2017-2018 7. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

Derste kullanmış olduğumuz metinlerin yazarları kendi dallarında ün yapmış kişilerdir. Sizlerden bu yazarlardan birini seçmenizi ve onunla ilgili araştırma yapmanızı istiyorum. Bir hafta boyunca televizyon izleyin ( Ödevlerinizi bitirdikten sonra) . Televizyonun dilimize olumlu katkılarını ve olumsuz etkilerini program adı vererek örneklerle inceleyiniz. Farklı öykülerden tek bir öykü oluşturma Çevremizdeki doğal güzellikleri tanıma ve tanıtma […]

2017-2018 6. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

Türkçe’mizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlama Türkçe’mizin güzel kullanılması ile ilgili bir afiş hazırlama Türkçenin yanlış kullanımı ile ilgili söylemleri araştırma yapma Türkiye’yi yurt dışında hiç görmemiş birine anlatacakmış gibi bir yazı hazırlam Türklerin kullandığı alfabeler ve yeni Türk harflerinin kabulünün nedenleri Türkülerin Hikayesini Yazma Ülkemiz için canını çekinmeden veren kişiler ile ilgili […]

2017-2018 5. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

* Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama. (UMUT, MUTLULUK, KAYGI, YALNIZLIK, ÖZLEM, BAĞIŞLAMA, TAKDİR ETME konularından bir ile ilgili olacak) * Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama. * Bir şiiri düz yazıya çevirme. * Şiirler üzerinde redifleri, uyakları ve çeşitlerini bulma. * Şiir türleri […]

2017-2018 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Proje Ödevi Konuları

-I.Dünya Savaşı Sonra Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki Topraklarının paylaşılmasının günümüze etkileri. -Nazizm ve Faşizmin Dünya Tarihine etkileri -II. Dünya Savaşı Türk Dış Politikası ve savaşın Türkiye’ye etkileri -II. Dünya Savaşı Sonrası Vietnam, Kore ve Almanya’nın Bölünmesinin Etkileri -Türkiye’nin Avrupa Birliği macerası -Kıbrıs Harekâtı ve sonuçları -SSCB’nin yıkılması ve sonuçları -Atom Bombasının kullanılmasının dünya ekonomisine etkisi -Kore […]

2017-2018 11. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

1-Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması. 2-Toplumsal Alanda Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması. 3-Ekonomi Alanında Yapılan İnkılâplarla ilgili sunu hazırlanması. 4-Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ile ilgili metin ya da sunu hazırlama. 5-II. Dünya Savaşı’nın nedenleri, savaşın gelişimi ve sonuçları ile ilgili metin ya da sunu hazırlama. 6-II. Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de çok partili […]

2017-2018 10. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

* Tarihi yapılar ve müzeler araştırma ödevi olarak verilebilir. * Tarihi yapıların maket çalışması ödev olarak verilebilir. *Anadolu’da Türk Siyasi Birliği’nin Sağlanması ile ilgili sunu hazırlama. *Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda uyguladığı siyasi, sosyal, askerî ve kültürel politikalarla ilgili sunu hazırlama. *Osmanlı Devleti’nin devlet yönetimiyle ilgili sunu hazırlama. *Yeniçağda Avrupadaki gelişmeler ve Osmanlı Devletine etkileri *Divan-ı Hümayun’un […]

2017-2018 9. Sınıf Tarih Proje Ödevi Konuları

1) ATATÜRK’ÜN TARİHE İLGİSİ NEYDİ? ATATÜRK HANGİ KİTAPLARI OKUDU? 2) HALİL İNALCIK’IN TÜRK TARİHİNE KATKILARI NE OLMUŞTUR? HALİL İNALCIK KİMDİR? 3) ARKEOLOJİ NEDİR? DÜNYA TARİHİNDE ARKEOLOJİNİN ÖNEMİ NEDİR? DÜNYANIN VE TÜRKİYE’ NİN ÖNEMLİ ARKEOLOJİK ORTAMLARI NERESİDİR?(BU ÖDEV BİR ARKEOLOJİ DERGİSİ İLE BİRLİKTE YAPILACAK) 4) OSMANLIDA ARKEOLOJİ VE OSMAN HAMDİ BEY 5) BUZ ADAM ÖTZİ KİMDİR? […]

2017-2018 8. Sınıf İnkılap Tarihi Proje Ödevi Konuları

1) Milli Mücadelede Hendek’in durumu ve Şehit Mahmut Bey hakkında araştırma yapımı 2) Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çizimi 3) Sevr Anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çiziniz 4) Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren tablo ve faaliyet alanlarını gösterir harita çizimi 5) I. Balkan savaşı ve II. Balkan Savaşının haritasını çizimi 6) M. Kemal’in […]

2017-2018 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Proje Ödevi Konuları

1) Hendek’in coğrafi ekonomik ve beşeri özellikleri hakkında araştırma yapılması 2) Bölgelerde Yetiştirilen önemli ürünleri Türkiye haritasında fotoğraflarla gösteren çalışma yapılması 3) Kitle iletişim araçları hakkında bilgi posteri hazırlama 4) Nüfusun dağılışını etkileyen faktörleri belirten bir tablo çalışması yapımı 5) Anadolu’nun Türkleşme süreci içerisindeki siyasi olayları belirten araştırma yapılması 6) Osmanlı Devleti kuruluş dönemi padişahları […]