Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2013-2014 Türk Edebiyatı 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Cevap Anahtarı)

  1. Yukarıdaki bulmacanın cevapları soldan sağa doğru yazılacaktır. (50 p)

1:   Fuzuli’nin naat olarak yazdığı adını redifinden alan meşhur kaside.

2:   Tarikatın ilk kurucusuna ve önderlerine verilen isim.

3:   Halk şiirinde en küçük nazım biçimidir.

4:   Halk şiirinde hecenin sekizli ölçüsü ile koşma biçiminde düzenlenen ve özel bir ezgi ile söylenen şiirlerdir.

5:   Dört dizeli bentlerden oluşan, oldukça uzun bir nazım biçimidir.

6:   Bir kimseyi yermek ya da toplumun bozuk yönlerini eleştirmek amacıyla yazılan şiirlerdir.

7:   Divan edebiyatında beş mısralık bentlerden oluşan nazım şeklidir. Beşli demektir.

8:   Birinci dizesi 7 heceden az, anlamlı ya da anlamsız bir sözcük grubu olan mani çeşididir.

9:   Âşıklık geleneğinde şiirlerini kalem ve kâğıt kullanarak yazan âşıklara denir. Bu şairler eğitim görmüş, okuma yazma bilen şairlerdir.

10: Divan edebiyatında bentlerle kurulan uzun bir nazım biçimidir. Yaşamdan, talihten şikâyet; felsefi düşünceler, dini, tasavvufi konular ve toplumsal yergilerin işlendiği şiirlerdir.

Tıkla tamamını indir

2013-2014 Türk Edebiyatı 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Cevap Anahtarı) BENZER İÇERİKLER
2013-2014 Türk Edebiyatı 10. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı (Cevap Anahtarı) YAPILAN YORUMLAR