Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

31) Rusya Federasyonu aşağıdaki doğal kaynaklardan hangisinin rezerv büyüklüğünde dünyada ilk sırada yer alır?
A) Bor
B) Doğal gaz
C) Altın
D) Verimli topraklar
E) Jeotermal enerji

32)
Aşağıdakilerden hangisinin doğal kaynaklara olan talebin hızla artmasında etkili olduğu söylenemez?
A) Sanayi Devrimi
B) Toplumsal ihtiyaçların çeşitlenmesi
C) Nüfus artışı
D) Rüzgâr ve Güneş gibi enerji kaynaklarına yönelimin artması
E) Üretim ve tüketimin artması

33) Doğal kaynaklar yeryüzünde farklı şekilde dağılmıştır. Örneğin bazı ülkeler petrol, doğal gaz, hidroelektrik gibi enerji kaynakları yönünden, bazıları ise orman, verimli toprak, su kaynakları gibi alanlar yönünden daha avantajlıdır.
Bu farklılıkların aşağıdakilerden hangisine neden olduğu söylenemez?
A) Ülkeler arasında bölgesel ve küresel etkileşimin artmasına
B) Uluslararası ticaretin gelişmesine
C) Uluslararası rekabetin ve çatışmaların artmasına
D) Ülkeler arasında ekonomik dengenin sağlanmasında
E) Sömürgeciliğin yayılmasına

Tıkla

12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014 BENZER İÇERİKLER
12. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014 YAPILAN YORUMLAR