10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları 2015-2016 | Tüm Dersler

10. Sınıf Türk Edebiyatı Konuları 2015-2016

lise 2 türk edebiyatı konuları 2015-2016

lise 2 türk edebiyatı konuları 2015-2016

 

lise 2 öğrencileri bu yıl aşağıda listelenmiş olan konuları derslerde işleyeceklerdir.

 

I. ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI

Edebiyat-Tarih İlişkisi
Türk Edebiyatının Dönemlere Ayrılmasındaki Ölçütler

 
II. ÜNİTE: DESTAN DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Destan Dönemi
Sözlü Edebiyat
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
Sagu
Koşuk
Olay Çevresinde Oluşan Metinler
Destan
Yazılı Edebiyat (Köktürk Yazıtları, Uygur Metinleri)

 
III. ÜNİTE: İSLAM UYGARLIĞI ÇEVRESİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI

XI. – XII. Yüzyıllarda İslamiyet ve Türk Kültürü
İslami Dönemde İlk Dil ve Edebiyat Ürünleri (XI. – XII. yy)
Kutadgu Bilig
Atabetü’l-Hakayık
Divan-ı Hikmet
Divanü Lugati’t-Türk
Oğuz Türkçesinin Anadolu’daki İlk Ürünleri (XIII – XIV. yy)
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
İlahi
Nefes
Gazel
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Battalname
Dede Korkut Hikâyeleri
Danişmend name
Mesnevi
Öğretici Metinler
Tasavvufi Metinler
Nasrettin Hoca Fıkraları
XV. Yüzyıldan XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Osmanlı Edebiyatı
Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiirler)
Divan Şiiri
Gazel
Kaside
Rubai
Şarkı
Tuyuğ
Murabba
Terkibibent
Halk Şiiri
Anonim Halk Şiiri
Mani
Türkü
Âşık Tarzı Halk Şiiri
Koşma
Semai
Dini Tasavvufi Türk Şiiri
Methiye
Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
Anlatmaya Bağlı Edebi Metinler
Halk Hikâyeleri
Mesnevi
Göstermeye Bağlı Metinler (Temaşa)
Karagöz
Meddah
Orta Oyunu
Öğretici Metinler
Tezkire
Seyahatname
İlmi Eserler

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*