Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2014-2015 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem Zümre

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)
din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem zümre 2014-2015

din kültürü ve ahlak bilgisi 2. dönem zümre 2014-2015

GÜNDEMİN GÖRÜŞÜLMESİ  VE  ALINAN  KARARLAR

MADDE 1) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem başı zümre toplantısı Müdür Yard. Ahmet ARIKAN’ın başkanlığında  toplandı.

Yapılan yoklama Zümre Öğretmenler Kurulu’nun hazır olduğu belirlendi. Sonra, gündem Maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Aşağıdaki Maddelerde ilgili konular görüşülüp karara bağlanılmıştır.

MADDE 2-1.Dönem genel olarak  Yıllık Plana uygun şekilde konular işlendi ve başarılı bir dönem geçirildi. Bazı resmi tatil günlerinde işlenemeyen bazı konular sonraki haftalarla birleştirilerek işlendi.

MADDE 3 ) I.Dönem için zümre tutanağında  belirtildiği üzere; bazı sınıflarda  okumada yetersiz  görülen öğrencilere  Türkçe öğretmenlerinden alınan teknik bilgilerle zaman zaman parçalar okutulup ilerleme kaydedildiği görülmüştür. I.dönem zümre tutanağında ifade edilen ve müfredattaki amaçlarında gerçekleşmesindeki en önemli faktörün, dersin plana uygun şekilde, zamanında ve görsel eğitime (CD,VCD vb. gösterimi) önem verilerek işlenmesine bağlı olduğu  zümrece tespit edilmiştir.

MADDE 4-Tespit edilen başarılarda en önemli faktörün, müfredatta tespit edilen yöntem ve teknikler olduğu görülmüş,derslerin özellikle aktif metotla işlenmesi ve her dersin ilk 5 dakikasında önceki konunun konunun kısa bir tekrarı ve yeni konuların bunun üzerine bina edilmesinin faydalı olduğu görülmüştür.

MEB tarafından hazırlanan yeni ders programının uygulanmasında da  şu metot ve tekniklerden faydalanılacağı kararlaştırılmıştır.

 

Tıkla indir

2014-2015 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem Zümre BENZER İÇERİKLER
2014-2015 Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem Zümre YAPILAN YORUMLAR