Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2015-2016 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Defteri Yazıları

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)
  • Ana Sayfa
  • Genel
  • 2015-2016 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Defteri Yazıları
HAFTALAR TARİH 1. DERS 2. DERS 3. DERS
1. HAFTA 28/Eyl/2015 02/Eki/2015 A.3.1. Okula niçin hazırlıklı gelmesi gerektiğini açıklar. A.3.2.  Öğrenciler arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların doğal olduğunu kabul eder. A.3.3 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunurken olumlu değerleri gözetir.
2. HAFTA 05/Eki/2015 09/Eki/2015 A.3.3 Arkadaş seçerken ve kişisel tercihlerde bulunur-ken olumlu değerleri gözetir. A.3.4. Öğretmeni ve arkadaşları ile etkileşimde bulunurken ve iletişim kurarken uygun davranışlar gösterir. A.3.5 Arkadaşlarıyla ve başkalarıyla ilişkilerinde duygularını uygun biçimde ifade eder
3. HAFTA 12/Eki/2015 16/Eki/2015 A.3.6 Başkalarının duyarlılıklarına saygı göstererek kendi ihtiyaçlarını, isteklerini ve görüşlerini ifade eder. A.3.7 Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır. A.3.7 Demokratik uygulamaların üstünlüklerini okul yaşantısındaki örneklerden hareketle tartışır.
4. HAFTA 19/Eki/2015 23/Eki/2015 A.3.8 Arkadaşlarının yanlı davranışlarını farkeder ve yanlılık içermeyen davranışlar sergiler. A.3.9 Öğretmeni, okul çalı- şanları ve arkadaşları ile ilişkilerinde gerektiğinde sorun çözme becerisini kullanır. A.3.22. Atatürk’ün öğrenim hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü ve görsel yollarla ifade eder.
5. HAFTA 26/Eki/2015 30/Eki/2015 A.3.10. Okulunun ve sınıfının krokisini çizer A.3.21. Milli Bayramları kutlama nedenlerini açıklar ve bayramları daha etkili utlamak amacıyla ürettiği fikirleri uygular. CUMHURİYET BAYRAMI
6. HAFTA 02/Kas/2015 06/Kas/2015 A.3.11. Okulunun tarihi hakkında araştırma yapar ve sunar. A.3.12. Okul ve sınıf eşyala-rını özenli kullanmadığında ortaya çıkabilecek sorunları çözmek içinalternatifler üretir A.3.13 Oyun sonucunda kazanmanın ve kaybetmenin doğal olduğunu kabul eder.
7. HAFTA 09/Kas/2015 13/Kas/2015 A.3.14 Okulda kurallara uyul- madığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular. A.3.22 Atatürk’ün öğrenim Hayatı hakkında araştırma yaparak edindiği bilgileri yazılı, sözlü veya görsel yollarla ifade eder. A.3.14 Okulda kurallara uyul madığında ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir ve en uygun çözüm yolunu uygular.
8. HAFTA 16/Kas/2015 20/Kas/2015 A.3.15 Okul yaşamıyla ilgili iyimser bir bakış açısı geliştirir.
[!] ATATÜRKÇÜLÜK 13. Atatürk’ün güçlükler karşısında yılmadığınıfark edebilme.
A.3.19 Okulda, bir kaza ya da acil durum meydana geldiğinde neler yapılması gerektiğini ifade eder. A.3.20 Özel günlerin toplumsal paylaşımlar için uygun zamanlar olduğunu Kabul eder ve kutlamalar için alternatifler üretir.
9. HAFTA 23/Kas/2015 27/Kas/2015 A.3.24 Nasıl daha iyi öğren- diğini açıklayarak kendisine uygun öğrenme tekniklerini seçer ve kullanır. A.3.25 Yönergeleri takip ederek okuldaki bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanır. A.3.26 Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar.
10. HAFTA 30/Kas/2015 04/Ara/2015 A.3.26 Okula geliş ve gidişlerinde kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik işaret ve levhalarına, trafik kurallarına uyar. A.3.27 Okula geliş ve gidişle-rinde başkalarının kabul edilemez önerileriyle karşılaştı-ğında etkili reddetme dav-ranışını sergiler. A.3.28. Okula geliş ve gidişlerinde karşılaştığı kişilerle aralarında çıkabilecek sorunlar için hangi çözüm yollarına başvurabileceğini açıklar.
11. HAFTA 07/Ara/2015 11/Ara/2015 A.3.29. Kulüp ve diğer grup çalışmalarında grubun henüz fark edilmeyen ortak ihtiyaçlarına duyarlı olur. A.3.30. Kulüp veya grup çalışmalarında alınacak kararlar ve yapılacak çalışmalarda arkadaşlarını bir fikir etrafında bir araya getirir. A.3.31 Dürüst davranışlarda bulunarak arkadaşlarının güvenini kazanır.
12. HAFTA 14/Ara/2015 18/Ara/2015 A.3.34 “OkulHeyecanım” temasında geçen kavramla-rı yerinde ve doğru bir biçim-de kullanır. A.3.34 “OkulHeyecanım” temasında geçen kavramla-rı yerinde ve doğru bir biçim-de kullanır. B.3.1 Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu kavrar ve bu ihtiya- cın karşılanmasının önemini belirtir.
13. HAFTA 21/Ara/2015 25/Ara/2015 B.3.3 Hayalindeki evi planlar ve sanat oluyla ifade eder. B.3.3 Hayalindeki evi planlar ve sanat oluyla ifade eder. B.3.4 Adres bilgilerine sahip olmanın önemini belirtir.
14. HAFTA 28/Ara/2015 01/Oca/2016 B.3.5 Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere gore tariff eder. B.3.5 Evini yön ile ilgili temel kavramları kullanarak bildiği yere gore tariff eder. B.3.6 Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır.
15. HAFTA 04/Oca/2016 08/Oca/2016 B.3.6 Yön bulmada kullanılan çeşitli yöntemleri ve araçları merak eder ve araştırır. B.3.7 Aile ve akraba büyük- lerinden hayatta olanların çocukluğunu araştırır. B.3.8. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır.
16. HAFTA 11/Oca/2016 15/Oca/2016 B.3.8. Farklılıkların doğal olduğunu kabul eder ve farklı özelliklere sahip kişilere hoşgörüyle yaklaşır. B.3.9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak olumlu bir beden imgesi geliştirir. B.3.10. İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin çocukluklarını ve yaptıklarını araştırır ve sunar.
17. HAFTA 18/Oca/2016 22/Oca/2016 B.3.10. İnsanlığa hizmet etmiş kişilerin çocukluklarını ve yaptıklarını araştırır ve sunar. B.3.11. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptıkları işleri açıklar. B.3.12. Hayalindeki meslekle ilgili duygu, düşünce ve beklentilerini sanat yoluyla ifade eder.
18. HAFTA 08/Şub/2016
12/Şub/2016
B.3.13. Ailesi ve yakın çevresiyle iletişim kurarken, sözel olmayan iletişim öğelerinin de kullanıldığını fark eder. B.3.14. Aile üyeleri arasındaki ilişki ve iletişim biçimi ile diğer kişilerle olan ilişki ve iletişim biçimi arasındaki farkı ayırt ederek ailenin özel bir çevre olduğunu kavrar. B.3.15. Kendi ailesi ile başka aileleri karşılaştırarak, aile yapılarının farklı olabileceğini keşfeder.
19. HAFTA 15/Şub/2016 19/Şub/2016 B.3.16. Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır. B.3.16. Farklı sosyal ve ekonomik gruplara mensup kişilerin bakış açılarının farklı olabileceğini kabul ederek bu kişilere ön yargısız davranır. B.3.17 Aile içinde ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için, sorun çözme becerisini kullanır.
20. HAFTA 22/Şub/2016 26/Şub/2016 B.3.18. Çevresini gözlemleyerek hangi iletişim türlerinin kullanıldığını araştırır. B.3.19. Ailede kararlar alınırken görüş bildirir ve kendisinin üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üreterek bunları uygular. B.3.20 Aile içinde görev dağılımının adil olup olmadığını sorgular.
21. HAFTA 29/Şub/2016 04/Mar/2016 B.3.21. Yapacağı işleri öncelik ve önem sırasına koyarak günlük ve haftalık çalışma planları yapar, yaptığı planlara uyar. B.3.22. Yemek, uyku, ders çalışma ve oyun saatlerine uymanın kişisel başarı ve başarısızlıkla ilişkisini araştırır B.3.23. Kendi parasını uygun biçimde, önceliklerini belirleyerek harcar.
22. HAFTA 07/Mar/2016 11/Mar/2016 B.3.28. Ailesinde ve yakın çevresinde (akrabaları,  komşuları, vb.) birbirlerinin haklarına ne ölçüde saygı gösterildiğini gözlemler. B.3.29. Atatürk’ün insan hak ve hürriyetlerine verdiği önemi açıklar. B.3.30. Ailesi ve yakın çevresiyle olan ilişkilerindeolumlu tepkiler yaratan ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir.
23. HAFTA 14/Mar/2016 18/Mar/2016 B.3.31. Kişisel olarak gelişimine uygun amaçlar belirleyerek bu amaçlara ulaşmak için izleyeceği aşamaları planlar. B.3.32. Amaçlarına ulaşabilmek için kişisel olarak çaba harcaması gerektiğini kabul eder ve karşılaşabileceği eleştirilere açık olur. B.3.33. Kaybetme veya başarısız olma olasılığını göze alarak, yenilikleri deneme cesareti gösterir ve bundan zevk alır.
24. HAFTA 21/Mar/2016 25/Mar/2016 B.3.34. Ailesiyle birlikte eğlenmenin aile bireylerine katkılarını açıklar, bunun için planlar yapar ve planıyla ilgili düşüncelerini etkili bir biçimde sunar B.3.35. Ailesiyle katıldığı özel gün kutlamalarında mizahı kullanır. B.3.36. Çeşitli ortamlarda liderlerin gruplar ve toplumlar üzerindeki etkilerini araştırır.
25. HAFTA 28/Mar/2016 01/Nis/2016 B.3.37. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını özenli kullanmadığında ortaya çıkan sorunları çözer. B.3.38. Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir. B.3.38. Evde meydana gelebilecek tehlikeli ya da acil durumlarda ne yapması gerektiğini uygulayarak gösterir.
26. HAFTA 04/Nis/2016 08/Nis/2016 B.3.39. Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir. B.3.39. Doğal afetler sırasında evinde yapılması gerekenleri, yetişkinler eşliğinde uygulayarak gösterir. B.3.41 Ülkesini, tıpkı evi ve okulu gibi bir “yuva” oarak kabul eder.
27. HAFTA 11/Nis/2016 15/Nis/2016 B.3.42. Bir evin farklı işlevlere sahip bölümleri ile ülkenin farklı özelliklere sahip yerleri arasında bir benzerlik görür; evin bütünlüğü ile Türkiye’nin bütünlüğü arasında bağlantı kurar. B.3.43. İnsanların mutluluğunun, bireylerin aile içerisinde ve ülke genelinde üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmelerine bağlı olduğunu kavrar. B.3.44. Aralarındaki benzerliklere ve farklılıklara karşın bütün insanların aynı gezegeni paylaştıklarını fark ederek, daha iyi bir dünya yaratmak için her bireyin üzerine düşen görevler olduğunu kavrar.
28. HAFTA 18/Nis/2016 22/Nis/2016 C.3.1 Önceki yıllarda tek başına yapamadığı hâlde şimdi yapabildiği davranışları ayırt eder ve zaman içinde ortaya çıkan bu değişimin nedenlerini açıklar. C.3.2. Kendisinin ve arkadaşlarının duygularındaki değişimin yüzlerine ve bedenlerine nasıl yansıdığını fark eder. C.3.3. Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar.
29. HAFTA 25/Nis/2016 29/Nis/2016 C.3.3. Kendisinin veya anne-babasının hayatında zaman içinde oluşan değişiklikleri fark eder ve bunları sözlü ya da yazılı olarak sunar. C.3.4. Gelecekte, mesleğini seçerken göz önünde bulundurması gereken noktalar hakkında sorular sorar. C.3.5. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır.
30. HAFTA 02/May/2016 06/May/2016 C.3.5. Takvimi kullanarak hava durumundaki değişiklikleri günlük, haftalık, aylık olarak gözlemler ve gözlem sonuçlarını grafikle gösterir, meteorolojinin tahminleriyle karşılaştırır. C.3.6. Atatürk’ün hayatıyla ilgili olgu ve olayları sanat yoluyla ifade eder. C.3.7. Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ulusal bir lider olması arasında bağlantı kurar.
31. HAFTA 09/May/2016 13/May/2016 C.3.8. Atatürk’ün ulusal bir lider olarak Türk milletine yaptığı hizmetleri açıklar. C.3.9. Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini ve farklılıklarını belirtir. C.3.9. Diğer ülkelerin bayraklarını inceleyerek bayrağımızla olan benzerliklerini ve farklılıklarını belirtir.
32. HAFTA 16/May/2016 20/May/2016 C.3.10. Bayram kutlamalarına katılarak milli bayram günlerimizle geçmişte yaşanan tarihi olaylar arasında bağ kurar. C.3.11. Cumhuriyetimizi korumak, güçlendirmek ve geliştirmek için yapılması gerekenler hakkında fikirler üretir. 19 Mayıs Gençlik Bayramı
33. HAFTA 23/May/2016 27/May/2016 C.3.14. Farklı hava koşullarının trafikteki etkilerini açıklar. C.3.18 Ulaşım araçlarının geçmişten günümüze nasıl bir değişim geçirdiğini araştırarak bulgularını sınıfta sunar. C.3.20. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin günlük yaşamımızda hangi amaçlarla kullanıldığı hakkında farklı kaynaklardan bilgi toplar ve sınıfta sunar.
34. HAFTA 30/May/2016 03/Haz/2016 C.3.21. Geçmişten günümüze iletişim teknolojilerinde meydana gelen değişimi araştırır. C.3.22. Yaşadığı yerleşim biriminin eski ve yeni hâlini araştırır; bunlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder. C.3.23. Aile büyüklerinin küçükken oynadığı oyunları araştırır, bu oyunlarla kendisinin ve arkadaşlarının oynadığı oyunları karşılaştırarak değişimi ve sürekliliği fark eder.
35. HAFTA 06/Haz/2016 10/Haz/2016 C.3.24. Müzelerden ve  mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır; nesnelerin müzelerdeki eski hâli ile yeni hâlini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar. C.3.29. Birey, toplum ve çevre arasındaki karşılıklı bağımlılığı kavrar ve bunu gösteren örnekler verir. C.3.30. Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir.
36. HAFTA 13/Haz/2016 17/Haz/2016 C.3.30. Doğal afetlerden korunabilmek için çözüm yolları üretir. C.3.32. “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır. C.3.32. “Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.
2015-2016 3. Sınıf Hayat Bilgisi Ders Defteri Yazıları YAPILAN YORUMLAR