Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

2013-2014 Biyoloji 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

2013-2014 ÖĞRETİM YILI LİSE 3 BİYOLOJİ DERSİ II.DÖNEM II.YAZILI
Ders Öğretmenleri:
………………………………
HER SORU 10 PUANDIR.
1. DNA ile RNA arasındaki farklardan 5 tanesini yazınız ?

2. 20 000 nükleotidten oluşan bir DNA da Adenin nükleotid sayısı 2500 dür. Buna göre bu DNA da nükleotidler arasında kaç hidrojen bağı vardır?

3. AaBbCcDd * AaBbCcDd çaprazlaması sonucu oluşan genotip ve fenotip sayısını bulunuz?

4. AaBBCcDdXX * AABbCcDdXY çaprazlanması sonucu AaBBCCddXX ve AABBccDDXYgenotipli bireylerin meydana gelme ihtimallerini hesaplayınız?

5. Hemofili hastalığı bakımından sağlam bir anne ile hemofili hastası babanın bir kızı oluyor. Bu kızın hemofili bir erkek ile evlenmesi sonucu oluşan çocuklarının hemofili durumlarını gösteriniz ?

6. Aşağıda kan gruplarının fenotipleri verilen bireylerin genotiplerini bulunuz?

7. Bir canlıda iki karakter bulunduğu ve her karakterin iki genle kontrol edildiği biliniyor. Bağımsız olan bu karakterler için homozigot resesif olan bir canlı hangi genotipte bir canlı ile çaprazlanmalıdır ki F2 dölünde 9:3:3:1 oranı elde edilsin?

8. 10000 bireylik bir populasyonda homozigot baskın bireylerin sayısı 3200 olduğuna göre çekinik fenotipli ve baskın geni taşıyanların sayısını bulunuz.

9. Biyoteknolojik yöntemlerle üretilen ürünlere örnekler veriniz.

10. Genetik klonlama basamaklarını anlatınız.

2013-2014 Biyoloji 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı BENZER İÇERİKLER
2013-2014 Biyoloji 11. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı YAPILAN YORUMLAR