Hızlı Arama Robotu
Hızlı Arama Robotu

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014

2- Aşağıda bazı göller ve oluşum şekilleri eşleştirilmiştir. Bunlardan hangisi yanlıştır?

A) Kovada-Tektonik

B) Çıldır -Heyelan set

C) Ulubat-Tektonik

D) Moğan-Alüvyal set

E) Yedigöller-Heyelan set 

 

3- Coğrafi Keşiflerle yeni ticaret yollarının bulunması, aşağıdakilerden hangisinin önemini yitirmesine neden olmuştur?

A) Akdeniz limanlarının

B) Hıristiyanlığı yayma faaliyetlerinin

C) Şehir hayatının

D) Siyasi yapının

E) Krallara duyulan güvenin

 

4- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de hızlı nüfus artışının ortaya çıkardığı sorunlardan biri değildir?

A) İşsiz nüfusun artması

B) Köyden kente göçün artması

C) Hayal standartlarının yükselmesi

D) Kırsal kesimde tarım topraklarının aşırı işlenmesi

E) Şehirlerde belediye hizmetlerinin aksaması

 

5- Ülkemizde bazı bölgelerde kırsal alanlarda

evlerin birbirinden uzak olduğu dağınık yerleşmeler varken bazı bölgelerde ise, evlerin birbirine çok yakın olduğu toplu yerleşmeler vardır.

Herhangi bir yerde yerleşmelerin toplu yada dağınık dokulu olmasına etki eden temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğal bitki örtüsü

B) Yağış rejimi

C) iklim ve yer şekilleri

D) Ekonomik etkinlikler

E) Nüfus miktarı

 

Tıkla

10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014 BENZER İÇERİKLER
10. Sınıf Coğrafya 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014 YAPILAN YORUMLAR