2016-2017 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Gündemi

2016-2017 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Gündemi

………………………… İLKOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

2. DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış, yoklama.
2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
3- Kurul Kâtiplerinin tespiti ve Okul Müdürünün Açılış Konuşması.
4- Gündem maddelerinin okunup, oylara sunulması.
5- Önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirilmesi.
6- 1. Kanaat Not Döneminin değerlendirilmesi, sınıf bazında yapılan çalışmaların aksayan yönleri ve bu dönemde alınacak önlemler.
7- Yarışmalar, sınıf düzeyinde yıldız öğrencilerin tespiti, öğrenci davranışlarını iyileştirmede kurulun önerilerinin görüşülmesi.
8- Komisyon ve kurullarda görevli öğretmenlerin çalışmalarının genel değerlendirilmesi.
9- Sosyal ve kültürel kulüp rehber öğretmenlerinin sosyal kulüp faaliyetlerinin genel değerlendirilmesi.
10- Değerler Eğitimi planının işlenişi, etkin bir şekilde faaliyete geçirilmesi,
11- Rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi.
12- Okul ve çevre temizliği.
13- Nöbet işleri (Md.71)
14- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Görev Dağılımının yapılması.
15- Derse giriş ve çıkış saatleri
16- Ders defterlerinin yazılması,
17- Sınıfların düzeni, okul demirbaş eşyalarının bakımı, korunması ve kullanılması.
18- Okul – veli öğrenci işbirliği.
19- Veli toplantıları ve öğrenci görüşmeleri. 2. Dönem Veli Toplantısı Tarihinin belirlenmesi. …./……./……. ………………………. günü
20- Zümre çalışmaları. (İ.Ö.K.Y. Md.35)
21- Ölçme ve değerlendirme , Proje-Performans-Dereceli Puanlama Anahtarı, Sınavlar.(Md.20-33)
22- Resmi yazıların günlük olarak okunup imzalanması, Bakanlığımızın ve İl-ilçe milli eğitim müdürlüğü web sitelerinin duyuru ekranlarının takip edilmesi,
23- Özür bildirme ve izin alma. Alınan sağlık raporlarının izine çevrilmesi.
24- Yapılan Kitap Okuma, Resim, Şiir ve Kompozisyon vb yarışmalara katılma.
25- 2. Dönem yapılacak kültürel ve sosyal faaliyetlerin gözden geçirilmesi, yapılacak faaliyetlerle ilgi faaliyet planın hazırlanarak (23 Nisan, futbol, şiir okuma, bilgi yarışması vb.) idareye teslim edilmesi.
26- Bayrak törenlerinin tertip ve düzeni.
27- Kılık kıyafet.
28- Öğrenci devamsızlıklarının önlenmesi.
29- Okul sütü uygulaması.
30- Dilek ve temenniler.
31- Kapanış.
…………………
Okul Müdürü

2016-2017 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Gündemi YAPILAN YORUMLAR