2017-2018 9. Sınıf Almanca Performans Ödevi Konuları

1. Bir gününü Almanca anlatmak 2. Bursa ya da Bursa’daki bir yeri Almanca tanıtmak (resimli) 3. Aile ağacı çizerek ailesini tanıtma 4. Sevdiği bir karakterin kısa biyografisi (bir yazar, bir sanatçı, en iyi arkadaşı v.b.) 5. Atatürk ile ilgili bir poster hazırlama, Atatürk’ün Hayatı 6. Eski bir aile fotoğrafı kullanarak o günleri anlatan bir yazı. 7. […]

2017-2018 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı

S.5) Aşağıdaki cümlelerdeki yanlış yazılan sözcüklerin altını çizerek, yanlış yazılan sözcüğün doğru yazılışını cümlelerin karşısındaki boşluğa yazınız. (10 pn) Seksendört gün sonra Tokat’a geri döndüm. Okulun önünde 10’arlı sıra olduk. Artık seninle hiçbir yere gelmiyeceğim. İstanbulun taşı toprağı altındır. S.6) Aşağıdaki cümleleri neden- sonuç ifade edecek şekilde yeniden yazınız. (5 pn) Hiç param yok. Ayakkabıyı […]

2017-2018 5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı

18. Metinde bahsedilen köyün insanlarından aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenemez? A. Karşılaşınca nasıl olduğumuzu sormaları B. Yanlış bir davranışımız olduğunda bunu herkese anlatmaları C. Bir hatamız olduğunda hoş görmeleri D. Evlerine gittiğimizde bize ikramlarda bulunmaları 19.” Çok konuşan çok yanılır. ” Yukarıdaki cümlede hoşlanmayan davranış nedir? A. Tembellik B. Gevezelik C. Bencillik D. Kararsızlık 20.Uyku sözcüğünü […]

2017-2018 4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı

5) Aşağıdaki ifadelerden hangisi nesnel bir ifadedir. A-Türkiye’nin başkenti Ankara’dır B-Türkçe, yeryüzündeki en güzel dildir. C-Türkçeyi öğrenmek oldukça kolaydır. D-Dilimizi öğrenmek için okula gitmek yeterlidir. 6)Aşağıda verilen kısaltmaların neyin kısaltması olduğunu karşılarına yazınız. (5p) Prof:……………………………………… Dr.:……………………………………… Mah: ……………………………………… Hst : ……………………………………… TL : ……………………………………… 7) Hangi sözcük, sözlükte diğerlerinden sonra bulunan bir sözcüktür? A-komiser B-komedin […]

2017-2018 3. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı

Aşağıdaki eş sesli kelimeleri cümlede kullanınız?(8 puan) Çay:…………………………………………………… Çay: :…………………………………………………… Ekmek: ……………………………………………… Ekmek:……………………………………………… Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018 7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. […]

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

7.Aşağıda verilen bilgiler doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız.(10 p) 1. Makale,fıkra ve deneme gerçek yaşamdan kaynaklanan yazılardır.( ) 2. Anıda süslü,sanatlı bir anlatım,akıcı bir üslup kullanılmalıdır.( ) 3. Öğretici metinler,bir konu veya sorun hakkında bilgi veren,düşünceler aktaran,öneriler sunan yazılardır( ) 4. Siyasi,edebi ve askeri anılar,tarihi bilgilere destek olur( ) 5. Makalelerde konunun derinliğine ve […]

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

6. Resim altına şiir yazma hangi akımda vardır? Sembolistler daha çok hangi vakitleri sever? ___________________________________________________ 7. Tevfik Fikret in sanat anlayışını iki bölüme ayırmıştık. Bu iki sanat anlayışını yazınız. A-_________________________________________________ b-_________________________________________________ 8. Mehmet Akif,Y.Kemal,T.Fikret in en belirgin ortak hususiyeti nedir? Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın. Şunlar da ilginizi çekebilir: 9. Sınıf Türk […]

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

20) Yukarıdaki dörtlük, sözlü dönem ürünlerinin hangisinden alınmış olabilir? A) Sagu B) Sav C) Destan D) Koşuk E) Koşma “Türkçenin Arapçadan geri kalır bir dil olmadığını hatta Türkçenin Arapçadan üstün bir dil olduğunu savunmuş ve Türkçeyi Araplara öğretmek amacıyla bu eseri yazmıştır.” 21) Bu parçada bahsedilen sanatçı ve onun eseri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? […]

2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

S-5)Manzume ve şiirle ilgili olarak verilen cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( 8 p) • Şiirde anlatılanları düzyazıyla ifade ederiz, manzumede anlatılanları düzyazıyla ifade edemeyiz. ( ) • Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır. ( ) • Şiirde bireysellik duygu ve çağrışım geri plandadır. ( ) • Manzumede toplumsal […]