAKVİMİNİN HAZIRLANMASI:

2015- 2016 Eğitim – Öğretim yılı iş takvimi incelendi. Buna göre;

6- İLKÖĞRETİM OKULLARI HAFTALIK DERS SAATLERİ ÇİZELGESİNİN İNCELENMESİ:

TTK’nun 20.07.2010 tarih ve 75 sayılı kararıyla kabul edilen İÖO Haftalık Ders saatleri Çizelgesi 3 – G Sınıf Öğretmeni  Fadime DEMİREL tarafından incelendi.Değişen ders saatleri aşağıda tabloda belirtildi ve  Serbest etkinlikler saatinde, okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; Sosyal, kültürel ve eğitici faaliyet olarak; folklor, müsamere, konser, müzik, monolog, diyalog, grup tartışmaları, güzel konuşma-yazma, kitap okuma, dinleme, sergi düzenleme, gezi-gözlem, inceleme, bilmece, bulmaca, atışma, sayışma, şarkı ve türkü söyleme, soru sorma, cevap verme, duygu ve düşüncelerini ifade etme, oyun, film izleme,  bahçe etkinlikleri, bitki ve hayvan yetiştirme vb. etkinlikler uygulanacağı belirtildi.

 

 

 

2015-2016  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI İŞ GÜNÜ TAKVİMİ

GÜNLER EYLÜL—2015 EKİM–2015 KASIM–2015
Pazartesi   7 14 21 28   5 12 19 26   2 9 16 23 30
Salı 1 8 15 22 29   6 13 20 27   3 10 17 24  
Çarşamba 2 9 16 23 30   7 14 21 28   4 11 18 25  
Perşembe 3 10 17 24   1 8 15 22 29   5 12 19 26  
Cuma 4 11 18 25   2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Cumartesi 5 12 19 26   3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Pazar 6 13 20 27   4 11 18 25   1 8 15 22 29  
İşgünü/hafta 10,5 işgünü–  2 hafta 21,5  işgünü–  5  hafta 21  işgünü–  4 hafta
GÜNLER ARALIK—2015 OCAK–2016 ŞUBAT–2016
Pazartesi   7 14 21 28   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Salı 1 8 15 22 29   5 12 19 26 2 9 16 23  
Çarşamba 2 9 16 23 30   6 13 20 27 3 10 17 24  
Perşembe 3 10 17 24 31   7 14 21 28 4 11 18 25  
Cuma 4 11 18 25   1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Cumartesi 5 12 19 26   2 9 16 23 30 6 13 20 27  
Pazar 6 13 20 27   3 10 17 24 31 7 14 21 28  
İşgünü/hafta 23  işgünü—5 hafta 15 işgünü—3hafta 16  işgünü–…3 hafta
GÜNLER MART—2016 NİSAN–2016 MAYIS–2016
Pazartesi   7 14 21 28   4 11 18 25   2 9 16 23 30
Salı 1 8 15 22 29   5 12 19 26   3 10 17 24 31
Çarşamba 2 9 16 23 30   6 13 20 27   4 11 18 25  
Perşembe 3 10 17 24 31   7 14 21 28   5 12 19 26  
Cuma 4 11 18 25   1 8 15 22 29   6 13 20 27  
Cumartesi 5 12 19 26   2 9 16 23 30   7 14 21 28  
Pazar 6 13 20 27   3 10 17 24   1 8 15 22 29  
İşgünü/hafta 23   işgünü–  5  hafta 21  işgünü–…4 hafta 22  işgünü–… 4hafta
GÜNLER HAZİRAN–2016 TEMMUZ–2016 AĞUSTOS–2016
Pazartesi   6 13 20 27   4 11 18 25 1 8 15 22 29
Salı   7 14 21 28   5 12 19 26 2 9 16 23 30
Çarşamba 1 8 15 22 29   6 13 20 27 3 10 17 24 31
Perşembe 2 9 16 23 30   7 14 21 28 4 11 18 25  
Cuma 3 10 17 24   1 8 15 22 29 5 12 19 26  
Cumartesi 4 11 18 25   2 9 16 23 30 6 13 20 27  
Pazar 5 12 19 26   3 10 17 24 31 7 14 21 28  
İşgünü/hafta 8  işgünü–2 hafta         C_70
 

Birinci dönem:  91  işgünü / 19 hafta       İkinci dönem: 90  işgünü / 18  haftaToplam: 181  işgünü / 37 hafta

 

 

 

 

2015-2016 öğretim yılı başlangıcı 28 Eylül 2015  Pazartesi              ( NOT=1.Sınıflar ve Anasınıfları 7 Eylül’dür)
Kurban Bayramı 23 Eylül 2015Çarşamba 13.00 da başlar27 Eylül 2015 Pazar  akşamı sona erer.
Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim 2015 Çarşamba  13.00 da başlar 29 Ekim 2015  Perşembe akşamı sona erer.
Atatürk Haftası 10-16 Kasım 2015
Öğretmenler Günü 24 Kasım 2015 Salı
Yılbaşı Tatili 01 Ocak 2015  Cuma
Birinci dönemin sona ermesi 22  Ocak 2016  Cuma
Yarıyıl Tatili 25 Ocak 2016  —— 05 Şubat 2016  tarihleri arası
İkinci yarıyıl başlangıcı 8 Şubat 2016  Pazartesi
23 Nisan  Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan 2016 Cumartesi   törenden  sonra başlar  23 Nisan 2016   akşamı  sona erer
Emek ve Dayanışma Günü 01 Mayıs 2016 Pazar
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs 2016 Perşembe günü törenden sonra başlar akşamı sona erer.
Ders Yılının Sona ermesi 17  Haziran 2016  Cuma

 

 

DERS  ADI Haftalık  Saat  Sayısı
TÜRKÇE 8 Ders  Saati
MATEMATİK 5 Ders  Saati
HAYAT  BİLGİSİ 3 Ders  Saati
FEN BİLGİSİ 3 Ders  Saati
YABANCI DİL 2 Ders  Saati
MÜZİK 1 Ders  Saati
GÖRSEL SANATLAR 1 Ders  Saati
SERBEST  ETKİNLİKLER 2 Ders  Saati
OYUN ve FİZİKİ ET. 5 Ders  Saati

                        HAFTALIK  DERS  SAATLERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKÇE DERSİ TEMA TARİHLERİ

  TARİH DERS SAATİ
BİREY VE TOPLUM 28 Eylül – 31 Ekim 36
ATATÜRK 20 Ekim – 18 Kasım 35
HAYAL GÜCÜ 19 Kasım – 17 Aralık 33
HAYVANLAR 18 Aralık – 16 Ocak 34
DÜNYA VE UZAY 19 Ocak- 02 Mart 34
SAĞLIK ve ÇEVRE 03 Mart – 03 Nisan 36
DEĞERLERİMİZ 06Nisan – 11 Mayıs 37
GÜZEL ÜLKEM TÜRKİYE 12 Mayıs – 12 Haziran 38
                          TOPLAM SAAT 286

 

FEN BİLİMLERİ DERSİ ÜNİTE TARİHLERİ

  TARİH DERS SAATİ
BEŞ DUYUMUZ 28 Eylül – 8 Ekim 6
KUVVETİ TANIYALIM 11 Ekim – 18 Kasım 15
MADDEYİ TANIYALIM 21 Kasım – 23 Aralık 15
ÇEVREMİZDEKİ IŞIK VE SESLER 26 Aralık – 18 Şubat 20
CANLILAR DÜNYASINA YOLCULUK 21 Şubat- 13 Mart 20
YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 16 mart- 4 Mayıs 20
GEZEGENİMİZİ TANIYALIM 7 Mayıs – 12 Haziran 9
                          TOPLAM SAAT 105

 

MATEMATİK DERSİ ÜNİTE TARİHLERİ

  TARİH DERS SAATİ
1. ÜNİTE (Geometri ve Sayılar) 28 Eylül-25 Kasım 40
2. ÜNİTE ( Geometri, Sayılar ve Ölçme) 27 Kasım -25Ocak 46
3. ÜNİTE ( Geometri, Sayılar ve Ölçme) 5 Şubat-17 Nisan 45
4. ÜNİTE ( Geometri, Sayılar ve Ölçme) 20 Nisan-17 Haziran 46
                                      TOPLAM SAAT 177

 

 

 HAYAT BİLGİSİ TEMA TARİHLERİ

  TARİH DERS SAATİ
OKUL HEYECANIM 28 Eylül-30 Aralık 38
BENİM EŞSİZ YUVAM 31 Aralık-17 Nisan 40
DÜN BUGÜN YARIN 18 Nisan-17 Haziran 28
                                      TOPLAM SAAT 106

 

 

7 – ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR,GÜNLÜK DERS PLANLARI,İŞLENİŞ SÜRELERİ

3 – E  Sınıf Öğretmeni Muhsin YİĞİT  Ünitelendirilmiş yıllık planlar öğretmen klavuz kitapları ve iş takvimi incelenerek hazırlanmasını ve uygulanmasını belirtti. Klavuz kitabı olmayan dersler için günlük plan yapılması ve serbest etkinlikler dersinin planlarının aylık olarak verilmesinin uygun olduğunu söyledi. Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve işleniş süreleri aşağıya çıkarılmıştır.

8 -DERSLERDE UYGULANACAK YÖNTEM VE TEKNİKLER: Yeni programa uygun olarak derslerin işlenişinde ezberden uzak, öğrencinin yaparak yaşayarak öğrenmeye yönlendirilmesi üzerinde konuşuldu. 3 -A Sınıf Öğretmeni  Refik ERBAŞ   eğitim ve öğretimin öğrenci merkezli olması gerektiğini, mümkün olduğunca görsel materyallere yer vererek somut kaynaklı, deney ve gözlemle desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda görüş birliğine varılarak, kullanılacak yöntem ve teknikler şu şekilde belirlendi :

Soru – cevap                                                    Sonuç çıkarma

Araştırma – inceleme                                       Sonuç cümlesi yazma

Buluş yolu                                                        Tahmin etme

Yaparak yaşayarak öğrenme                            Grup çalışması

Gösterip yaptırma                                            Drama

Resimleme                                                        Kavram haritası

Beyin fırtınası                                                  Tartışma

Örnek olay

 

 

Türkçe dersi ile ilgili olarak 3 – G Sınıf Öğretmeni   Fadime DEMİREL, okulların açıldığı ilk hafta okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılarak sınıf seviyesine ulaştırılabileceğini belirtti. İlk haftalarda okuma ve yazma çalışmalarına ağırlık verilerek ve yazı düzenine de dikkat edilerek çalışma yapılmasına karar verildi. İlerleyen zamanlarda özellikle imla kuralları üzerinde dikkatle durulacağı, bu şekilde yazma çalışmalarının da düzene gireceği belirtildi.

Hayat Bilgisi dersi ile ilgili olarak 3 -D Sınıf Öğretmeni  Nedim BERK teknolojik araçlardan (bilgisayar,  projeksiyon ) yararlanmanın daha faydalı olacağını, hazırlanan görsel sunularla pekiştirme çalışmalarının yapılabileceğini, konuların günlük hayat ve diğer derslerle ilişkilendirilerek çevre şartları da göz önüne alınarak işlenmesinin daha etkili olacağını  söyledi. Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyonlara daha çok yer verilmesinin yararlı olacağı kanısına varıldı. Sadece kitaba bağlı kalarak değil kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağı belirtildi.

3 – F Sınıf Öğretmeni Bekir ERDEM  matematik dersinde somutlaştırmaya daha fazla yer vermenin, gerektiğinde görsel sunulardan yararlanmanın etkili olacağı, dikkatleri çekmek için oyunlarla dramatize ederek işlenmesinin daha yararlı olacağını sınıf öğretmeni söyledi. Görsel Sanatlar dersinden de faydalanılarak bu konunun pekiştirilmesinin uygun olacağını söyledi.Derslerin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hale getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını, hem de dersi sevmesini sağlayacağı belirtildi.

Fen Bilgisi dersi ile ilgili olarak 3 – E Sınıf Öğretmeni  Muhsin YİĞİT yapılacak deneylerin önceden incelenerek, okul imkânlarının bu yönde verimli bir şekilde kullanılması ve bu konuda Fen ve Teknoloji dersi öğretmenleri ile işbirliği içinde olunmasını,  ayrıca derslerde konulara ve amaca uygun gezi ve gözlem faaliyetlerinin yapılmasını konular işlenirken basitten zora doğru öğrencilere de uygulamalar yaptırılacak, işlenen konuları özelliklerine göre problem çözme, anlatım, soru-cevap, yaparak-yaşayarak öğrenme, şekille gösterme, tümevarım, tümdengelim, ispatlama, tekrarlama, karşılaştırma, inceleme ve araştırmaya yöneltme, proje tabanlı öğrenme metotlarına başvurmamız gerektiğini  mümkün olduğunca  dersleri görsel kaynaklarla resim sunu grafik vb. desteklenmesinin yararı olacağını söyledi.

9-2504 SAYILI ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI VE İŞLENİŞİ: 3 -G Sınıf Öğretmeni  Bekir  ERDEM 2504 Sayılı  Tebliğler Dergisindeki Atatürkçülük konularının   kılavuz kitaplarda belirtilen zaman ve sürelerde zamanında ve titizlikle işlenmesi gerektiğini belirtti.

10-SINIF KİTAPLIKLARININ OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞMA DÜZENİ: 3 –A Sınıf Öğretmeni Refik ERBAŞ öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliğine gidilmesi ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutulması,Türkçe dersinin haftada bir ders saatinin okuma saatlerinin yapılması ve bu okuma saatleri içinde yarışmalar düzenlenip teşvik edilmesi ve ödüllendirmelerin yapılması, sınıf kitaplıklarında  “100 Temel Eser” serisinden mutlaka kitaplar bulundurulması gerektiğini, okunan kitapların anlattırılmak üzere okutulması gerektiğini, okuduğunu doğru anlatabilen öğrencilerin ödüllendirilmesi gerektiğini belirtti.

11-TEMİZLİK VE SINIF DÜZENİ: 3 – C Sınıf Öğretmeni  Hüseyin AKKUŞ  sınıflarda bulunan çöp kutularına sahip çıkılması ve düzenli olarak temizlenmesi, bu arada sınıf içi nöbetçi öğrenci çizelgesinin yapılması ve düzenli takibini yapılması, her gün son dersin son  5 dakikasının sınıf temizliğine ayrılmasını isteyerek, masa altlarında kalan ambalaj kağıtlarının, ekmek ve simit parçalarının ve yerdeki diğer çöplerin öğrencilere toplatılmasının çocuklara olumlu temizlik alışkanlıkları kazandıracağını söyledi.

 

12-ÖĞRENCİLERİN SAĞLIĞI VE BESLENMELERİ: 3 – B  Sınıf Öğretmeni  Ömer ERDEM  öğrenci sağlığı ve beslenmeleri için her türlü çalışmanın yapılmasına, yapılacak veli toplantılarında ailelerin bilinçlendirilmesine, dengeli beslenmenin öneminin anlatılmasının yanı sıra ağız ve diş sağlığı konusunda hassasiyet gösterilmesine, öğrencilerin görme ve işitme kusurlarının olup olmadığının gözlenmesine varsa rahatsızlığı olan öğrencilerin ilgili kuruluşa yönlendirilmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyledi. Beslenme öncesi mutlaka el ve yüz temizliğinin yaptırılması gerektiğini belirterek öğrencilerin tuvaletlerdeki davranışlarının da gözlemlenmesi gerektiğini söyledi. Gerekli tuvalet hijyen kurallarına dikkat etmelerinin sağlanması, velilerin ve öğrencilerin bu konuda mutlaka bilinçlendirilmesi gerektiğini açıklayarak bu konunun öğrenci ve sınıf sağlığı açısından çok önemli bir husus olduğunu söyledi. Beslenme teneffüslerinde öğrencilerin getirdiği yiyeceklerin incelenmesi ve takip edilmesi gerektiğini söyleyerek sağlıksız besinlere yer verilmemesi gerektiğini, veli toplantılarında beslenme çantalarına konulacak  yiyeceklere değinilmesini, velilerin bu konuda bilinçlendirilmesini belirtti.

 

13-OKUL-ÖĞRETMEN-VELİ İLİŞKİLERİ VE VELİ TOPLANTILARININ TARİHLERİNİN BELİRLENMESİ

3 – D Sınıf öğretmeni Nedim BENK veli toplantılarının öğretmence belirlenen tarihlerde yapılması, böylece iletişim kurulmasının ve öğrenci ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesinin faydalı olacağını söyledi.Velilerin çocukları ile yakından ilgilenmeleri, eğitim öğretim sürecinde öğretmenle işbirliği içinde hareket etmelerini sağlamak için veli toplantılarının düzenli yapılması gerektiğini belirtti.Özel durumlarda öğrenci velisi ile birebir görüşmeler yapılmasının etkili olduğunu söyledi.

 

14- DERSLERDE KULLANILACAK ARAÇ VE GEREÇLERİN  TESPİTİ: 3 -E Sınıf Öğretmeni  Muhsin YİĞİT,ünitenin işlenmesine başlamadan önce,ünite ile ilgili ders araç gereçlerinin mutlaka belirlenerek eksik olanların temin edilmesi gerektiğini, ayrıca öğrencilerin geçen seneden kalan ders araç-gereçlerinin öncelikli olarak kullandırılması gerektiğini söyledi. Derslerde bilgisayar ve projeksiyon destekli eğitim – öğretim yapılmasının olumlu ve kalıcı davranışlar oluşturduğunu, çeşitli yazılım ve interaktif CD’ lerin bu amaçla kullanılabileceğini ve zümre arasında bu gibi eğitim materyallerinin paylaşılabileceğini söyledi.

Bu görüşmenin ardından  sınıf öğretmeninin görüşü ve defter sayfa yapısı ile yaprak sayıları farklı olmak üzere öğrencilere aldırılması gereken araç – gereçler tavsiye olarak aşağıdaki şekliyle belirlendi :

80 sayfa  büyük boy çizgili defter (Türkçe Dersi için)
80 sayfa büyük boy çizgili defter (Hayat Bilgisi ve Fen Bilgisi Dersi için)

60 sayfa büyük boy kareli defter (Matematik Dersi için)

20 sayfa 1 ortalı Küçük boy müzik defteri
küçük boy resim defteri (Küçüğün bir büyüğü)

Kaliteli kurşun, kalem, kırmızı kalem, silgi, kalemtıraş, kalemlik.
12 li kuru boya, pastel boya, sulu boya
Makas, prit, bant, cetvel takımı
Türkçe Sözlüğü, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü.

Kitap ve defterleri kaplamak için Şeffaf kaplık

Belirlenen bu araç gereçlerin okulun ilk haftası mutlaka tamamlanması gerektiği söylendi.

 

 

 

 

15-DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI VE UYUM SORUNUNUN GİDERİLMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER: Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınması, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanması kararı alındı. Ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

 

 16- ÖĞRENCİ ÜRÜN DOSYALARI ,ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME VE PROJE VE PERFORMANS GÖREVLERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ: 3 – E Sınıf Öğretmeni Muhsin YİĞİT tarafından İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin proje ve performans görevleri ile ilgili maddeleri  okundu.İlkokullarda proje ve performans görevleri kalktığı için öğrenci başarılarının yıl içinde göstereceği çalışmalara göre değerlendirileceğini belirtti. Öğrencilerin ürün dosyalarını düzenli olarak tutmalarını sağlamamız gerektiğini belirterek ,öğrencilerin rahatlıkla yapabilecekleri, zevk alacakları tarzda olmasına, etkinliklerle yardımlaşarak yapmayı öğrenmeleri için bu tür konulara ağırlık verilmesini söyledi.

17-ÖĞRENCİLERİN OKULA DEVAM DURUMLARI: 3 – A Sınıf Öğretmeni  Refik ERBAŞ, öğrencilerin okula düzenli şekilde devamlarının sağlanması gerektiğini, okul idaresi ve veli işbirliği ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti.

 

18-ÖĞRENCİ KILIK – KIYAFETLERİ:: 3 -C Sınıf Öğretmeni  Hüseyin AKKUŞ  kız çocuklarının saçları temiz, taralı, uzun ise örgülü, çoraplarını giymiş, ayakkabılı olmalarının sağlanması, erkek öğrencilerin ise saçları tıraşlı, ayakkabılı, elbiselerinin temiz ve tertipli bir şekilde okula gelmeleri, okula tertipsiz ve düzensiz gelen öğrencilerin velilerinin okula çağrılmaları ile bu tür sorunların giderilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli olması için gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesinin yararlı olacağını belirtti. Okul tarafından belirlenen formaların giyilmesi veya mavi önlüklerin giyilmesine karar verildi.

19-YIL İÇİNDE YAPILACAK SOSYAL FAALİYETLER VE ETKİNLİKLER: 3 – G Sınıf Öğretmeni  Fadime DEMİREL, yıl içinde ders konularını destekleyecek ölçüde geziler, inceleme ve araştırma etkinliklerinin mutlaka yapılması gerektiğini, zümre olarak bu konuda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılması gerektiğini, bu sosyal faaliyetlerde ve etkinliklerde öğrencilerin görev almalarının sağlanması gerektiğini söyledi. Yapılacak etkinlik ve sosyal faaliyetlerin konuların işlenişine ve hava şartlarına göre her sınıfın kendi öğretmeni tarafından karar verilmesi kararlaştırıldı.

Öğrencilerin sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Milli Bayramlarda ve belirli gün ve haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinliklere hazırlanmasına daha çok önem verilmesi gerektiği, isteyen sınıfların yıl sonunda  yıl sonu programı hazırlayabileceği, ayrıca belirli gün ve haftaların yapılan planlamaya göre kutlanması, zümrelerle iş birliği yapılması, çalışmaların okul ve sınıf panolarında sergilenmesi kararı alındı.

 

20 -DİLEK VE TEMENNİLER: Daha iyi bir eğitim amacıyla veli, öğrenci, öğretmen ve idareci diyalogu içerisinde sağlıklı ve başarılı bir yıl olması ve 2015 –2016 eğitim – öğretim yılının hayırlı olması dilekleri ile toplantıya son verildi.

 

 

 

 

 

ALINAN KARARLAR

 1. 2014-2015 eğitim – öğretim yılı boyunca zümre başkanlığını 3 –E Sınıf Öğretmeni Muhsin YİĞİT in yapmasına,

   2.Zümre öğretmenler kurulu toplantılarının,  İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre “Her öğretim yılının başında, ortasında ve sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır.” ifadesinden hareketle toplantıların sadece dönem başlarında değil ihtiyaç oldukça yapılması gerektiğine,

   3.Ünitelendirilmiş yıllık ve günlük planların müfredata göre yapılması, kılavuz kitabında olan yıllık planının  yapılmasına ve zümre olarak bir nüshasının  idareye verilmesine,

 1. 4. Derslerin işlenişinde kullanılacak yöntem ve teknikler olarak : Soru – cevap, Sonuç çıkarma, Araştırma – inceleme, Sonuç cümlesi yazma, Buluş yolu, Tahmin etme, Yaparak yaşayarak öğrenme, Grup çalışması, Gösterip yaptırma, Drama, Resimleme, Kavram haritası oluşturma, Beyin fırtınası, Tartışma ve Örnek olay yöntem ve tekniklerinin yeri geldikçe ve değişik şekillerde kullanılmasına,
 2. Okulların açıldığı ilk hafta, öğrencilerin okuma durumlarının tespit edilerek okuma seviyesi gerileyen öğrenciler için ek çalışmalar yapılmasına okuma – anlama ve yazma çalışmalarına ilk haftalarda daha çok ağırlık verilmesine, geri kalan öğrencilerle ek etkinliklerin yapılması ve diğer öğrencilere yetiştirilmesine,
 3. İlköğretim Kurumlarının öğretim programları ile ders kitaplarında yer alması gereken “Atatürkçülük” konularının kabulüne yönelik 2504 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesine ve Atatürkçülük konularının planlarda gösterilmesine ve konulara paralel olarak Atatürkçülük konularının işlenmesine,
 4. Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması için sınıf kitaplıklarının kurulmasına ve zenginleştirilmesine, bunun için okul idaresi ve velilerle işbirliğine gidilmesine ve sınıf kitaplık çizelgelerinin tutularak öğrenciler arası yarış ortamının oluşturulmasına,
 5. Her gün son dersin son 5 dakikasının sınıf temizliğine ayrılmasına,
 6. Her dönem en az birer veli toplantısı yapılmasına, özel durumu olan öğrencilerin velileri ile sık sık özel olarak görüşülmesine,

   10.Davranış bozuklukları ve uyum sorunu gösteren öğrencilerin davranış bozuklukları ve uyum sorunlarını doğuran faktörlerin bulunup bunları giderici tedbirlerin alınmasına, bu sorunlarla yakından ilgilenilmesi ve ailelerle iş birliğinin sağlanmasına, ayrıca bu öğrencilerin Okul Rehberlik Servisine yönlendirilmesine,

  11.Öğrencilerin düzenli olarak ürün dosyası tutmaları gerektiğine,

 1. Öğrencilerin düzenli bir şekilde okula devamlarının sağlanmasına,
 2. Öğrencilerin kılık ve kıyafetlerinin düzenli ve temiz olması için çalışılması ve gerektiğinde idare ile işbirliğine gidilmesine,
 3. Yıl içinde ders konularını destekleyecek ölçüde geziler, inceleme ve araştırma etkinliklerinin yapılmasına, zümre olarak bu konuda bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılmasına, bu sosyal faaliyetlerde ve etkinliklerde öğrencilerin görev almalarının sağlanmasına,

  15.Öğrencilerin okul ve diğer öğrencilerle ilişkilerinin iyi yönde gelişmesi için öğretmenin öğrencilere rehberlik etmesi, öğrencilerin diğer öğrencilerle kaynaştırılması, bunun içinde diğer sınıflarla ortak etkinliklerin yapılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.

2015 –2016 Eğitim ve Öğretim yılı 3.Sınıf zümre öğretmenler kurulu toplantısı yukarıda anılan tarih, yer ve saatte yapılmış olup yukarıdaki kararlar alınmış ve aşağıda imzası bulunan sınıf öğretmenleri tarafından iş bu tutanak düzenlenerek okunduktan sonra imza altına alınmıştır.

2015-2016 3. Sınıf Sene Başı Zümresi BENZER İÇERİKLER
2015-2016 3. Sınıf Sene Başı Zümresi YAPILAN YORUMLAR