10. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

lise2 fizik 2. dönem 1. sınav 2014-2015

lise2 fizik 2. dönem 1. sınav 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

Aşağıdaki cümleler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yanınız ( 4P )

1. Aynı elektrik yükleri birbirlerini iterler ( )
2. Bir cisim net kuvvetin etkisinde ise ivmeli hareket yapar ( )
3. Hareketi zorlaştırıcı etkiye tepki kuvveti denir . ( )

4.İvme – zaman grafiğinin alanı hızı verir. ( )
5.Hız skaler bir büyüklüktür ( )

 

 

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara uygun kelimelerle doldurunuz. ( 5P )
1.Bir cisme etkiyen net kuvvet sıfırsa cisim duruyorsa , durmaya hareketli ise hareketine …………………hızla devam eder.
2. Yerden belli bir yükseklikten yatay olarak fırlatılan bir cismin yaptığı harekete …………….. …… ………denir
3. Duran cisimleri hareket ettiren , hareketlerinde ve şekillerinde değişiklik yapan etkiye ………………. denir
4. Elektrik yüklerinin oluşturduğu elektriksel alan E=…………………………. formülü ile hesaplanır.

5.Hız zaman grafiğinin altıdaki alan……………..verir

 

Tıkla tamamını indir

10. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015 BENZER İÇERİKLER
10. Sınıf Fizik 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015 YAPILAN YORUMLAR