Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2014-2015 Dil ve Anlatım 2. Dönem Zümre

1 Puan2 Puan3 Puan4 Puan5 Puan (No Ratings Yet)
dil ve anlatım 2. dönem zümresi 2014-2015

dil ve anlatım 2. dönem zümresi 2014-2015

 

ALINAN KARARLAR:

1.Zümre Başkanı Naime ARABACI tarafından yoklama yapılarak açılış yapıldı.

 

2.1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Gülbin CİVANA tarafından okundu.

Buna göre; Millî Eğitimin genel amacı bütün bireyleri;

  1. Atatürk İnkılâp ve İlkelerine  ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2.Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

  1. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
    Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.
    ÖZEL AMAÇLAR

 

Tıkla İndir

2014-2015 Dil ve Anlatım 2. Dönem Zümre BENZER İÇERİKLER
2014-2015 Dil ve Anlatım 2. Dönem Zümre YAPILAN YORUMLAR