10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

6- Osmanlı Devleti, II. Viyana Kuşatması’nda; ordunun teknik yetersizliği ve isteksiz oluşu, Kırım hanının Leh
ordusunun Tuna Nehri’ni geçişine izin vermesi gibi nedenlerle başarısız olmuştur. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa ise yenilginin bedelini hayatıyla ödemiştir.

Bu bilgiye göre II.Viyana Kuşatması ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Osmanlı ordusu disiplinsizlik içindedir.
B) Osmanlı’ya karşı Haçlı İttifakı kurulmuştur.
C) Yenilginin nedeni olarak yöneticiler görülmüştür.
D) Yardımcı kuvvetler görevlerini yapmamıştır.
E) Ordunun silah ve teçhizatı yeterli değildir.

7- Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Mora Yarımadası, Dalmaçya kıyıları, Ayamavra Adası, Podolya, Ukrayna, Macaristan ve Erdel’i kaybetmiştir.

Buna göre Karlofça Antlaşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Osmanlı Avrupa’nın askeri üstünlüğünü kabul etmiştir.
B) Avusturya Türkleri Balkanlardan atmıştır.
C) Papalık büyük bir güç ve otorite kazanmıştır.
D) Batıda ilk kez büyük çapta toprak kaybedilmiştir.
E) Rusya Karadeniz’e inme fırsatı elde etmiştir.

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019 YAPILAN YORUMLAR